Certifikované prostriedky

Mechanické zábranné prostriedky

Bezpečnostné úschovné objekty (26.10.2017, pdf, 240 kB)

Uzamykacie systémy a ich súčasti (19.12.2018, pdf, 290 kB)

Dvere a ich súčasti (22.08.2018, pdf, 409 kB)

Mreže (10.10.2018, pdf, 230 kB)

Bezpečnostné fólie (16.01.2018, pdf, 212 kB)

Okná (22.08.2018, pdf, 216 kB)

Zasklenia (2004, pdf, 71 kB)

Technické zabezpečovacie prostriedky

Systémy na kontrolu vstupu (16.01.2018, pdf, 232 kB)

Poplachové systémy na hlásenie narušenia (19.12. 2018, pdf, 526 kB)

Kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu (24.01.2019, pdf, 527 kB)

Zariadenia na detekciu látok a predmetov (16.01.2017, pdf, 134 kB)

Zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií (08.06. 2018, pdf, 200 kB)

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia