Zoznam vydaných potvrdení

Potvrdenia absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca vydané v roku

 2017
 2016

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia