Certifikované produkty

Úrad podľa § 10 zákona o dôveryhodných službách na základe žiadosti certifikuje

  • zhodu zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo zariadenia na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate s požiadavkami podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014,
  • zhodu aplikácie pre vyhotovenie a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanej elektronickej pečate s požiadavkami podľa nariadenia(EÚ) č. 910/2014,
  • zhodu elektronickej podateľne s požiadavkami podľa zákona o dôveryhodných službách overuje a posudzuje úrad na základe žiadosti v procese certifikácie.

Bližšie informácie ku každému produktu sú uvedené v sekciách za tabuľkou certifikovaných produktov.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia