• ECSO-2017-10-20_01

  Workshop ECSO o projektoch verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti

  20. októbra 2017 sa v bratislavskom hoteli Bôrik uskutočnil workshop Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Organisation – ECSO). Podujatie zorganizoval Národný bezpečnostný úrad, ktorý je zakladajúcim členom ECSO. Jeho cieľom bolo predstaviť podnikateľským subjektom pôsobiacim v oblasti informačných technológií platformu umožňujúcu ich účasť na realizácii konkrétnych projektov verejno-súkromného partnerstva (cPPP) v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Workshop za úrad...
 • Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

  Október sa bude niesť v duchu Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti 2017

  Európska únia pre svojich občanov každoročne pripravuje kampaň Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Month). Jej posolstvá sú zamerané na zlepšenie informovanosti širokej verejnosti o bezpečnostných hrozbách prítomných v kybernetickom priestore a o možnostiach ako sa pred nimi chrániť. V dobe, v ktorej sa kybernetické útoky stávajú dennou rutinou, patrí budovanie bezpečnostného povedomia k...
 • ilustracna-foto-vyzva

  Výzva na predkladanie projektov do súťaže na tému „kybernetická bezpečnosť“

  Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému „kybernetická bezpečnosť“. Každý členský štát môže do súťaže prihlásiť jeden projekt, pričom výber najlepšieho projektu za Slovenskú republiku sa uskutoční prostredníctvom národného kola ECPA 2017, ktoré sa uskutoční...
 • flag-eu

  Európska komisia predstavila „kybernetický balík“

  Európska komisia v kontexte prejavu jej predsedu o stave Únie na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu (13. septembra 2017) predstavila balík iniciatív jednotného digitálneho trhu so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ktorý pozostáva najmä z predstavenia novej Stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ, či návrhu nového mandátu Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Posolstvo Komisie je jednoznačné. Sme v období digitálnej evolúcie a rozvoja...