• Pozvanka

  Workshop pre prevádzkovateľov základnej služby a poskytovateľov digitálnej služby

  13. apríla 2018 sa v bratislavskom hoteli Bôrik o 9:00 h uskutoční workshop, na ktorom Národný bezpečnostný úrad predstaví filozofiu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Podujatie je určené prevádzkovateľom základnej služby a poskytovateľom digitálnej služby. Cieľom úradu je priblížiť zainteresovaným subjektom ich postavenie a povinnosti, ktoré im vzniknú po nadobudnutí účinnosti zákona 1. apríla 2018.   V prípade, že máte záujem o účasť na...
 • Cyber_circle_1920x1440_4x3

  V Zbierke zákonov SR bol publikovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti

  9. marca 2018 bol v Zbierke zákonov SR publikovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti, pod číslom 69/2018. Ide o prvú legislatívnu normu, ktorá upravuje kybernetickú bezpečnosť v Slovenskej republike. Účinnosť nadobudne 1. apríla 2018. Zákon ustanovuje minimálne bezpečnostné a notifikačné požiadavky za účelom zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti a ďalej upravuje: pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti, jednotný...
 • aktualita_cybersecurity_expertise

  Výzva na registráciu do „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“

  Európska komisia vykonáva mapovanie existujúcich kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti (verejné, súkromné, akademické, atď.) s cieľom podnietiť výskum, vývoj a inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Výsledky tohto mapovania budú prenesené do tzv. „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“ (Cybersecurity Atlas), ktorý bude verejne prístupný a bude cenným nástrojom a referenciou pre odbornú komunitu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá hľadá...
 • Paragraf_znak_aktualita-01