Správa majetku

Zoznam nehnuteľností
Nehnuteľný majetok v správe úradu sa eviduje prostredníctvom systému Centrálnej evidencie majetku.

Názov nehnuteľnosti  Odhadovaná trhová hodnota
Administratívna budova – Budatínska 30, Bratislava
Garáže nákladnej dopravy
Pozemok – Budatínska 30, Bratislava
6 165 100,08 EUR
482 858,99 EUR
697 271,46 EUR
Budova – Budatínska 32, Bratislava
Pozemok – Budatínska 32, Bratislava
745 575,25 EUR
515 793,67 EUR
Účelové zariadenie – Brunovce
Pozemok – Brunovce
1 879 759,01 EUR
56 507,00 EUR

Prenájom nehnuteľností
Úrad v súčasnosti neprenajíma žiadnu nehnuteľnosť.

Prebytočný majetok štátu
Úrad ponúka prebytočný majetok štátu, ktorý má v správe prostredníctvom Registra ponúkaného majetku štátu.

Nezaplatené pohľadávky štátu
Informácie o dlžníkoch úradu sa zverejňujú v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu.
 

Národný bezpečnostný úrad v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj osobný automobil:

Továrenská značka: Volkswagen Phaeton, verzia 3D/AJS/AG 4M,
Rok výroby: 2004
Zdvihový objem: 4921 cm3
Farba: čierna metalíza
Počet najazdených kilometrov: 233876
Doplňujúce informácie k vozidlu: Vozidlo je nepojazdné, nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách vhodné na náhradné diely.
Požadovaná odplata: 1.844,00 EUR
Bližšie informácie o osobnom automobile Vám v prípade potreby poskytne Ing. Michal Lietava, tel. 02/68 69 27 16, 0903993179.
Odpoveď na ponuku žiadame zaslať elektronickou formou na adresu podatelna@nbu.gov.sk alebo písomne na adresu Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava v termíne do 10. 12.2018.
Viac informácií o osobnom automobile nájdete na stránke:
 
 
 
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia