e-formuláre

e-formulár Popis

DeklaraciaAplikacieQES.pdf
(SK: verzia 1.1, pdf, 581 kB)

DeclarationApplicationQES.pdf
(EN: verzia 1.1, pdf, 527 kB)

 DeklaraciaAplikacieQES.zip
(SK, EN: verzia 1.1, zip, 767 kB)

Deklarácia výrobcu aplikácie pre QES podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014. Formulár obsahuje základný prehľad vlastností aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis/pečať (QES). Formulár po vyplnení podpisuje/pečatí výrobca (tvorca) aplikácie.

Vyplnený formulár zverejňuje výrobca aplikácie pre QES. Ak aplikáciu certifikoval úrad, vyplnený formulár je zverejnený aj na webovom sídle úradu s informáciou o certifikovanom produkte pre QES.

Vyplnený PDF e- formulár môžete elektronicky podpísať alebo zapečatiť v Adobe PDF aplikácii po jej nastavení podľa obrázku1, obrázku2 a obrázku3.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia