Rozpočet

 

Rozpočet na rok 2018 (27.06.2018, pdf, 380 kB)                                                                                               Archív rozpočtov

Návrh záverečného účtu za rok 2017 (27.06.2018, pdf, 1,00 MB)

Celkový prehľad príjmov a výdavkov za rok 2017 (27.06.2018, pdf, 144 kB)

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017 (27.06.2018, pdf, 139 kB)

Finančné operácie rozpočtovej kapitoly za rok 2017 (27.06.2018, pdf, 178 kB)

Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2017 (27.06.2018, pdf, 191 kB)

Prezentácia cieľov v jednotlivých oblastiach programového rozpočtovania na rok 2019 vo väzbe na alokované finančné zdroje (27.06.2018, pdf, 404 kB)

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia