• aktualita_cybersecurity_expertise

  Výzva na registráciu do „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“

  Európska komisia vykonáva mapovanie existujúcich kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti (verejné, súkromné, akademické, atď.) s cieľom podnietiť výskum, vývoj a inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Výsledky tohto mapovania budú prenesené do tzv. „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“ (Cybersecurity Atlas), ktorý bude verejne prístupný a bude cenným nástrojom a referenciou pre odbornú komunitu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá hľadá...
 • Paragraf_znak_aktualita-01
 • Pohar

  Tím Národného bezpečnostného úradu skončil prvý na medzinárodnom kybernetickom cvičení

  24. – 25. januára 2018 sa v Budapešti konala konferencia SecOps Europe 2018, počas ktorej sa uskutočnilo medzinárodné cvičenie pre národné jednotky CERT v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zúčastnené tímy museli počas simulovaného útoku prejsť rôznymi úlohami, vrátane hardeningu OS Linux, identifikácie malwaru, či odstraňovania nástrojov a prístupov útočníka. Technického cvičenia sa zúčastnili štyri tímy: SK-CERT (Slovenská republika), NÚKIB...
 • IMG_3197

  Národný bezpečnostný úrad a CERT-RO podpísali memorandum o porozumení

  Národný bezpečnostný úrad prijal 18. – 19. decembra 2017 delegáciu z rumunskej národnej jednotky pre riešenie kybernetických incidentov CERT-RO (Romanian National Computer Security Incident Response Team). Išlo o prvú bilaterálnu spoluprácu medzi oboma inštitúciami v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Cieľom bolo nastavenie mechanizmov týkajúcich sa výmeny a zdieľania informácií o kybernetických incidentoch a malvéroch, výmena skúseností z oblasti budovania národnej jednotky na...