Personálna bezpečnosť

Vytváranie podmienok na personálnu bezpečnosť patrí k základným pilierom ochrany utajovaných skutočností a predstavuje systém opatrení súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia