Aplikácie pre podpis a pečať

Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis / pečať (QES) a kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku (QTS)

Zoznam aplikácií pre vyhotovovanie a validovanie QES a QTS certifikovaných na súlad s prílohou vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 a certifikovaných na súlad s legislatívnymi požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 mapovanými do technických postupov v dokumente Schéma dohľadu (SD), najmä SD čl. 32, 40, 26 a 36 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 (metodické usmernenie k Povinným formátom kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí (QES) pre subjekt verejného sektora pri vyhotovovaní a validácií)

Desktopové aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovanú elektronickú pečať a pre kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku (generuje žiadosť a validuje)

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát NBÚ
platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Disig Desktop Signer verzia 2 *1

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

04. 03. 2019

deklarácia aplikácie QES
(18.04.2017, pdf, 881 kB)

D.Signer/XAdES Java verzia 2.0.0.0 *1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

26. 06. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 792 kB)

D.Signer/XAdES.NET verzia 4.0.0.0 *1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

26. 06. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 760 kB)

Disig Web Signer verzia 1 *1

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

17. 07. 2022

deklarácia aplikácie QES
(26.07.2017, pdf, 683 kB)

QSign eSigner verzia 2.1.0 *1

Ardaco, a.s.,
Polianky 5,
841 01 Bratislava

19. 07. 2022

deklarácia aplikácie QES
(26.07.2017, pdf, 1 MB)

*1 Aplikáciu je potrebné použiť v režime QES (spracováva – vyhotovuje alebo validuje QES podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 – eIDAS)

Automatické aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovanú elektronickú pečať a pre kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku (generuje žiadosť a validuje)

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát NBÚ
platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Disig QES Signer verzia 4 *1

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

04. 03. 2019

deklarácia aplikácie QES
(24.01.2017, pdf, 2,32 MB)

D.Signer-SVR/CAdES verzia 2.0.0.0 *1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

20. 03. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 777 kB))

 

D.Verifier-SVR/CAdES verzia 2.0.0.0 *1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

02. 05. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 776 kB)

D.Signer-SVR/XAdES verzia 4.0.0.0 *1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

19. 07. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 761 kB)

D.Verifier-SVR/XAdES verzia 3.0.0.0 *1

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

19. 07. 2021

deklarácia aplikácie QES
(29.11. 2017, pdf, 761 kB)

*1 Aplikáciu je potrebné použiť v režime QES (spracováva – vyhotovuje alebo validuje QES podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 eIDAS)

 

Aplikácie pre zaručený elektronický podpis, pečať (ZEP) a časovú pečiatku (ČP)

Zoznam aplikácií pre vyhotovovanie a validovanie ZEP a ČP certifikovaných na súlad s legislatívou platnou do 1.7.2016. Orgán verejnej moci (OVM) ich musel používať na vyhotovovanie ZEP a ČP do 1.7.2016 a OVM ich musí používať na validovanie ZEP a ČP vyhotovených do 1.7.2016.
Od 1.7.2016 má OVM povinnosť validovať QES a QTS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 a ak sa OVM rozhodne akceptovať aj formáty ZEP (vyžadované legislatívou platnou do 1.7.2016) vyhotovené po 1.7.2016, musí použiť aplikáciu certifikovanú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014, ktorá má certifikované aj formáty ZEP (vyžadované legislatívou platnou do 1.7.2016).

Orgán verejnej moci nesmie po 1.7.2016 používať aplikácie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu / pečate a kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky, ktoré vyhotovujú formát podpisu, alebo pečate v rozpore s prílohou vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506, podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014.

Aplikácie pre zaručený elektronický podpis

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát NBÚ
platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

ICAVerifyZEP verzia 3.0.0

První certifikační autorita, a.s.
Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, ČR

05. 02. 2018

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 69 kB)

ICAPdfPluginZEP verzia 1.0.0

První certifikační autorita, a.s.
Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, ČR

05. 02. 2018

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 72 kB)

Disig Desktop Signer verzia 1.0

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

01. 05. 2018

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 259 kB)

ICAPngPluginZEP verzia 1.0.0

První certifikační autorita, a.s.
Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, ČR

05. 02. 2018

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 73 kB)

Disig Desktop Signer verzia 2 *2

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

04. 03. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 251 kB)

D.Signer/XAdES.NET verzia 3.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

25. 06. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 336 kB)

D.Signer/XAdES Java verzia 1.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

25. 06. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 336 kB)

QSign verzia 5.2

Ardaco, a.s.
Polianky 5,
841 01 Bratislava

17. 01. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 59 kB)

D.Signer/XAdES Java verzia 2.0.0.0 *2

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

26. 06. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 333 kB)

D.Signer/XAdES.NET verzia 4.0.0.0 *2

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

26. 06. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 410 kB)

Disig Web Signer verzia 1 *2

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

17. 07. 2022

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 225 kB)

*2 Aplikácia pracuje v režime ZEP

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia