Produkty v procese certifikácie

V procese certifikácie sa nachádzajú nasledovné produkty.

Produkt, verzia

 

 

Výrobca

Druh produktu

 

 

 

 Poznámka

 

 

 

 

Disig KeyPoint QSCD verzia 1

Disig, a.s.,
Záhradnícka 151,
824 08 Bratislava

 

 QSCD

 
 

QSign verzia 5.3

Ardaco, a.s.,
Polianky 5,
841 01 Bratislava

 

 SCVA

 
 

QSign Automatic Services verzia 5.3

Ardaco, a.s.,
Polianky 5,
841 01 Bratislava

 

 SCVA

 

Použité skratky:

  • A- SCA – Signature Creation Application (automatic mode)
  • A- SVA – Signature Verification Application (automatic mode)
  • A- SCVA – Signature Creation & Verification Application (automatic mode)
  • SCA – Signature Creation Application
  • SVA – Signature Verification Application
  • SCVA – Signature Creation & Verification Application
  • QSCD – Qualified Signature Creation Device
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia