e-podateľne s ukončenou platnosťou osvedčenia

QSign eRegistry verzia 3.0

Výrobca: Ardaco, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava

Charakteristika: elektronická podateľňa s integrovaným certifikovaným produktom pre ZEP

Skončenie doby platnosti osvedčenia: 30. novembra 2014

gPod verzia 1.0

Výrobca: Gratex International, a.s. Plynárenská 7/b 821 09 Bratislava

Charakteristika: elektronická podateľňa s integrovaným certifikovaným produktom pre ZEP

Skončenie doby platnosti osvedčenia: 31. januára 2015

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia