e-formuláre

e-formulár Popis

DeklaraciaAplikacieQES.pdf
(SK: verzia 1.2, pdf, 657 kB, p7s)

DeclarationApplicationQES.pdf
(EN: verzia 1.2, pdf, 579 kB, p7s)

Deklarácia výrobcu aplikácie pre QES podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014. Formulár obsahuje základný prehľad vlastností aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis/pečať (QES). Formulár po vyplnení podpisuje/pečatí výrobca (tvorca) aplikácie.

Vyplnený formulár zverejňuje výrobca aplikácie pre QES na svojom webovom sídle a môže požiadať úrad o jeho zverejnenie na webovom sídle úradu. Ak úrad v procese dohľadu v spolupráci s certifikačným orgánom zistí odlišnosti od legislatívnych požiadaviek v aplikácii pre QES, úrad tieto zistenia zverejní aj s prípadným vyplneným formulárom na webovom sídle úradu.

Vyplnený PDF e- formulár môžete elektronicky podpísať alebo zapečatiť v Adobe PDF aplikácii po jej nastavení podľa obrázku1, obrázku2 a obrázku3.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia