Autorizované osoby

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a. s.,
Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 31 562 507
Platnosť autorizácie: do 04.02.2018
Tel.: 042/4403430, 4403600, Fax: 042/4403502

Rozsah autorizácie:
Technický zabezpečovací prostriedok Technický predpis
1. Systémy na kontrolu vstupov do objektov a systémy slúžiace na elektronické preukazovanie totožnosti a oprávnenosti osôb STN EN 50133-1
2. Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) STN EN 334590
STN EN 50131 – 1
3. Kamerová zostava v rámci uzatvoreného okruhu STN EN 50132 – 2 – 1
4. Zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií STN 369510 – 1
5. Zariadenia na detekciu látok a predmetov STN EN 50131-1

 

Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 37 954 156
Platnosť autorizácie: do 10.09.2017
Tel.: 048/4324111, Fax: 048/4324124

Rozsah autorizácie:
Technický zabezpečovací prostriedok Technický predpis
1.  Systémy na kontrolu vstupov do objektov a systémy slúžiace na elektronické preukazovanie totožnosti a oprávnenosti osôb STN EN 50133-1
2.  Elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia) STN EN 50131 – 1
3.  Kamerová zostava v rámci uzatvoreného okruhu STN EN 50132 – 2 – 1
4.  Zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií STN 369510 – 1
5.  Zariadenia na detekciu látok a predmetov STN EN 50131-1

 

Certest, s.r.o.
Školská 13/394, 013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44 644 400
Platnosť autorizácie: do 09.09.2021
Tel.: 0910/ 907687

Rozsah autorizácie:
Mechanický zábranný prostriedok Technický predpis
1. Bezpečnostné úschovné objekty STN EN 1143-1
2. Dvere, okná, mreže STN EN 1627 STN EN 1628, STN EN 1629, STN EN 1630
3. Uzamykacie systémy a ich súčasti STN EN 1300, STN EN 1303, STN EN 1906, STN EN 12320, STN EN 12209
4. Bezpečnostné fólie STN EN 356

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia