Bezpečnosť technických prostriedkov

Bezpečnosť technických prostriedkov je systém opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa tvoria, spracúvajú, prenášajú alebo ukladajú na technických prostriedkoch. Rozsah a spôsob ich použitia, ako aj metódy ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa na technických prostriedkoch vytvárajú, kopírujú, inak rozmnožujú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú určuje bezpečnostný projekt.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia