Aplikácie pre podpis a pečať

Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis / pečať (QES) a kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku (QTS)

Zoznam aplikácií pre vyhotovovanie a validovanie QES a QTS nepovinne certifikovaných na súlad s prílohou vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 a nepovinne certifikovaných na súlad s legislatívnymi požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 mapovanými do technických postupov v dokumente Schéma dohľadu (SD), najmä SD čl. 32, 40, 26 a 36 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 (metodické usmernenie k Povinným formátom kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí (QES) pre subjekt verejného sektora pri vyhotovovaní a validácií)

Desktopové aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovanú elektronickú pečať a pre kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku (generuje žiadosť a validuje)

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikoval platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Nesúlad s legislatívou

Qsign verzia 5.3

Ardaco, a.s.,
Polianky 5
841 01 Bratislava

NBÚ

02.04.2023

deklarácia aplikácie QES (18.04.2018, pdf, 1,31 MB)

neoznámený

Disig Desktop Signer verzia 2 *1

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

NBÚ

04. 03. 2019

deklarácia aplikácie QES
(18.04.2017, pdf, 881 kB)

neoznámený

D.Signer/XAdES Java verzia 2.0.0.0 *1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

NBÚ

26. 06. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 792 kB)

neoznámený

D.Signer/XAdES.NET verzia 4.0.0.0 *1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

NBÚ

26. 06. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 760 kB)

neoznámený

Disig Web Signer verzia 1 *1

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

NBÚ

17. 07. 2022

deklarácia aplikácie QES
(26.07.2017, pdf, 683 kB)

neoznámený

QSign eSigner verzia 2.1.0 *1

Ardaco, a.s.,
Polianky 5,
841 01 Bratislava

NBÚ

19. 07. 2022

deklarácia aplikácie QES
(26.07.2017, pdf, 1 MB)

neoznámený

podpisuj.sk verzia 1.1.X

Archimetes, s.r.o.
Košická 905/52A
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Nie je

deklarácia aplikácie QES
(11.04.2018, pdf, 1.16 kB)

neoznámený

*1 Aplikáciu je potrebné použiť v režime QES (spracováva – vyhotovuje alebo validuje QES podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 – eIDAS)

Automatické aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovanú elektronickú pečať a pre kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku (generuje žiadosť a validuje)

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát NBÚ
platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Qsign Automatic Services verzia 5.3

Ardaco, a.s.,
Polianky 5
841 01 Bratislava

02. 04. 2023

deklarácia aplikácie QES
(18.04.2018, pdf, 1.22 MB)

Disig QES Signer verzia 4 *1

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

04. 03. 2019

deklarácia aplikácie QES
(24.01.2017, pdf, 2,32 MB)

D.Signer-SVR/CAdES verzia 2.0.0.0 *1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

20. 03. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 777 kB))

 

D.Verifier-SVR/CAdES verzia 2.0.0.0 *1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

02. 05. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 776 kB)

D.Signer-SVR/XAdES verzia 4.0.0.0 *1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

19. 07. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 761 kB)

D.Verifier-SVR/XAdES verzia 3.0.0.0 *1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

19. 07. 2021

deklarácia aplikácie QES
(29.11. 2017, pdf, 761 kB)

*1 Aplikáciu je potrebné použiť v režime QES (spracováva – vyhotovuje alebo validuje QES podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 eIDAS)

 

Aplikácie pre zaručený elektronický podpis, pečať (ZEP) a časovú pečiatku (ČP)

Zoznam aplikácií pre vyhotovovanie a validovanie ZEP a ČP certifikovaných na súlad s legislatívou platnou do 1.7.2016. Orgán verejnej moci (OVM) ich musel používať na vyhotovovanie ZEP a ČP do 1.7.2016 a OVM ich musí používať na validovanie ZEP a ČP vyhotovených do 1.7.2016.
Od 1.7.2016 má OVM povinnosť validovať QES a QTS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 a ak sa OVM rozhodne akceptovať aj formáty ZEP (vyžadované legislatívou platnou do 1.7.2016) vyhotovené po 1.7.2016, musí použiť aplikáciu certifikovanú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014, ktorá má certifikované aj formáty ZEP (vyžadované legislatívou platnou do 1.7.2016).

Orgán verejnej moci nesmie po 1.7.2016 používať aplikácie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu / pečate a kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky, ktoré vyhotovujú formát podpisu, alebo pečate v rozpore s prílohou vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506, podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014.

Aplikácie pre zaručený elektronický podpis

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát NBÚ
platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Disig Desktop Signer verzia 2 *2

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

04. 03. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 251 kB)

D.Signer/XAdES.NET verzia 3.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

25. 06. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 336 kB)

D.Signer/XAdES Java verzia 1.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

25. 06. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 336 kB)

QSign verzia 5.2

Ardaco, a.s.
Polianky 5,
841 01 Bratislava

17. 01. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 59 kB)

D.Signer/XAdES Java verzia 2.0.0.0 *2

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

26. 06. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 333 kB)

D.Signer/XAdES.NET verzia 4.0.0.0 *2

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

26. 06. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 410 kB)

Disig Web Signer verzia 1 *2

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

17. 07. 2022

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 225 kB)

*2 Ak aplikácia pracuje v režime ZEP nevyhotovuje alebo nevaliduje QES podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014

 

Automatické aplikácie pre zaručený elektronický podpis, pečať (ZEP) a časovú pečiatku (ČP)

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát NBÚ
platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

D.Verifier-SVR/XAdES verzia 1.2.0.1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

23. 03. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 144 kB)

Disig QES Signer verzia 4*2

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

04. 03. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 329 kB)

D.Signer-SVR/CAdES verzia 1.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

08. 05. 2019

 

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 290 kB)

D.Verifier-SVR/CAdES verzia 1.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

08. 05. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 289 kB)

D.Signer-SVR/XAdES verzia 3.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

27. 08. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 336 kB)

D.Verifier-SVR/XAdES verzia 2.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

27. 08. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 336 kB)

Qsign Automatic Services verzia 5.2

Ardaco, a.s.
Polianky 5
841 01 Bratislava

17. 01. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 59 kB)

D.Signer-SVR/CAdES verzia 2.0.0.0*2

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

20. 03. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 330 kB)

D.Verifier-SVR/CAdES verzia 2.0.0.0*2

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

02. 05. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 332 kB)

D.Signer-SVR/XAdES verzia 4.0.0.0*2

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

19. 07. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 332 kB)

D.Verifier-SVR/XAdES verzia 3.0.0.0*2

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

19. 07. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 247 kB)

*2 Ak aplikácia pracuje v režime ZEP nevyhotovuje alebo nevaliduje QES podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia