Pre poskytovateľov služieb

Uvedené produkty boli certifikované v zmysle zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. V zmysle § 10 zákona č. 272/2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) úrad ich certifikáciu nevykonáva.

Certifikované HSM moduly

Uvedené produkty je možné používať na generovanie a správu súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov) na vyhotovovanie elektronického podpisu, najmä na podpisovanie vydávaných kvalifikovaných certifikátov, zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov a časových pečiatok v súlade so zákonom. Certifikát zaväzuje používať produkty s podpisovými schémami, ktoré sú prípustné právnymi predpismi Slovenskej republiky, platnými v čase vytvárania zaručeného elektronického podpisu/pečate a časovej pečiatky.

Uvedené HSM moduly neboli certifikované ako zariadenia pre vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu (SSCD).

Názov aplikácie, verzia

Certifikát NBÚ platný do

Výrobca

PrivateServer
Hardware Version 4.7
Firmware Version 4.7

23. 10. 2021

10 Nevatim St., Petach Tikva, Israel 49561

nShield F3 500e
Hardware version nC4033E-500
Firmware version 2.50.16-3 a 2.51.10-3
a vyšší s platným FIPS certifikátom

03. 03. 2019

Thales e-Security Ltd. Jupiter House Station Road Cambridge CBI 2JD United Kingdom

nShield F3 6000e
Hardware version nC4033E-6K0
Firmware version 2.50.16-3 a 2.51.10-3
a vyšší s platným FIPS certifikátom

03. 03. 2019

Thales e-Security Ltd. Jupiter House Station Road Cambridge CBI 2JD United Kingdom

nShield F3
Hardware version nShield F3 10+, nShield F3 500+, nShield F3 6000+, nShield F3 500+ for nShield Connect+, nShield F3 1500+ for nShield Connect+, nShield F3 6000+ for nShield Connect+ Firmware version 2.51.10-3
a vyšší s platným FIPS certifikátom

08. 09. 2020

Thales e-Security Ltd. Meadow View House, Long Crendon, Aylesbury Bucks HP18 9EQ United Kingdom

 SW TWS produkty (Software for Trustworthy System)

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát NBÚ platný do

Určenie

UniCERT verzia 5.2.1

Verizon Business Security Solutions Powered By Cybertrust

29. 06. 2021

Produkt je možné použiť pre poskytovanie certifikačných služieb vrátane správy certifikátov a služieb infraštruktúry verejného kľúča (PKI).

Disig CA Signer verzia 1.1

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

29. 05. 2021

Produkt je možné použiť pre poskytovanie certifikačných služieb, vrátane správy certifikátov (najmä vydávanie a zrušovanie certifikátov a poskytovanie zoznamu zrušených certifikátov).

Disig OCSP Responder verzia 1.1

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

29. 05. 2021

Softvérový modul určený na potvrdenie existencie a platnosti certifikátov (OCSP – Online Certificate Status Protocol) v on-line režime overovania.

Disig TSA Signer verzia 1.1

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

29. 05. 2021

Produkt je možné použiť na vydávanie časovej pečiatky.

Disig eArchive verzia 2.0

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

20. 10. 2018

Produkt je možné použiť na poskytovanie služby dlhodobého uchovávania elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom.

Disig KeyPoint verzia 1.0

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

 

29. 07. 2019

systém využívajúci služby HSM

Produkt je možné použiť na generovanie a uchovávanie súkromných kľúčov kvalifikovaných certifikátov a vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu a na generovanie a uchovávanie súkromných kľúčov certifikátov a vyhotovovanie elektronického podpisu.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia