Faktúry a platby v hotovosti  dátum poslednej aktualizácie: 02.01.2018 
Dátum
úhrady
Číslo
dokladu
Číslo
zmluvy, objednávky
Predmet Dodávateľ IČO Dátum prijatia dokladu  Celková cena
bez DPH 
 DPH   Celková cena
vrátane DPH 
20.12.2017 17/10100944 24.11.17/000000518 preklad zo slovenčiny do angličtiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 12.12.2017                 184,76 €                36,95 €                  221,71 €
20.12.2017 17/10100951 19.10.17/000000418 odborné prehliadky a revízie komína NBÚ  PETRA+, spol. s r.o.,  Račianska 146,  831 54 Bratislava 35929855 13.12.2017              1 200,00 €             240,00 €               1 440,00 €
20.12.2017 17/10100952 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby (11/2017) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 14.12.2017                    27,08 €                  5,42 €                     32,50 €
19.12.2017 17/10100953 2203/2017/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy (11/2017) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 14.12.2017                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
19.12.2017 17/10100950 07102/2017/SEP/OMTZ-004 oprava podlahy a výmena  kobercov Dual Fin, s.r.o.,  Záhradnícka 33,  811 07 Bratislava 46892656 12.12.2017              7 833,33 €          1 566,67 €               9 400,00 €
19.12.2017 17/10100948 06.12.17/000000546 update tarifikačného SW TelSoft s.r.o.,  Mliekárenská 8,  821 09 Bratislava 35829630 13.12.2017                 730,00 €                       -                    730,00 €
19.12.2017 17/10100945 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom poštového priečinku (11/2017) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 13.12.2017              2 987,15 €                  0,75 €               2 987,90 €
19.12.2017 17/10100943 27.11.17/000000521 oprava iPhonu   Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 12.12.2017                 362,00 €                72,40 €                  434,40 €
19.12.2017 17/10100942 1665/2017/SEP/OMTZ-006, 07.12.17/000000551 pramentitá voda AQUA PRO + plastové poháriky AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 12.12.2017                 106,80 €                21,36 €                  128,16 €
19.12.2017 17/10100934 2151/2004/IB-005 poplatky za mobilné linky (11/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 12.12.2017              1 597,29 €             319,46 €               1 916,75 €
19.12.2017 17/10100937 VZN č. 13/2012 poplatky za komunálny odpad Hlavné mesto SR Bratislava,  Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava 603481 15.12.2017                 597,24 €                       -                    597,24 €
19.12.2017 17/10100955 29.11.17/000000530 výmena poškodených parkiet PARKETT STORE, s.r.o.,  Kopčianska 63,  851 01 Bratislava 44644752 14.12.2017                 268,35 €                53,67 €                  322,02 €
19.12.2017 17/10100954 21.11.17/000000506 pranie prádla - ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 14.12.2017                 125,83 €                25,17 €                  151,00 €
19.12.2017 17/10100947 15.11.17/000000496 odborný seminár EDOS-PEM, s.r.o.,  Tematínska 4,  851 05 Bratislava 36287229 13.12.2017                 147,50 €                29,50 €                  177,00 €
19.12.2017 17/10100946 08.11.17/000000469 školenie a preskúšanie obsluhy kotolov v  ÚZ Brunovciach Prescont s.r.o.,  Porúbka 96,  013 11 Porúbka 36437352 13.12.2017                 220,00 €                44,00 €                  264,00 €
19.12.2017 17/10100900 23.11.17/000000514 skrytá kamera v dávkovacej stanici, vysokof.detektor Akruks, s.r.o.,  Galvaniho 8,  821 04 Bratislava 35739096 06.12.2017                 975,00 €             195,00 €               1 170,00 €
18.12.2017 17/10100941 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie elektriny NBÚ (11/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.12.2017                 271,06 €                54,21 €                  325,27 €
18.12.2017 17/10100938 Zákon č. 328/2002 Z. z. kúpeľná liečba Kúpele Dudince, a.s.,  Kúpeľná 106,  962 71 Dudince 31642713 12.12.2017                 800,00 €                       -                    800,00 €
18.12.2017 17/10100933 2151/2004/IB-005 poplatky mobilný internet (11/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 12.12.2017                 498,05 €                99,61 €                  597,66 €
18.12.2017 17/10100924 07.12.17/000000547 Apple MacBook WESTech, spol. s r.o.,  Stará Vajnorská 17,  831 04 Bratislava 35796111 08.12.2017              2 152,73 €             430,55 €               2 583,28 €
18.12.2017 17/10100935 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie praceneschopeniek  (11/2017) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 12.12.2017                    15,86 €                       -                       15,86 €
18.12.2017 17/10100936 189/2009/SE-011 voda z povrchového odtoku  (11/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 12.12.2017                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
18.12.2017 IN POK 48/2 2017/578 rudle Hornbach-Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 18.12.2017                    90,42 €                18,08 €                  108,50 €
18.12.2017 IN POK 46/1 2017/570 nákup pneumatík A-Team šport, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava 44990626 18.12.2017                 383,17 €                76,63 €                  459,80 €
15.12.2017 17/10100926 2187/2005/IBEP-003 mesačné telefónne poplatky  (11/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.12.2017                 275,75 €                55,15 €                  330,90 €
15.12.2017 17/10100913 EP-251/2002 telekon.okruh a dátové služby (11/2017) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 08.12.2017              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
15.12.2017 17/10100927 30.11.17/000000534 oprava poškodeného horáka - ÚZ Brunovce VAVROTHERM,s.r.o.,  Štefánikova 1177/33,  921 01 Piešťany 44547153 11.12.2017                 480,00 €                96,00 €                  576,00 €
15.12.2017 17/10100912 05.12.17/000000545 akumulátorový vysávač František Majtán-EURONICS TPD,  Farského 26,  851 01 Bratislava 11790547 07.12.2017                 424,50 €                84,90 €                  509,40 €
15.12.2017 17/10100929 09.10.17/000000394 revízie  elektrospotrebičov - ÚZ Brunovce ELIMER a.s.,  Srnianska 19,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 36306941 11.12.2017              1 577,00 €             315,40 €               1 892,40 €
15.12.2017 17/10100928 11.10.17/000000405 revízie  bleskozvodov  - ÚZ Brunovce ELIMER a.s.,  Srnianska 19,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 36306941 11.12.2017                 820,00 €             164,00 €                  984,00 €
15.12.2017 17/10100922 10.10.17/000000399 profilaxia riadiaceho modulu - ÚZ  Brunovce Ing. Peter Ille - EXOpartner,  Dolné Rudiny 3,  010 01 Žilina 35288698 11.12.2017                 227,10 €                45,42 €                  272,52 €
15.12.2017 17/10100931 01.12.17/000000538 letenka  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 11.12.2017              1 372,00 €                       -                 1 372,00 €
15.12.2017 17/10100923 21.11.17/000000504 servisná prehliadka  vstupných dverí EMOS Alumatic s.r.o.,  Považské Podhradie 435,  017 01 Považská Bystrica 31644716 11.12.2017                 180,00 €                36,00 €                  216,00 €
15.12.2017 17/10100925 30.11.17/000000537 školenie Centrum účelových zariadení,  Rekreačná 13,  921 01 Piešťany 42137004 11.12.2017                 450,00 €                       -                    450,00 €
15.12.2017 17/10100930 15.11.17/000000495 školenie  Wolters Kluwer, s.r.o.,  Mlynské nivy 48,  821 09 Bratislava 31348262 11.12.2017                    65,00 €                13,00 €                     78,00 €
14.12.2017 17/10100919 4874/2010/KÚ/OVB-008, 07.12.17/000000552 oprava pohybového detektora SecuriLas s.r.o.,  Zámocká 5,  811 01 Bratislava 31364764 08.12.2017                 191,22 €                38,24 €                  229,46 €
14.12.2017 17/10100918 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Zámocká 5,  811 01 Bratislava 31364764 08.12.2017                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
14.12.2017 17/10100917 4874/2010/KÚ/OVB-008, 28.11.17/000000524 oprava nefunkčných kamier SecuriLas s.r.o.,  Zámocká 5,  811 01 Bratislava 31364764 08.12.2017                 132,45 €                26,49 €                  158,94 €
14.12.2017 17/10100916 13.11.17/000000480 bezdotykové karty ,šnúrky, držiaky SecuriLas s.r.o.,  Zámocká 5,  811 01 Bratislava 31364764 08.12.2017                 653,33 €             130,67 €                  784,00 €
14.12.2017 17/10100914 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odovoz papiera - -ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 08.12.2017                      8,00 €                  1,60 €                       9,60 €
14.12.2017 17/10100898 04779/2017/SEP/OMTZ-030 plnenie  zmluvy o dielo ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 06.12.2017         795 187,00 €     159 037,40 €          954 224,40 €
14.12.2017 17/10100899 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie pohonných hmôt (11/2017) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 06.12.2017              1 886,34 €             377,27 €               2 263,61 €
14.12.2017 17/10100903 24.11.17/000000517 fotoaparát, ručné náradie Internet Mall Slovakia s.r.o.,  Pasienkova 12599/2G,  821 06 Bratislava 35950226 07.12.2017                 158,33 €                31,67 €                  190,00 €
14.12.2017 17/10100884 30.11.17/000000536 chladnička NAY a.s.,  Tuhovská 15,  830 06 Bratislava 35739487 04.12.2017                 190,83 €                38,17 €                  229,00 €
14.12.2017 17/10100875 10.11.17/000000476 oprava notebooku ASUS AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 30.11.2017                    33,58 €                  6,72 €                     40,30 €
14.12.2017 17/10100915 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie (11/2017) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 08.12.2017                 122,20 €                       -                    122,20 €
14.12.2017 17/10100905 896/2017/SEP/OPr-001 služba Mail2Fax Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.12.2017                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
14.12.2017 17/10100921 23.11.17/000000515 preklad zo slovenčiny do angličtiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 11.12.2017              1 076,20 €             215,24 €               1 291,44 €
14.12.2017 17/10100883 13.11.17/000000483 vysielačky C.B.ONE s.r.o.,  29. augusta 44/6,  972 51 Handlová 31643311 04.12.2017                 249,00 €                49,80 €                  298,80 €
14.12.2017 17/10100920 4874/2010/KÚ/OVB-008, 07.12.17/000000553 oprava zámku na dverách SecuriLas s.r.o.,  Zámocká 5,  811 01 Bratislava 31364764 08.12.2017                 549,71 €             109,94 €                  659,65 €
14.12.2017 1700656 2017/555 nákup pohonných hmôt - ÚZ Brunovce Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 14.12.2017                    38,99 €                  7,80 €                     46,79 €
13.12.2017 17/10100890 29.11.17/000000532 lieky do lekárničiek ALESTEPHARM, s.r.o.,  Na križovatkách 35/D,  821 04 Bratislava 44840543 05.12.2017                 117,35 €                14,06 €                  131,41 €
13.12.2017 17/10100907 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.poplatky Virtual Voice NET Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.12.2017                 406,10 €                81,22 €                  487,32 €
13.12.2017 17/10100906 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.12.2017                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
13.12.2017 17/10100911 29.11.17/000000526 výroba novoročeniek BB print, s.r.o.,  Miletičova 3/a,  821 08 Bratislava 35725681 07.12.2017                    88,00 €                17,60 €                  105,60 €
13.12.2017 17/10100910 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál (11-12/2017) - ÚZ  Brunovce Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 07.12.2017                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
13.12.2017 17/10100909 1333/2005/SE-002 servis výťahov (11/2017) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 07.12.2017                 245,64 €                49,13 €                  294,77 €
13.12.2017 17/10100908 3733/2007/SE-001 servis výťahu pre imobilných občanov (11/2017) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 07.12.2017                    51,45 €                10,29 €                     61,74 €
13.12.2017 17/10100902 24.11.17/000000516 elektromateriál Gálik & Veselý s.r.o.,  Osuského 3,  851 03 Bratislava 35732733 06.12.2017                    61,09 €                12,21 €                     73,30 €
12.12.2017 17/10100894 07436/2017/SEP/OMTZ-006 tonery Clean Tonery, s.r.o.,  Za hradbami 27,  902 01 Pezinok 35891866 06.12.2017            13 945,83 €          2 789,17 €             16 735,00 €
12.12.2017 17/10100893 3249/2005/IBEP-002 telefónne poplatky Biznis partner (11/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 06.12.2017                 117,05 €                23,41 €                  140,46 €
12.12.2017 17/10100901 07547/2017/SEP/OPr-003 prednostné spojenie - služba + zariadenie TELCO Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 06.12.2017                    27,96 €                  5,59 €                     33,55 €
12.12.2017 17/10100895 1665/2017/SEP/OMTZ-006 prenájom dávkovacov vody, denná dezinfekcia dávkovačov  (12/2017) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 06.12.2017                    14,70 €                  2,94 €                     17,64 €
12.12.2017 17/10100892 7703/2016/SEP/OMTZ-002 spravodajský servis a monitoring médií (11/2017) Tlačová agentúra SR,  Lamačská cesta 3,  841 04 Bratislava 31320414 06.12.2017              3 166,66 €             633,33 €               3 799,99 €
12.12.2017 17/10100891 442/2009/SE-024, 01.12.17/000000540 nabitie e - stravovacích poukážok (12/2017) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 06.12.2017            12 978,00 €                       -               12 978,00 €
12.12.2017 17/10100897 20.11.17/000000499 školenie  Gopas SR a.s.,  Dr. Vl. Clementisa 10,  821 02 Bratislava 35881674 06.12.2017              1 400,00 €             280,00 €               1 680,00 €
12.12.2017 17/10200008 29.11.17/000000533 ZF - predplatné PRINT +DIGI na r.2018 Neografia, a.s.,  Sučianska 39a,  038 61 Martin 31597912 07.12.2017                    24,17 €                  4,83 €                     29,00 €
12.12.2017 17/10100896 1665/2017/SEP/OMTZ-006, 25.10.17/000000434 pramenitá vody, plastové poháriky AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 06.12.2017                    85,10 €                17,02 €                  102,12 €
12.12.2017 17/10100876 28.11.17/000000523 predplatné STN online (12/2017 - 11/2018) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,  Štefanovičova 3,  810 05 Bratislava 30810710 04.12.2017              1 388,00 €                       -                 1 388,00 €
06.12.2017 IN POK 43/1 07996/2017/SEP/OMTZ-005 poistenie zásielky zo zahraničia  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 585441 06.12.2017              2 723,00 €                       -                 2 723,00 €
11.12.2017 17/10100877 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 21.11.17/000000508 servis na služovnom motorovom vozidle IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 04.12.2017                    15,22 €                  3,04 €                     18,26 €
11.12.2017 17/10100887 20.11.17/000000498 kalendáre, diáre ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.),  Plynárenská 6,  821 09 Bratislava 31331131 05.12.2017              2 997,50 €             599,50 €               3 597,00 €
11.12.2017 17/10100879 10.11.17/000000474 servis automatickej závory TRITON Závodná s.r.o.,  Závodná 46,  821 06 Bratislava 47738600 04.12.2017                 711,10 €             142,22 €                  853,32 €
11.12.2017 17/10100874 637/2004/SE-002 povrchová voda NBÚ (11/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 04.12.2017                 202,75 €                40,55 €                  243,30 €
11.12.2017 17/10100878 28.11.17/000000522 letenka  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 04.12.2017                 470,00 €                       -                    470,00 €
11.12.2017 1700645 2017/531 nákup biliardových tág Biliard Kutaj-Markech, s.r.o.,Záblatie 107, 911 06 Trenčín 34123717 11.12.2017                    44,27 €                  8,85 €                     53,12 €
08.12.2017 17/10100869 27.10.17/000000444 letenky  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 30.11.2017              1 940,00 €                       -                 1 940,00 €
08.12.2017 17/10100889 6297/2008/SE-004 plyn  ÚZ Brunovce  (12/2017) SPP, a.s.,  Ľ. Podjavorinskej 10,  915 83 Nové Mesto nad Váhom 35815256 05.12.2017              2 402,50 €             480,50 €               2 883,00 €
08.12.2017 17/10100888 189/2009/SE-007 plyn NBÚ  (12/2017) SPP a.s.,  Mlynské nivy 44/a,  825 11 Bratislava 35815256 05.12.2017                 113,33 €                22,67 €                  136,00 €
08.12.2017 17/10100873 5657/2016/SEP/OMTZ-022 plyn NBÚ  (12/2017)  Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.12.2017              4 694,47 €             938,89 €               5 633,36 €
08.12.2017 17/10100872 5657/2016/SEP/OMTZ-022 elekrina ÚZ  Brunovce  (12/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.12.2017                 390,64 €                78,13 €                  468,77 €
08.12.2017 17/10100871 5657/2016/SEP/OMTZ-022 elektrina NBÚ  (12/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.12.2017              5 527,65 €          1 105,53 €               6 633,18 €
08.12.2017 17/10100885 29.11.17/000000527 oprava prasknutého  potrubia - ÚZ Brunovce POLYTERM,s.r.o.,  Horná Streda 119,  916 24 Horná Streda 34143688 05.12.2017                 140,00 €                28,00 €                  168,00 €
08.12.2017 17/10100881 2258/2017/SEP/OMTZ, 09.11.17/000000471 oprava klimatizácie  VK-Klimaservis, s.r.o.,  Strečnianska 16,  851 05 Bratislava 35948507 29.11.2017              1 948,25 €             389,65 €               2 337,90 €
08.12.2017 17/10100880 13.11.17/000000484 odborná prehliadka a skúška  tlakových nádob NBÚ  VO - KU - PLYN S.O.S. spol. s.r.o.,  Šášovská 2,  851 06 Bratislava 31386806 04.12.2017                 410,00 €                82,00 €                  492,00 €
08.12.2017 17/10100886 30.11.17/000000535 časopis na  rok 2018 News and Media Holding, a.s.,  Panónska cesta 9,  852 32 Bratislava 5 47256281 05.12.2017                    80,00 €                       -                       80,00 €
08.12.2017 17/10100870 6726/2013/KÚ/OVB-002 povinné zmluvné poistenie SMV (12/2017-12/2018) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,  Štefanovičova 4,  816 23 Bratislava 585441 29.11.2017              2 724,13 €                       -                 2 724,13 €
08.12.2017 17/10100882 20.11.17/000000501 školenie  Gopas SR a.s.,  Dr. Vl. Clementisa 10,  821 02 Bratislava 35881674 04.12.2017              9 450,00 €          1 890,00 €             11 340,00 €
08.12.2017 17/10100866 21.11.17/000000505 oprava výťahu ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 01.12.2017                 144,50 €                28,90 €                  173,40 €
08.12.2017 17/10100868 13.11.17/000000481 oprava areálového osvetlenie NBÚ Belux s.r.o.,  Ílová 10,  841 07 Bratislava 35694483 30.11.2017                 362,44 €                72,49 €                  434,93 €
08.12.2017 17/10100867 215/2017/SEP/OMTZ-006 vyúčtovanie stočného k 30.6.2017 -  ÚZ Brunovce Obec Brunovce,  Hlavná 106,  916 25 Brunovce 311448 30.11.2017                 148,00 €                       -                    148,00 €
07.12.2017 17/10100865 03.11.17/000000462 prenájom hotela Bôrik   Úrad vlády SR,  Námestie Slobody 1,  813 70 Bratislava 151513 30.11.2017              2 040,85 €                       -                 2 040,85 €
07.12.2017 17/10100862 30.10.17/000000447 oprava stupačky Kanal SERVICE,  Toryská 1,  821 07 Bratislava 43636560 27.11.2017                 734,70 €             146,94 €                  881,64 €
06.12.2017 17/10300009 28.11.17/000000525 nákup testera metalických a optických káblov TR Instruments spol. s.r.o.,  Křižíkova 70,  616 00 Brno 15530779 30.11.2017              1 955,00 €                       -                 1 955,00 €
06.12.2017 17/10100811 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie plynu NBÚ  (10/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.11.2017 -            3 225,47 € -           645,09 € -             3 870,56 €
06.12.2017 IN POK 44/1 2017/528 nákup pracovného náradia Hornbach - Baumarket SK spol. s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 06.12.2017                    41,58 €                  8,32 €                     49,90 €
05.12.2017 17/10100864 07291/2017/SEP/OMTZ-004 skenery  mediatip.sk, s.r.o.,  Bratislavská 432/7,  018 41 Dubnica nad Váhom 36013978 30.11.2017            10 637,49 €          2 127,50 €             12 764,99 €
05.12.2017 17/10100854 30.10.17/000000449 servis malotraktora v BA  a náhradné diely - ÚZ Brunovce Marián Šupa,  Hollého 164,  922 07 Veľké Kostoľany 11906022 24.11.2017                 211,58 €                42,32 €                  253,90 €
05.12.2017 17/10100839 10.11.17/000000478 momentový kľúč PRONAX GROUP, s.r.o.,  Revolučná 17,  821 04 Bratislava 44490747 20.11.2017                 175,00 €                35,00 €                  210,00 €
04.12.2017 17/10100855 04693/2017/SEP/OMTZ-003 distribučné prepínače do prostredia BKIS SOFOS s r.o.,  Dúbravská cesta 3,  841 04 Bratislava 31318347 24.11.2017            24 999,00 €          4 999,80 €             29 998,80 €
04.12.2017 17/10100853 07178/2017/SEP/OMTZ-004 USB kľúče Juriga s.r.o.,  Gercenová 3,  851 01 Bratislava 31344194 27.11.2017              1 816,67 €             363,33 €               2 180,00 €
04.12.2017 17/10100852 09.11.17/000000472 demontáž a monáž radiátorových ventilov  s termohlavicami - ÚZ Brunovce POLYTERM,s.r.o.,  Horná Streda 119,  916 24 Horná Streda 34143688 24.11.2017              3 252,00 €             650,40 €               3 902,40 €
04.12.2017 17/10100858 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Zámocká 5,  811 01 Bratislava 31364764 27.11.2017                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
04.12.2017 17/10100863 16.11.17/000000497 taktické tričká PYRA, s.r.o.,  Sartorisova 8,  821 08 Bratislava 31396623 28.11.2017                 936,00 €             187,20 €               1 123,20 €
04.12.2017 17/10100859 17.10.17/000000415 pravidelná sevisná prehliadka DG Zeppelin SK, spol. s.r.o.,  Zvolenská cesta 14605/50,  974 05 Banská Bystrica 31579710 27.11.2017                 662,00 €             132,40 €                  794,40 €
04.12.2017 17/10100857 21.11.17/000000502 zmena leteniek  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 27.11.2017                 288,00 €                       -                    288,00 €
04.12.2017 17/10100860 02499/2017/SEP/OMTZ-016, 08.11.17/000000468 náboje Erik JV, s.r.o.,  Strečnianska 4,  851 05 Bratislava 35735473 27.11.2017                 680,00 €             136,00 €                  816,00 €
04.12.2017 17/10100850 21.11.17/000000507 oprava telefónneho prístroja  SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch),  Mlynské Nivy 71,  821 05 Bratislava 31371566 24.11.2017                    50,00 €                10,00 €                     60,00 €
04.12.2017 17/10100856 21.11.17/000000502 letenky  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 27.11.2017              1 490,00 €                       -                 1 490,00 €
04.12.2017 17/10100849 322/2012/IBEP/OPIS-018 servis  (11/2017) SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch),  Mlynské Nivy 71,  821 05 Bratislava 31371566 24.11.2017                 911,00 €             182,20 €               1 093,20 €
04.12.2017 17/10100861 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 27.10.17/000000445 letenky  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 27.11.2017              2 821,00 €                       -                 2 821,00 €
04.12.2017 17/10100851 30.10.17/000000448 oprava dlažby Ďatko Peter - PD SYSTÉM,  Znievska 7,  851 06 Bratislava 32211082 22.11.2017                 489,00 €                       -                    489,00 €
30.11.2017 17/10100845 IB-373/2003 popolatok za doménu (11/2017-11/2018) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 23.11.2017                    27,84 €                  5,57 €                     33,41 €
30.11.2017 17/10100846 14.11.17/000000487 UV baterka GAMIN SK, s.r.o.,  Novoť 153,  029 55 Novoť 36427535 23.11.2017                 350,00 €                70,00 €                  420,00 €
30.11.2017 17/10100824 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 09.11.17/000000470 servis na služovnom motorovom vozidle IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 13.11.2017                    21,83 €                  4,37 €                     26,20 €
30.11.2017 17/10100820 1698/2017/SEP/OMTZ-035 kancelársky nábytok Neudoerfler Office Systems, s.r.o.,  Slávičie údolie 106,  811 02 Bratislava 43772757 10.11.2017            15 842,00 €          3 168,40 €             19 010,40 €
30.11.2017 17/10100817 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 06.11.17/000000465 servis na služovnom motorovom vozidle IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 10.11.2017                 550,22 €             110,04 €                  660,26 €
30.11.2017 17/10100841 10.11.17/000000475 batérie NAY a.s.,  Tuhovská 15,  830 06 Bratislava 35739487 20.11.2017                    80,77 €                16,16 €                     96,93 €
30.11.2017 17/10100840 13.11.17/000000479 dátové úložisko pevné disky AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 20.11.2017              1 000,10 €             200,02 €               1 200,12 €
30.11.2017 17/10100847 02.11.17/000000454 tlač plagátov s grafickou úpravou Mediachain, s.r.o.,  M.R.Štefánika 60,  940 01 Nové Zámky 44704852 23.11.2017                    90,00 €                18,00 €                  108,00 €
30.11.2017 17/10100837 24.10.17/000000432 patsch kábel  Asbis SK spol. s r.o.,  Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 20.11.2017                    42,56 €                  8,51 €                     51,07 €
30.11.2017 17/10100833 10.11.17/000000477 tašky s potlačou loga Hauerland, spol. s r.o.,  Matúšova 56,  811 04 Bratislava 35777885 15.11.2017                 153,64 €                30,73 €                  184,37 €
30.11.2017 17/10100843 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 03.11.17/000000463 servis na služovnom motorovom vozidle IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 10.11.2017                    13,77 €                  2,75 €                     16,52 €
29.11.2017 17/10100844 26.10.17/000000440 jesenná úprava zelene NBÚ  ŠMOTLÁK Andrej,  Bohrova 7,  851 01 Bratislava 32194102 16.11.2017              1 960,00 €                       -                 1 960,00 €
29.11.2017 17/10100842 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (10/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 21.11.2017                 352,92 €                70,58 €                  423,50 €
28.11.2017 1700598 2017/512 nákup vín na reprezentačné účely TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava   31321828 28.11.2017                    20,95 €                  4,19 €                     25,14 €
27.11.2017 17/10100818 2151/2004/IB-005, 03.11.17/000000461 mobilné telefóny Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.11.2017                 833,34 €             166,67 €               1 000,01 €
27.11.2017 17/10100823 292/2017/SEP/OMTZ-017, 20.10.17/000000426 úprava IS GARIS  TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 13.11.2017              1 528,00 €             305,60 €               1 833,60 €
27.11.2017 17/10100838 31.10.17/000000452 cateringové služby  Pivnica u Zlatej husi, s.r.o.,  Pezinská 2,  900 26 Slovenský Grob 35884045 20.11.2017              1 233,04 €             246,61 €               1 479,65 €
24.11.2017 17/10100831 2203/2017/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy  (10/2017) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 15.11.2017                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
24.11.2017 17/10100834 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz separovaného odpadu Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 16.11.2017                    14,00 €                  2,80 €                     16,80 €
24.11.2017 17/10100832 11.10.17/000000403 oprava komína - dymovodu ÚZ Brunovce ORS service s.r.o.,  E.F. Scherera 4800/28,  921 01 Piešťany 48025950 15.11.2017              2 965,70 €                       -                 2 965,70 €
24.11.2017 17/10100784 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie pohonných hmôt do SMV (10/2017) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 06.11.2017              1 593,35 €             318,67 €               1 912,02 €
24.11.2017 17/10100828 Zákon č.328/2002 Z.z vystavenie dokladov PN (10/2017) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 14.11.2017                    15,24 €                       -                       15,24 €
24.11.2017 17/10100830 189/2009/SE-011 voda z povrchového odtoku NBÚ (10/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 15.11.2017                    21,20 €                  4,24 €                     25,44 €
24.11.2017 17/10100836 19.10.17/000000422 profylaktický servis  plynovej kotolne NBÚ PETRA+, spol. s r.o.,  Račianska 146,  831 54 Bratislava 35929855 21.11.2017                 260,00 €                52,00 €                  312,00 €
24.11.2017 17/10100789 2928/2017/SEP/OMTZ-011 služby podpory optimalizácie a automatizácie procesov KPMG Slovensko, s.r.o.,  Dvořákovo nábrežie 10,  811 02 Bratislava 31348238 03.11.2017            10 184,00 €          2 036,80 €             12 220,80 €
24.11.2017 17/10100835 19.10.17/000000421 pranie posteľnej bielizne - ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 16.11.2017                 103,85 €                20,77 €                  124,62 €
23.11.2017 1700590 2017/509 nákup vín na reprezentačné účely MonVin Ex Im, s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 13 Bratislava 46679456 23.11.2017                 168,29 €                33,66 €                  201,95 €
23.11.2017 1700580 2017/491 nákup pracovného náradia OBI Slovakia. S.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 48258946 23.11.2017                 415,23 €                83,05 €                  498,28 €
22.11.2017 17/10300008 27.10.17/000000443 optická sieťová karta Senetic s.r.o.,  Rybná 682/14,  110 00 Praha 1 4991125 07.11.2017                           -                         -                       97,34 €
21.11.2017 17/10100827 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom pošt.priečinku (10/2017) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 13.11.2017              2 839,35 €                  0,75 €               2 840,10 €
21.11.2017 17/10100822 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie elektrickej energie NBÚ  (10/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 13.11.2017                 409,42 €                81,88 €                  491,30 €
21.11.2017 17/10100821 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie elektrickej energie ÚZ Brunovce  (10/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 13.11.2017                    38,10 €                  7,62 €                     45,72 €
21.11.2017 17/10100800 2151/2004/IB-005, 03.11.17/000000458 nákup - mobiné telefóny  Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.11.2017              2 083,30 €             416,66 €               2 499,96 €
21.11.2017 17/10100805 24.10.17/000000433 online aktualizácia softwaru BTS BE-soft, a.s.,  Skladná 9,  040 01 Košice 36191337 08.11.2017                 421,00 €                84,20 €                  505,20 €
21.11.2017 17/10100812 26.10.17/000000439 sťahovacie služby - odvoz vyrad.nábytku na likvidáciu Tomáš Šuhajík - Exit Sťahovanie,  Rybárska 977/6,  920 02 Hlohovec 47876905 09.11.2017                 260,00 €                       -                    260,00 €
21.11.2017 17/10100815 2151/2004/IB-005 poplatky za  mobilný  internet (10/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.11.2017                 489,56 €                97,91 €                  587,47 €
21.11.2017 17/10100814 2151/2004/IB-005 mesačné  poplatky  za mobilné telefóny 10/2017 Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.11.2017              1 603,09 €             320,62 €               1 923,71 €
21.11.2017 17/10100813 2187/2005/IBEP-003 mesačné telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.11.2017                 286,28 €                57,26 €                  343,54 €
21.11.2017 17/10100801 1665/2017/SEP/OMTZ-006 prenájom dávkovačov vody, denná dezinfekcia (11/2017) ÚZ Br. AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 08.11.2017                    14,70 €                  2,94 €                     17,64 €
21.11.2017 17/10100826 07.11.17/000000467 letenka  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 13.11.2017                 537,00 €                       -                    537,00 €
21.11.2017 17/10100825 07.11.17/000000466 letenka Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 13.11.2017                 644,00 €                       -                    644,00 €
20.11.2017 17/10100829 27.09.17/000000365 dosky konferenčné s kalkulačkou Office Depot,  Drobného 27,  841 02 Bratislava 36192384 14.11.2017                 390,00 €                78,00 €                  468,00 €
20.11.2017 IN POK 38/4 2017/492 nákup pohonných hmôt do malotraktora SHELL Slovakia s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 35268450 20.11.2017                    45,67 €                  9,13 €                     54,80 €
20.11.2017 IN POK 38/3 2017/473 nákup obalov na mobilné telefóny Ipschop, s.r.o., Budatínska 22, 851 06 Bratislava 46528245 20.11.2017                    48,58 €                  9,72 €                     58,30 €
20.11.2017 17/10100819 19.10.17/000000420 pranie posteľnej bielizne ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 10.11.2017                 153,15 €                30,63 €                  183,78 €
15.11.2017 17/10100803 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 26.10.17/000000435 letenka  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 08.11.2017                 547,00 €                       -                    547,00 €
15.11.2017 17/10100810 06.11.17/000000464 letenka Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 09.11.2017                 638,00 €                       -                    638,00 €
15.11.2017 17/10100804 31.10.17/000000451 elektrotechnický materiál Gálik & Veselý s.r.o.,  Osuského 3,  851 03 Bratislava 35732733 07.11.2017                 554,91 €             110,98 €                  665,89 €
15.11.2017 17/10100802 28.09.17/000000373 deratizácie objektu, areál a priestory budov NBÚ Jaroslav Dzurík - TAJER,  Gercenova 5,  851 01 Bratislava 11796791 08.11.2017                 857,00 €             171,40 €               1 028,40 €
15.11.2017 17/10100787 3396/2006/IBEP servis.podpora maintenance (30.9.2017-29.09.2018) Veri2 s.r.o.,  Drieňová 31,  821 01 Bratislava 35806231 06.11.2017            13 014,71 €          2 602,94 €             15 617,65 €
15.11.2017 17/10100808 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekom.služby  VPS Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.11.2017                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
15.11.2017 17/10100807 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.služby VIRUAL VOICE NET (10/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.11.2017                 395,09 €                79,02 €                  474,11 €
15.11.2017 17/10100806 31.10.17/000000450 bezpečná likvidácia EKORAY - Peter Bolek,  Ul. Miestneho priemyslu 568,  029 01 Námestovo 10846671 08.11.2017                 265,00 €                53,00 €                  318,00 €
15.11.2017 17/10100798 27.10.17/000000446 revízie bleskozvodu na budove NBÚ ELRETO s.r.o.,  Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 07.11.2017                 240,90 €                48,18 €                  289,08 €
15.11.2017 17/10100797 442/2009/SE-024, 03.11.17/000000460 nabitie e - stravovacích poukážok (11/2017) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 07.11.2017            13 267,80 €                       -               13 267,80 €
15.11.2017 17/10100799 02.11.17/000000455 odborný seminár EDOS-PEM, s.r.o.,  Tematínska 4,  851 05 Bratislava 36287229 07.11.2017                 106,67 €                21,33 €                  128,00 €
15.11.2017 17/10100816 VZN č. 13/2012 odvoz komunálneho odpadu (10/2017) Hlavné mesto SR Bratislava,  Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava 603481 10.11.2017                 530,88 €                       -                    530,88 €
15.11.2017 17/10100809 896/2017/SEP/OPr-001 poplatky za mail2fax  (10/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.11.2017                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
15.11.2017 17/10100782 24.10.17/000000431 oprava skartovacích zariadení ALFA OFFICE, s.r.o.,  Studená 5,  821 04 Bratislava 35955333 06.11.2017                 223,00 €                44,60 €                  267,60 €
14.11.2017 17/10100783 02631/2017/SEP/OMTZ-015, 27.10.17/000000441 nákup - kancelársky papier Xepap, spol.s r.o.,  Jesenského 4703,  960 01 Zvolen 31628605 06.11.2017                 646,86 €             129,37 €                  776,23 €
14.11.2017 17/10100771 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 27.09.17/000000370 letenka Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 31.10.2017                 585,00 €                       -                    585,00 €
14.11.2017 17/10100769 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 23.10.17/000000429 letenka Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 31.10.2017                 463,00 €                       -                    463,00 €
14.11.2017 17/10100791 EP-251/2002 telekom.okruh a dátové služby (10/2017) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 07.11.2017              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
14.11.2017 17/10100768 5657/2016/SEP/OMTZ-022 plyn  NBÚ (11/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.11.2017              4 694,47 €             938,89 €               5 633,36 €
14.11.2017 17/10100767 5657/2016/SEP/OMTZ-022 elektrina ÚZ Brunovce (11/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.11.2017                 390,64 €                78,13 €                  468,77 €
14.11.2017 17/10100766 5657/2016/SEP/OMTZ-022 elektrina NBÚ (11/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.11.2017              5 527,65 €          1 105,53 €               6 633,18 €
14.11.2017 17/10100781 5657/2016/SEP/OMTZ-022 dodávka elektriny NBÚ (11/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.11.2017                    54,16 €                10,83 €                     64,99 €
14.11.2017 17/10100772 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 13.10.17/000000412 servis služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 30.10.2017                 291,75 €                58,35 €                  350,10 €
14.11.2017 17/10100770 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 20.10.17/000000427 letenka  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 31.10.2017                 755,00 €                       -                    755,00 €
14.11.2017 17/10100796 03.11.17/000000456 letenka Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 07.11.2017                 722,00 €                       -                    722,00 €
14.11.2017 17/10100762 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 04.10.17/000000389 letenky Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 26.10.2017              3 252,00 €                       -                 3 252,00 €
14.11.2017 17/10100786 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekom.služby (10/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 06.11.2017                 124,04 €                24,81 €                  148,85 €
14.11.2017 17/10100790 03.11.17/000000457 letenka WINGS s.r.o.,  Františkánske nám. 3,  811 01 Bratislava 31365698 07.11.2017                 479,00 €                       -                    479,00 €
14.11.2017 17/10100795 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce  (10-11/2017) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 07.11.2017                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
14.11.2017 17/10100776 7703/2016/SEP/OMTZ-002 spravodajský servis a monitoring médií Tlačová agentúra SR,  Lamačská cesta 3,  841 04 Bratislava 31320414 06.11.2017              3 166,66 €             633,33 €               3 799,99 €
14.11.2017 17/10100761 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 23.10.17/000000430 servis služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 02.11.2017                 758,68 €             151,74 €                  910,42 €
14.11.2017 17/10100775 10.10.17/000000397 pramenitá voda a plastové poháriky -ÚZ Brunovce AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 02.11.2017                    65,10 €                13,02 €                     78,12 €
14.11.2017 17/10100794 3733/2007/SE-001 servis výťahu pre imobilných občanov  (10/2017) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 07.11.2017                    51,45 €                10,29 €                     61,74 €
14.11.2017 17/10100793 1333/2005/SE-002 servis výťahov  (10/2017) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 07.11.2017                 245,64 €                49,13 €                  294,77 €
14.11.2017 17/10100788 26.10.17/000000436 publikácie SLOVENSKO Simplicissimus Vydavateľstvo, s.r.o.,  Čelakovského 16,  811 03 Bratislava 35854146 31.10.2017                 360,00 €                36,00 €                  396,00 €
14.11.2017 17/10100773 11.10.17/000000409 montáž dovierača dverí v budove NBÚ LOCK service, s.r.o.,  Suvorovova 427,  902 01 Pezinok 44674902 02.11.2017                 145,00 €                29,00 €                  174,00 €
14.11.2017 17/10100777 292/2017/SEP/OMTZ-017 podpora k  aplikač. a systémovému vybaveniu (11/2017-01/2018) TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 06.11.2017              3 828,00 €             765,60 €               4 593,60 €
14.11.2017 17/10100758 11.10.17/000000406 tlač vizitiek BB print, s.r.o.,  Miletičova 3/a,  821 08 Bratislava 35725681 27.10.2017                 328,00 €                65,60 €                  393,60 €
14.11.2017 17/10100774 19.10.17/000000424 jednorázový prepis tlačovej besedy Tlačová agentúra SR,  Lamačská cesta 3,  841 04 Bratislava 31320414 02.11.2017                 150,00 €                30,00 €                  180,00 €
14.11.2017 17/10100778 637/2004/SE-002 povrchová voda NBÚ  (10/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 06.11.2017                 209,20 €                41,84 €                  251,04 €
14.11.2017 17/10100792 13/2002-SE káblová televízia (11-01/2018) UPC Broadband Slovensko, s.r.o.,  Ševčenková36,  851 01 Bratislava 35971967 07.11.2017                    38,32 €                  7,67 €                     45,99 €
14.11.2017 17/10100760 23.10.17/000000428 nákup - montážne sady  Asbis SK spol. s r.o.,  Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 27.10.2017                    50,50 €                10,10 €                     60,60 €
14.11.2017 17/10100780 189/2009/SE-007 dodávka plynu  NBÚ  (11/2017) SPP a.s.,  Mlynské nivy 44/a,  825 11 Bratislava 35815256 06.11.2017                 113,33 €                22,67 €                  136,00 €
14.11.2017 17/10100779 6297/2008/SE-004 dodávky plynu  ÚZ Brunovce  (11/2017) SPP, a.s.,  Ľ. Podjavorinskej 10,  915 83 Nové Mesto nad Váhom 35815256 06.11.2017              2 402,50 €             480,50 €               2 883,00 €
14.11.2017 17/10100755 11.10.17/000000404 vypracovanie odborného posudku statiky ÚZ Brunovce Ing. arch. Ing. Zuzana Križmová,  Jaseňová 32,  949 01 Nitra 41936043 27.10.2017                 550,00 €                       -                    550,00 €
14.11.2017 IN POK 37/3 2017/453 nákup komponentov závesného systému na vešanie obrazov Vydra, s.r.o. ,Schnneidera Trnavského 22, 841 01 Bratislava 35844311 14.11.2017                    61,00 €                12,20 €                     73,20 €
14.11.2017 17/10100785 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie  (10/2017) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 06.11.2017                    72,80 €                       -                       72,80 €
09.11.2017 17/10100717 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie plynu NBÚ  (09/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 11.10.2017 -            3 902,18 € -           780,44 € -             4 682,62 €
09.11.2017 17/10100716 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce  (09/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 11.10.2017 -                    8,86 € -                1,77 € -                  10,63 €
08.11.2017 17/10100763 1356/2007/IBEP-064 elektrina v nebyt prietoroch  sitelpop1  (3.Q.2017)  SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 30.10.2017                      9,46 €                  1,89 €                     11,35 €
08.11.2017 17/10100752 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 02.10.17/000000379 letenky  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 26.10.2017              2 481,00 €                       -                 2 481,00 €
08.11.2017 17/10100751 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 16.10.17/000000413 letenka  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 26.10.2017                 667,00 €                       -                    667,00 €
08.11.2017 17/10100753 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 29.09.17/000000377 letenky Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 26.10.2017              3 651,00 €                       -                 3 651,00 €
08.11.2017 17/10100750 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 09.10.17/000000396 letenka  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 26.10.2017                 693,00 €                       -                    693,00 €
08.11.2017 17/10100756 04779/2017/SEP/OMTZ-030 plnenie zmluvy  ALISON Slovakia s.r.o.,  Tomášikova 64,  831 04 Bratislava 35792141 25.10.2017         333 617,17 €        66 723,43 €          400 340,60 €
08.11.2017 17/10100759 19.10.17/000000416 optické Patch  káble Asbis SK spol. s r.o.,  Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 27.10.2017                 737,40 €             147,48 €                  884,88 €
08.11.2017 17/10100740 2258/2017/SEP/OMTZ, 20.09.17/000000348 oprava klimatizácií VK-Klimaservis, s.r.o.,  Strečnianska 16,  851 05 Bratislava 35948507 19.10.2017              2 087,23 €             417,45 €               2 504,68 €
08.11.2017 17/10100747 25.09.17/000000358 odborný kurz Centrum účelových zariadení,  Rekreačná 13,  921 01 Piešťany 42137004 25.10.2017                 270,00 €                       -                    270,00 €
08.11.2017 17/10100757 322/2012/IBEP/OPIS-018 servis (10/2017) SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch),  Mlynské Nivy 71,  821 05 Bratislava 31371566 27.10.2017                 911,00 €             182,20 €               1 093,20 €
06.11.2017 17/10100743 11.10.17/000000400 obnova licencií LYNX - spol. s r. o. Košice,  Gavlovičova 9,  040 17 Košice 692069 23.10.2017              3 274,00 €             654,80 €               3 928,80 €
06.11.2017 17/10100746 19.10.17/000000417 odborný seminár EDOS-PEM, s.r.o.,  Tematínska 4,  851 05 Bratislava 36287229 25.10.2017                    98,33 €                19,67 €                  118,00 €
06.11.2017 17/10100765 27.09.17/000000363 workschop Úrad vlády SR,  Námestie Slobody 1,  813 70 Bratislava 151513 30.10.2017              1 526,38 €                       -                 1 526,38 €
06.11.2017 17/10100764 19.10.17/000000419 olejový radiátor Internet Mall Slovakia s.r.o.,  Pasienkova 12599/2G,  821 06 Bratislava 35950226 27.10.2017                    41,58 €                  8,32 €                     49,90 €
02.11.2017 17/10100754 4874/2010/KÚ/OVB-008 štvťročná kontrola EPS, ESZ/TPS,TV SecuriLas s.r.o.,  Zámocká 5,  811 01 Bratislava 31364764 27.10.2017              3 643,55 €             728,71 €               4 372,26 €
02.11.2017 17/10100749 11.10.17/000000402 servis zabezpečovacieho  systému v  ÚZ Brunovce Peter Čavrčka - ALARM SAT,  Dunajská 20,  900 44 Tomášov 44166923 25.10.2017                 275,89 €                       -                    275,89 €
02.11.2017 17/10100748 19.10.17/000000423 oprava  notebooku NetSolution, s.r.o.,  Trnavská cesta 80,  821 02 Bratislava 45627819 25.10.2017                 160,00 €                       -                    160,00 €
02.11.2017 17/10100696 4169/2013/IBEP-019 služby v zmysle zmluvy čl.I bod 1.1.2 Silentel, a.s.,  Polianky 5,  841 01 Bratislava 35850744 09.10.2017            70 000,00 €        14 000,00 €             84 000,00 €
30.10.2017 17/10100745 2258/2017/SEP/OMTZ, 09.10.17/000000395 oprava klimatizácie VK-Klimaservis, s.r.o.,  Strečnianska 16,  851 05 Bratislava 35948507 23.10.2017              1 100,00 €             220,00 €               1 320,00 €
30.10.2017 17/10100738 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 11.10.17/000000408 servisná prehliadka služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 19.10.2017                 100,78 €                20,16 €                  120,94 €
30.10.2017 17/10100741 08.08.17/000000317 výmena náplne do úpravne vody PETRA+, spol. s r.o.,  Račianska 146,  831 54 Bratislava 35929855 23.10.2017                 336,00 €                67,20 €                  403,20 €
30.10.2017 17/10100742 11.10.17/000000407 tonery Clean Tonery, s.r.o.,  Za hradbami 27,  902 01 Pezinok 35891866 23.10.2017                    86,80 €                17,36 €                  104,16 €
30.10.2017 17/10100744 12.10.17/000000411 odborný  seminár  PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 23.10.2017                 263,33 €                52,67 €                  316,00 €
30.10.2017 17/10100737 11.10.17/000000410 prepojovacie káble AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 18.10.2017                 405,00 €                81,00 €                  486,00 €
30.10.2017 17/10100739 29.09.17/000000375 pranie posteľnej bielizne  ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 19.10.2017                 187,21 €                37,44 €                  224,65 €
25.10.2017 17/10300007 registrácia účasti (Cyber Coalition)  Reisieksperdi AS,  , 0 24.10.2017                 575,00 €                       -                    575,00 €
24.10.2017 17/10100731 6636/2013/SE/OMTZ-008 poistenie budov  (Budatínska BA, ÚZ Brunovce)-(11/2017-11/2018) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 16.10.2017              2 450,67 €                       -                 2 450,67 €
24.10.2017 17/10100726 2203/2017/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy (09/2017) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 13.10.2017                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
24.10.2017 17/10100736 04.09.17/000000332 kurz  KOPEX, spol. s r.o.,  Cesta pod Hradovou 9,  040 01 Košice 31705235 17.10.2017              2 900,00 €             580,00 €               3 480,00 €
24.10.2017 17/10100735 03.10.17/000000386, 11.10.17/000000401 oprava fasády na budove autodopravy NBÚ IZOSTAV EU, s.r.o.,  Haburská 49/E,  821 01 Bratislava 46607978 17.10.2017              2 092,30 €             418,46 €               2 510,76 €
24.10.2017 17/10100707 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie pohonných hmôt do SMV (09/2017) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 09.10.2017              1 547,74 €             309,55 €               1 857,29 €
24.10.2017 17/10100733 03.10.17/000000387 odborný seminár PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 13.10.2017                    62,50 €                12,50 €                     75,00 €
24.10.2017 17/10100730 2151/2004/IB-005 poplatky za  mobilný  internet (09/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 13.10.2017                 484,77 €                96,95 €                  581,72 €
24.10.2017 17/10100729 2151/2004/IB-005 mesačné  poplatky  za mobilné telefóny (09/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 13.10.2017              1 610,60 €             322,12 €               1 932,72 €
24.10.2017 17/10100728 2187/2005/IBEP-003 mesačné telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 13.10.2017                 295,66 €                59,13 €                  354,79 €
24.10.2017 17/10100710 02.10.17/000000378 grafická príprava a tlač plagátov Mediachain, s.r.o.,  M.R.Štefánika 60,  940 01 Nové Zámky 44704852 16.10.2017                    95,00 €                19,00 €                  114,00 €
24.10.2017 17/10100732 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (09/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 16.10.2017                 289,77 €                57,95 €                  347,72 €
24.10.2017 17/10100691 27.09.17/000000367 skenery Asbis SK spol. s r.o.,  Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 05.10.2017              1 747,20 €             349,44 €               2 096,64 €
24.10.2017 17/10100725 14.06.17/000000254 oprava dverí LOCK service, s.r.o.,  Suvorovova 427,  902 01 Pezinok 44674902 13.10.2017                    90,00 €                18,00 €                  108,00 €
23.10.2017 17/10100715 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie elektriny NBÚ (09/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 11.10.2017                    91,40 €                18,28 €                  109,68 €
23.10.2017 17/10100722 1356/2007/IBEP-064 prenájom nebyt.priestorov SITELPOP (10-12/2017) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 12.10.2017              1 333,15 €             266,63 €               1 599,78 €
23.10.2017 17/10100712 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz skla  Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 11.10.2017                      9,00 €                  1,80 €                     10,80 €
23.10.2017 17/10100700 31.08.17/000000330 oprava - dieselgenerátor  Zeppelin SK, spol. s.r.o.,  Zvolenská cesta 14605/50,  974 05 Banská Bystrica 31579710 09.10.2017                 460,88 €                92,18 €                  553,06 €
23.10.2017 17/10100708 EP-251/2002 telekom.okruh  a dátové služby (09/2017) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 10.10.2017              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
23.10.2017 17/10100724 292/2017/SEP/OMTZ-017, 27.09.17/000000366 inštalácia Update v aplikácii MZDY - II.časť TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 12.10.2017                    95,81 €                19,16 €                  114,97 €
23.10.2017 17/10100721 4874/2010/KÚ/OVB-008, 06.10.17/000000393 odstránenie poruchy nefunkčného detektora SecuriLas s.r.o.,  Zámocká 5,  811 01 Bratislava 31364764 12.10.2017                    94,11 €                18,82 €                  112,93 €
23.10.2017 17/10100711 05.10.17/000000391 samozatvárače V.P.F. MEDIUM, s.r.o.,  Šulekova 18,  811 03 Bratislava 35711531 11.10.2017                 284,85 €                56,97 €                  341,82 €
23.10.2017 17/10100713 7703/2016/SEP/OMTZ-002 spravodajský servis a monitoring médií Tlačová agentúra SR,  Lamačská cesta 3,  841 04 Bratislava 31320414 11.10.2017              3 166,66 €             633,33 €               3 799,99 €
23.10.2017 17/10200007 05.10.17/000000392 preddavok - Finančný spravodajca ročník 2018 Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,  Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 10.10.2017                    22,00 €                  4,40 €                     26,40 €
23.10.2017 17/10100699 03.10.17/000000381 osobné ochranné pomôcky Podolcová Lubica-LUBICA,  Vajnorská 131/A,  831 04 Bratislava 22649778 09.10.2017                 419,64 €                83,93 €                  503,57 €
23.10.2017 17/10100706 18.09.17/000000345 záhradnícke práce v NBÚ  ŠMOTLÁK Andrej,  Bohrova 7,  851 01 Bratislava 32194102 09.10.2017              1 340,00 €                       -                 1 340,00 €
23.10.2017 17/10100723 292/2017/SEP/OMTZ-017, 27.09.17/000000366 inštalácia update v aplikácii MZDY - I.časť TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 12.10.2017                 272,81 €                54,56 €                  327,37 €
23.10.2017 17/10100720 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom pošt.priečinku (09/2017) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 12.10.2017              2 438,35 €                  0,75 €               2 439,10 €
23.10.2017 17/10100697 28.09.17/000000374 publikácie SLOVENSKO Simplicissimus Vydavateľstvo, s.r.o.,  Čelakovského 16,  811 03 Bratislava 35854146 04.10.2017              1 080,00 €             108,00 €               1 188,00 €
23.10.2017 17/10100705 442/2009/SE-024, 03.10.17/000000382 nabitie e - stravovacích poukážok (10/2017) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 09.10.2017            14 779,80 €                       -               14 779,80 €
23.10.2017 17/10100718 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ  (09/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 12.10.2017                    22,14 €                  4,43 €                     26,57 €
23.10.2017 17/10100695 3249/2005/IBEP-002 poplatky za telek.služby Biznis Partner (09/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 06.10.2017                 120,19 €                24,04 €                  144,23 €
23.10.2017 17/10100703 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekom.služby  VPS Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.10.2017                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
23.10.2017 17/10100702 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.služby VIRUAL VOICE NET (09/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.10.2017                 400,32 €                80,06 €                  480,38 €
23.10.2017 17/10100727 28.09.17/000000372 deratizačné práce - ÚZ Brunovce Milan Oríšek,  kpt. Nálepku 848,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 30870836 13.10.2017                 198,00 €                39,60 €                  237,60 €
19.10.2017 1700512 2017/425 nákup - kryt na mobilný telefón Istyle, s.r.o., Prievozská 4B, Apollo Business, 821 09 Bratislava 36732756 19.10.2017                    55,00 €                11,00 €                     66,00 €
18.10.2017 17/10100704 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce  (09-10/2017) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 09.10.2017                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
18.10.2017 17/10100714 773/2017 odvoz odpadu (09/2017) Hlavné mesto SR Bratislava,  Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava 603481 11.10.2017                 597,24 €                       -                    597,24 €
18.10.2017 17/10100701 896/2017/SEP/OPr-001 poplatky za mail,fax  (10/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.10.2017                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
18.10.2017 17/10100709 637/2004/SE-002 povrchová voda NBÚ (09/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 10.10.2017                 202,75 €                40,55 €                  243,30 €
16.10.2017 17/10100692 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 28.09.17/000000371 servis na služobnom motorovom vozidle IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 05.10.2017                 578,90 €             115,78 €                  694,68 €
16.10.2017 17/10100693 27.09.17/000000364 revízia komínov  - ÚZ Brunovce ORS service s.r.o.,  E.F. Scherera 4800/28,  921 01 Piešťany 48025950 06.10.2017                 282,00 €                56,40 €                  338,40 €
16.10.2017 17/10100694 5657/2016/SEP/OMTZ-022 dodávka elektriny NBÚ  (10/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.10.2017                    54,16 €                10,83 €                     64,99 €
16.10.2017 17/10100690 29.09.17/000000376 nákup kancelárskych potrieb BB print, s.r.o.,  Miletičova 3/a,  821 08 Bratislava 35725681 04.10.2017                    34,00 €                  6,80 €                     40,80 €
16.10.2017 17/10100683 21.09.17/000000350 dodávka, osadenie vstupných rohoží + zápustný rám IZOSTAV EU, s.r.o.,  Haburská 49/E,  821 01 Bratislava 46607978 04.10.2017              1 062,31 €             212,46 €               1 274,77 €
11.10.2017 17/10100682 442/2009/SE-024, 03.10.17/000000385 nákup gastrolístkov EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 04.10.2017              2 520,00 €                       -                 2 520,00 €
11.10.2017 17/10100689 05566/2017/SEP/OMTZ-003 výmena koberca Dual Fin, s.r.o.,  Záhradnícka 33,  811 07 Bratislava 46892656 03.10.2017              1 420,00 €                       -                 1 420,00 €
11.10.2017 17/10100686 3733/2007/SE-001 servis výťahu pre imobilných občanov (09/2017) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 04.10.2017                    51,45 €                10,29 €                     61,74 €
11.10.2017 17/10100685 1333/2005/SE-002 servis výťahov (09/2017) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 04.10.2017                 245,64 €                49,13 €                  294,77 €
11.10.2017 17/10100680 292/2017/SEP/OMTZ-017, 07.09.17/000000336 úprava v aplikácii Účtovníctvo TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 03.10.2017              1 283,50 €             256,70 €               1 540,20 €
11.10.2017 17/10100688 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie (09/2017) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 04.10.2017                    86,60 €                       -                       86,60 €
11.10.2017 17/10100687 189/2009/SE-007 dodávka plynu  NBÚ (10/2017) SPP a.s.,  Mlynské nivy 44/a,  825 11 Bratislava 35815256 04.10.2017                 113,33 €                22,67 €                  136,00 €
11.10.2017 17/10100684 6297/2008/SE-004 dodávky plynu ÚZ Brunovce (10/2017) SPP, a.s.,  Ľ. Podjavorinskej 10,  915 83 Nové Mesto nad Váhom 35815256 04.10.2017              2 402,50 €             480,50 €               2 883,00 €
11.10.2017 17/10100681 27.09.17/000000369 odborné  školenie  EDOS-PEM, s.r.o.,  Tematínska 4,  851 05 Bratislava 36287229 03.10.2017                    98,33 €                19,67 €                  118,00 €
09.10.2017 17/10100673 5657/2016/SEP/OMTZ-022 dodávka elektriny ÚZ Brunovce (10/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 03.10.2017                 390,64 €                78,13 €                  468,77 €
09.10.2017 17/10100672 5657/2016/SEP/OMTZ-022 dodávka elektriny NBÚ  (10/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 03.10.2017              5 527,65 €          1 105,53 €               6 633,18 €
09.10.2017 17/10100671 5657/2016/SEP/OMTZ-022 dodávka plynu NBÚ  (10/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 03.10.2017              4 694,47 €             938,89 €               5 633,36 €
09.10.2017 17/10100679 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 07.09.17/000000337 letenky Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 03.10.2017              1 215,00 €                       -                 1 215,00 €
09.10.2017 17/10100678 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 21.09.17/000000351 letenka  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 03.10.2017                 895,00 €                       -                    895,00 €
09.10.2017 17/10100677 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 14.09.17/000000343 letenky  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 03.10.2017              1 306,00 €                       -                 1 306,00 €
09.10.2017 17/10100676 1665/2017/SEP/OMTZ-006 prenájom dávkovačov vody dezinfekcia ÚZ Brun.  (10/2017) AQUA PRO, s.r.o.,  Pod Furčou 7,  040 01 Košice 36184683 02.10.2017                    14,70 €                  2,94 €                     17,64 €
09.10.2017 17/10100675 1665/2017/SEP/OMTZ-006, 07.09.17/000000334 pramenitá voda a plastové poháriky - ÚZ Brunovce AQUA PRO, s.r.o.,  Pod Furčou 7,  040 01 Košice 36184683 02.10.2017                    63,40 €                12,68 €                     76,08 €
09.10.2017 17/10100674 25.09.17/000000359 revízna prehliadka komínov NBÚ  ORS service s.r.o.,  E.F. Scherera 4800/28,  921 01 Piešťany 48025950 02.10.2017                 120,00 €                24,00 €                  144,00 €
09.10.2017 17/10100670 22.09.17/000000353 USB  kľúče Asbis SK spol. s r.o.,  Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 25.09.2017                    87,00 €                17,40 €                  104,40 €
06.10.2017 17/10100668 25.09.17/000000355 mobilný stojan na TV - ÚZ Brunovce SMART COMPUTER s.r.o.,  Záborského 20,  831 03 Bratislava 31629881 29.09.2017                 206,00 €                41,20 €                  247,20 €
06.10.2017 17/10100669 20.09.17/000000347 preklad z angličtiny do  slovenčiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 29.09.2017                    69,24 €                13,85 €                     83,09 €
06.10.2017 1700474 2017/388 sprchové hadice a alkalické batérie Hornbach - Baumarkt SK s.r.o.,Galvaniho 9, 821 04 Bratislava  35838949 06.10.2017                 107,08 €                21,42 €                  128,50 €
05.10.2017 1700463 2017/384 propagačný materiál Old Town Service, s.r.o., Cintorínska 32, 811 08 Bratislava 45454167 03.10.2017                    44,90 €                  8,98 €                     53,88 €
05.10.2017 1700462 2017/383 propagačný materiál Old Town Service, s.r.o., Cintorínska 32, 811 08 Bratislava 45454167 03.10.2017                    44,00 €                  8,80 €                     52,80 €
04.10.2017 17/10100662 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 22.09.17/000000352 servis na služovné motorové vozidlo IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 27.09.2017                    22,42 €                  4,48 €                     26,90 €
04.10.2017 17/10100661 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 21.09.17/000000349 oprava služovného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 27.09.2017                 353,64 €                70,73 €                  424,37 €
04.10.2017 17/10100663 25.09.17/000000357 publikácie Slovensko Martinus, s.r.o.,  Gorkého 4,  036 01 Martin 45503249 27.09.2017                 351,82 €                35,18 €                  387,00 €
04.10.2017 17/10100659 25.09.17/000000360 tonery Clean Tonery, s.r.o.,  Za hradbami 27,  902 01 Pezinok 35891866 26.09.2017                 575,50 €             115,10 €                  690,60 €
04.10.2017 17/10100666 školenie  -  ZSC  TREZOR TEST, s.r.o.,  Na vrsku 67,  250 67 Klecany 47544147 25.09.2017                    98,00 €                       -                       98,00 €
04.10.2017 17/10100665 školenie  -  ZSC  TREZOR TEST, s.r.o.,  Na vrsku 67,  250 67 Klecany 47544147 25.09.2017                    98,00 €                       -                       98,00 €
04.10.2017 17/10100667 12.09.17/000000340 pranie prádla -  ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 28.09.2017                 117,40 €                23,48 €                  140,88 €
04.10.2017 17/10300006 25.09.17/000000361 výroba pečiatok Grapp CZ s.r.o.,  V Novém Hloubětíně 874/12,  190 00 Praha 9 26805413 27.09.2017                           -                         -                    215,98 €
04.10.2017 17/10100660 322/2012/IBEP/OPIS-018 servis TÚ  (09/2017) Kapsch s.r.o.,  Cesta na Senec 2/A,  821 04 Bratislava 31371566 26.09.2017                 911,00 €             182,20 €               1 093,20 €
03.10.2017 17/10100655 22.06.17/000000264 rekonštrukcia vstupného schodiska NBÚ IZOSTAV EU, s.r.o.,  Haburská 49/E,  821 01 Bratislava 46607978 20.09.2017            12 150,60 €          2 430,12 €             14 580,72 €
02.10.2017 17/10100647 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie plynu NBÚ (08/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 18.09.2017 -            4 083,97 € -           816,79 € -             4 900,76 €
02.10.2017 17/10100636 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (08/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.09.2017 -                 48,42 € -                9,69 € -                  58,11 €
29.09.2017 17/10100652 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Zámocká 5,  811 01 Bratislava 31364764 20.09.2017                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
29.09.2017 17/10100644 05749/2017/SEP/OMTZ-004 kancelárske potreby Ing. Peter Gerši GCTECH,  Jilemnického 6,  911 01 Trenčín 36880574 14.09.2017              1 747,50 €             349,50 €               2 097,00 €
29.09.2017 17/10100651 189/2009/SE-011 voda z povrchového odtoku NBÚ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 20.09.2017                    21,20 €                  4,24 €                     25,44 €
29.09.2017 17/10100650 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (08/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 20.09.2017                 271,19 €                54,24 €                  325,43 €
29.09.2017 17/10100656 2151/2004/IB-005, 07.09.17/000000335 mobilný telefón  Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 13.09.2017                      0,83 €                  0,17 €                       1,00 €
29.09.2017 17/10100649 09.08.17/000000319 taktická výstroj Shadow, s.r.o.,  Galvaniho 2/a,  821 04 Bratislava 35852518 19.09.2017                 831,64 €             166,33 €                  997,97 €
29.09.2017 17/10100645 4739/2017/SEP/OMTZ-003 nákup darov IMI TRADE s.r.o.,  Jánošíkova 21,  010 01 Žilina 31565531 14.09.2017              2 916,67 €             583,33 €               3 500,00 €
29.09.2017 17/10100658 12.09.17/000000341 oprava mechanického zámku ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o.,  Miletičova 67,  821 09 Bratislava 31341578 22.09.2017                    72,41 €                14,48 €                     86,89 €
29.09.2017 17/10100646 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie PN (08/2017) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 18.09.2017                      2,43 €                       -                         2,43 €
29.09.2017 17/10100653 31.08.17/000000331 preklad z angličtiny do  slovenčiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 20.09.2017                 102,52 €                20,50 €                  123,02 €
29.09.2017 17/10100648 16.08.17/000000323 oprava brány KRISTL s.r.o.,  Prídavkova 49,  841 06 Bratislava 43948341 19.09.2017                 812,00 €             162,40 €                  974,40 €
29.09.2017 1700458 2017/368 kancelárske potreby Hornbach - Baumarkt SK s.r.o.,Galvaniho 9, 821 04 Bratislava  35838949 29.09.2017                    53,00 €                10,60 €                     63,60 €
27.09.2017 17/10100631 Zákon č. 328/2002 Z. z. kúpelná liečba Kúpele Dudince, a.s.,  Kúpeľná 106,  962 71 Dudince 31642713 11.09.2017                 800,00 €                       -                    800,00 €
26.09.2017 1700445 2017/342 preplatenie pohonných hmôt do záhradnej techniky SHELL Slovakia s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 35268450 26.09.2017                    57,50 €                11,50 €                     69,00 €
25.09.2017 1700443 2017/354 knižná publikácia Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 841 04 Bratislava 45503249 25.09.2017                 117,27 €                11,73 €                  129,00 €
20.09.2017 B VUBk 62/10 19.09.17/000000346 letenky pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava 35897821 19.09.2017              1 315,89 €                       -                 1 315,89 €
22.09.2017 17/10100642 02499/2017/SEP/OMTZ-016, 08.09.17/000000338 munícia do strelných zbraní Erik JV, s.r.o.,  Strečnianska 4,  851 05 Bratislava 35735473 13.09.2017                 798,40 €             159,68 €                  958,08 €
22.09.2017 17/10100637 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 28.08.17/000000328 letenky Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 12.09.2017              1 471,00 €                       -                 1 471,00 €
22.09.2017 17/10100630 2151/2004/IB-005 poplatky za mobilný internet  (08/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.09.2017                 491,56 €                98,31 €                  589,87 €
22.09.2017 17/10100629 2151/2004/IB-005 poplatky za SMT (08/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.09.2017              1 635,11 €             327,02 €               1 962,13 €
22.09.2017 17/10100643 21.07.17/000000301 obstaranie potlače s logom NBÚ IMI TRADE s.r.o.,  Jánošíkova 21,  010 01 Žilina 31565531 14.09.2017                    84,20 €                16,84 €                  101,04 €
22.09.2017 17/10100613 11.08.17/000000320 návrh a vytvorenie webovej stránky aurius, s.r.o.,  Lopúchová 7,  831 01 Bratislava 35688602 06.09.2017              2 240,00 €             448,00 €               2 688,00 €
21.09.2017 17/10100608 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 17.08.17/000000324 letenky  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 04.09.2017              1 197,00 €                       -                 1 197,00 €
21.09.2017 17/10100625 13.07.17/000000292 dekorácie Vydra, s.r.o.,  Sch. Trnavského 22,  841 01 Bratislava 35844311 08.09.2017              3 226,00 €             645,20 €               3 871,20 €
20.09.2017 17/10100641 2203/2017/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy (08/2017) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 13.09.2017                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
20.09.2017 17/10100634 Zákon 324/2011 Z.z. prenájom pošt.priečinku a poštové služby  (08/2017) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 11.09.2017              2 806,85 €                  0,75 €               2 807,60 €
20.09.2017 17/10100623 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie elektriny NBÚ  (08/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.09.2017              2 476,48 €             495,30 €               2 971,78 €
20.09.2017 17/10100638 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz plastov Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 12.09.2017                      6,00 €                  1,20 €                       7,20 €
20.09.2017 17/10100640 04885/2017/SEP/OMTZ-004 nákup tonerov Clean Tonery, s.r.o.,  Za hradbami 27,  902 01 Pezinok 35891866 12.09.2017              6 291,67 €          1 258,33 €               7 550,00 €
20.09.2017 17/10100622 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie PHM do služ.motorových vozidiel  (08/2017) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 07.09.2017              1 451,14 €             290,23 €               1 741,37 €
20.09.2017 17/10100632 2187/2005/IBEP-003 mesačné telekom.poplatky (08/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.09.2017                 308,82 €                61,76 €                  370,58 €
20.09.2017 17/10100618 EP-251/2002 telekom.okruh a dátové služby  (08/2017) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 07.09.2017              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
20.09.2017 17/10100633 7703/2016/SEP/OMTZ-002 spravodajský servis a monitoring médií  (08/2017) Tlačová agentúra SR,  Lamačská cesta 3,  841 04 Bratislava 31320414 11.09.2017              3 166,66 €             633,33 €               3 799,99 €
20.09.2017 17/10100621 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku  NBÚ  (08/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 07.09.2017                 209,20 €                41,84 €                  251,04 €
20.09.2017 17/10100624 442/2009/SE-024, 06.09.17/000000333 nabitie kariet - é Stravovacie poukážky (09/2017) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 08.09.2017              9 588,60 €                       -                 9 588,60 €
20.09.2017 17/10100628 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.poplatky za Virtual Vioce NET  (08/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.09.2017                 385,41 €                77,08 €                  462,49 €
20.09.2017 17/10100615 31.08.17/000000329 Mikrosystém Samsung František Majtán-EURONICS TPD,  Farského 26,  851 01 Bratislava 11790547 04.09.2017                    82,50 €                16,50 €                     99,00 €
20.09.2017 17/10100620 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby  (08/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.09.2017                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
20.09.2017 17/10100635 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce (08-09/2017) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 07.09.2017                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
20.09.2017 17/10100627 1333/2005/SE-002 servis výťahov  (08/2017) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 08.09.2017                 245,64 €                49,13 €                  294,77 €
20.09.2017 17/10100626 3733/2007/SE-001 servis výťahu pre imobilných občanov  (08/2017) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 08.09.2017                    51,45 €                10,29 €                     61,74 €
20.09.2017 17/10100639 VZN č. 13/2012 poplatok za komunálne odpady (08/2017) Hlavné mesto SR Bratislava,  Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava 603481 12.09.2017                 597,24 €                       -                    597,24 €
18.09.2017 17/10100614 3249/2005/IBEP-002 telekom služby Biznis Partner  (09/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 06.09.2017                 113,96 €                22,79 €                  136,75 €
18.09.2017 17/10100617 25.08.17/000000327 pranie posteľnej bielizne a uterákov -  ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 07.09.2017                 167,50 €                33,50 €                  201,00 €
18.09.2017 17/10100616 16.08.17/000000322 preklad z angličtiny do slovenčniny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 06.09.2017                 215,35 €                43,07 €                  258,42 €
14.09.2017 17/10100609 03.08.17/000000308 oprava zámkovej dlažby Ďatko Peter - PD SYSTÉM,  Znievska 7,  851 06 Bratislava 32211082 04.09.2017                 383,00 €                       -                    383,00 €
14.09.2017 17/10100619 896/2017/SEP/OPr-001 poplatky za telekom.služby mail, fax  (08/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.09.2017                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
08.09.2017 17/10100606 5657/2016/SEP/OMTZ-022 dodávka plynu NBÚ (09/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.09.2017              4 694,47 €             938,89 €               5 633,36 €
08.09.2017 17/10100605 5657/2016/SEP/OMTZ-022 elektrina NBÚ  (09/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.09.2017              5 527,65 €          1 105,53 €               6 633,18 €
08.09.2017 17/10100604 5657/2016/SEP/OMTZ-022 elektrina ÚZ Brunovce na (09/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.09.2017                 390,64 €                78,13 €                  468,77 €
08.09.2017 17/10100610 5657/2016/SEP/OMTZ-022 elektrina NBÚ  (09/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.09.2017                    54,16 €                10,83 €                     64,99 €
08.09.2017 17/10100607 1665/2017/SEP/OMTZ-006 denná dezinfekcia dávkovačov, prenájom dávkovačov  (09/2017) AQUA PRO, s.r.o.,  Pod Furčou 7,  040 01 Košice 36184683 04.09.2017                    14,70 €                  2,94 €                     17,64 €
08.09.2017 17/10100612 189/2009/SE-007 dodávka plynu NBÚ  (09/2017) SPP a.s.,  Mlynské nivy 44/a,  825 11 Bratislava 35815256 05.09.2017                 113,33 €                22,67 €                  136,00 €
08.09.2017 17/10100611 6297/2008/SE-004 dodávka plynu ÚZ Brunovce  (09/2017) SPP, a.s.,  Ľ. Podjavorinskej 10,  915 83 Nové Mesto nad Váhom 35815256 05.09.2017              2 402,50 €             480,50 €               2 883,00 €
08.09.2017 17/10100587 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce  (07/2017)  Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 11.08.2017 -                 52,43 € -             10,49 € -                  62,92 €
08.09.2017 17/10100589 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie plynu  NBÚ (07/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 11.08.2017 -            4 075,13 € -           815,02 € -             4 890,15 €
07.09.2017 17/10100599 2258/2017/SEP/OMTZ, 14.07.17/000000295 servis klimatizácií a vzduchotechniky VK-Klimaservis, s.r.o.,  Strečnianska 16,  851 05 Bratislava 35948507 22.08.2017              8 355,00 €          1 671,00 €             10 026,00 €
07.09.2017 17/10100602 04.08.17/000000313 realizácia zmenovej požiadavky vo fabasofte DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 25.08.2017              1 500,00 €             300,00 €               1 800,00 €
05.09.2017 17/10100597 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 18.08.17/000000325 servis sližobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 22.08.2017              1 005,24 €             201,05 €               1 206,29 €
05.09.2017 17/10100603 11.08.17/000000321 oprava zdvíhacieho zariadenia MARTINUSÍK, s.r.o.,  Dolnočepeňská 1641/57,  926 01 Sereď 46048324 30.08.2017                 553,00 €             110,60 €                  663,60 €
05.09.2017 17/10100595 2137/2014/SE/OMTZ-40-B, 02.08.17/000000307 letenka  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 17.08.2017                 443,00 €                       -                    443,00 €
05.09.2017 17/10100601 322/2012/IBEP/OPIS-018 servis telefónnej ústredne (08/2017) Kapsch s.r.o.,  Cesta na Senec 2/A,  821 04 Bratislava 31371566 25.08.2017                 911,00 €             182,20 €               1 093,20 €
05.09.2017 17/10100596 18.08.17/000000326 usb káble AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 22.08.2017                    74,67 €                14,93 €                     89,60 €
05.09.2017 17/10100598 04.08.17/000000314 preklad z angličtiny do slovenčiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 22.08.2017                 478,96 €                95,79 €                  574,75 €
30.08.2017 17/10100600 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie PN a DPN 07/2017 Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 24.08.2017                      4,62 €                       -                         4,62 €
24.08.2017 17/10100583 Zákon 324/2011 Z.z. prenájom pošt.priečinku a poštové služby (07/2017) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica