Faktúry a platby v hotovosti  dátum poslednej aktualizácie: 18.04.2018 
Dátum
úhrady
Číslo
dokladu
Číslo
zmluvy, objednávky
Predmet Dodávateľ IČO Dátum prijatia dokladu  Celková cena
bez DPH 
 DPH   Celková cena
vrátane DPH 
12.04.2018 18/10100200 14.02.18/000000051 výrub a odstránenie poškodených, suchých drevín v ÚZ Brunovciach Michal Beňo ZAMI,  Slnečná 488/10,  951 01 Štitáre 37446355 27.03.2018              1 430,00 €                       -                 1 430,00 €
12.04.2018 18/10100211 27.03.18/000000117 monitoring - predĺženie licencie (04/2018-04/2019) FinStat, s.r.o.,  Ľudmily Kraskovskej 1402/14,  851 10 Bratislava 47165367 03.04.2018                    95,00 €                19,00 €                  114,00 €
12.04.2018 18/10100199 21.03.18/000000107 oprava dverí  Janík Koloman,  Topoľčianska 29,  851 05 Bratislava 40225186 27.03.2018                 170,97 €                34,19 €                  205,16 €
11.04.2018 18/10100202 21.03.18/000000105 oprava kopírovacieho zariadenia TOP SERVIS IT, a.s.,  Krajná 10,  821 04 Bratislava 44387598 28.03.2018                    86,32 €                17,26 €                  103,58 €
11.04.2018 18/10100201 13.03.18/000000089 tlač vizitiek BB print, s.r.o.,  Miletičova 3/a,  821 08 Bratislava 35725681 28.03.2018                 572,00 €             114,40 €                  686,40 €
11.04.2018 18/10200003 05.04.18/000000131 ročné online predplatné na rok 2018 Petit Press, a.s.,  Lazaretská 12,  818 08 Bratislava 35790253 09.04.2018                    29,00 €                       -                       29,00 €
11.04.2018 18/10100210 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu NBÚ (04/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.04.2018              2 820,88 €             564,18 €               3 385,06 €
11.04.2018 18/10100208 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny ÚZ Brunovce (04/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.04.2018                 412,34 €                82,47 €                  494,81 €
11.04.2018 18/10100217 2258/2017/SEP/OMTZ, 13.03.18/000000092 oprava vzduchotechniky  VK-Klimaservis, s.r.o.,  Strečnianska 16,  851 05 Bratislava 35948507 04.04.2018                 459,95 €                91,99 €                  551,94 €
11.04.2018 18/10100212 1993/2018 miestny poplatok za komunálne odpady ÚZ Brunovce - 2018 Obec Brunovce,  Hlavná 106,  916 25 Brunovce 311448 04.04.2018                 333,00 €                       -                    333,00 €
11.04.2018 18/10100213 215/2017/SEP/OMTZ-006 vyúčtovanie spotreby stočného ÚZ Brunovce (07-12/2017) Obec Brunovce,  Hlavná 106,  916 25 Brunovce 311448 04.04.2018                 148,00 €                       -                    148,00 €
11.04.2018 18/10100230 05.04.18/000000130 kurz nemeckého jazyka Goethe - Institut Bratislava,  Panenská 33,  814 82 Bratislava 31783198 09.04.2018                 240,00 €                       -                    240,00 €
11.04.2018 18/10100227 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie  PHM do SMV (03/2018) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 06.04.2018              1 980,80 €             396,17 €               2 376,97 €
11.04.2018 18/10100226 4555/2013/SE/OMTZ-002 hromadné cestovné poistenie ZSC (03/2018) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 05.04.2018                    59,80 €                       -                       59,80 €
11.04.2018 18/10100225 16.03.18/000000097 preklad z angličtiny do slovenčiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 05.04.2018                 591,67 €             118,33 €                  710,00 €
11.04.2018 18/10100224 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 27.03.18/000000116 servis služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 05.04.2018                    20,55 €                  4,11 €                     24,66 €
11.04.2018 18/10100223 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 27.03.18/000000116 servis služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 05.04.2018                    20,55 €                  4,11 €                     24,66 €
11.04.2018 18/10100215 23.03.18/000000113 letenka  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 04.04.2018                 309,00 €                       -                    309,00 €
11.04.2018 18/10100216 28.03.18/000000120 letenky  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 04.04.2018              1 886,00 €                       -                 1 886,00 €
11.04.2018 18/10100209 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ (04/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.04.2018              6 235,80 €          1 247,16 €               7 482,96 €
11.04.2018 18/10100220 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 23.03.18/000000109 oprava služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 04.04.2018                 130,92 €                26,18 €                  157,10 €
11.04.2018 18/10100221 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 27.03.18/000000116 servis služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 04.04.2018                    20,55 €                  4,11 €                     24,66 €
11.04.2018 18/10100222 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 27.03.18/000000116 servis služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 04.04.2018                    20,55 €                  4,11 €                     24,66 €
10.04.2018 18/10100203 07047/2018 daň z nehnuteľností ÚZ Brunovce na rok 2018 Obec Brunovce,  Hlavná 106,  916 25 Brunovce 311448 26.03.2018              2 909,16 €                       -                 2 909,16 €
10.04.2018 18/10100190 16.03.18/000000101 nákup letných pneumatík na SMV PEMA Šamorín, s.r.o.,  Pomlejská 106/A,  931 01 Šamorín 45374236 21.03.2018              1 411,61 €             282,39 €               1 694,00 €
10.04.2018 18/10100205 16.03.18/000000099 odborný seminár  PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 29.03.2018                 130,00 €                26,00 €                  156,00 €
06.04.2018 18/10100174 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce  (02/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 15.03.2018 -                 44,60 € -                8,92 € -                  53,52 €
06.04.2018 18/10100193 12.03.18/000000088 oprava mobilného telefónu OT-All service s.r.o.,  Vajanského nábrežie 17b,  811 02 Bratislava 46878548 21.03.2018                    90,00 €                       -                       90,00 €
06.04.2018 18/10100195 12.03.18/000000087 oprava akustického detektora SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 22.03.2018                 182,39 €                36,48 €                  218,87 €
06.04.2018 18/10100204 27.03.18/000000118 predplatné  denníkov  on line na rok 2018 N Press, s.r.o.,  Jarošova 1,  831 03 Bratislava 46887491 03.04.2018                 129,00 €                       -                    129,00 €
05.04.2018 18/10100197 16.03.18/000000098 preklad z slovenčiny do angličtiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 26.03.2018                 477,12 €                95,42 €                  572,54 €
05.04.2018 18/10100182 00609/2018/SEP/OMTZ-012 prenájom nenasvietených optických vlákien (15.2.-31.3.2018) - aktivácia SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 20.03.2018              5 070,31 €          1 014,06 €               6 084,37 €
29.03.2018 18/10100196 20.02.18/000000057 odborný seminár  EDOS-SMART, s.r.o.,  Tematínska 4,  851 05 Bratislava 50288334 23.03.2018                 138,00 €                       -                    138,00 €
29.03.2018 18/10100192 5186/2011/KÚ/OP-001 špecifická zdravotná starostlivosť  (02/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 15.03.2018                 118,60 €                       -                    118,60 €
29.03.2018 18/10100191 20.02.18/000000056 technická a emisná kontrola vozidiel SLOVDEKRA, s.r.o.,  Polianky 2834/19,  841 01 Bratislava 31324797 21.03.2018                 233,33 €                46,67 €                  280,00 €
29.03.2018 18/10100194 26.02.18/000000067 odborný seminár PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 22.03.2018                 195,00 €                39,00 €                  234,00 €
29.03.2018 18/10100184 00082/2018/SEP/OMTZ-011 monitoring médií (15. - 28.2.2018) Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 20.03.2018                 999,83 €             199,97 €               1 199,80 €
29.03.2018 1800080 2018/82,102 kľúče TOP SERVICE SLOVAKIA, s.r.o., Galan.cesta 5859/24, 929 01 Dunajská Streda 35744987 29.03.2018                    42,59 €                  8,51 €                     51,10 €
28.03.2018 18/10100189 02.03.18/000000081 psychodiagnostické testy Psychodiagnostika, a.s.,  Mickiewiczova 2,  811 07 Bratislava 31385770 21.03.2018                    44,00 €                  8,80 €                     52,80 €
28.03.2018 18/10100185 20.02.18/000000057 odborný seminár EDOS-SMART, s.r.o.,  Tematínska 4,  851 05 Bratislava 50288334 21.03.2018                 128,00 €                       -                    128,00 €
28.03.2018 18/10100186 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 22.03.2018                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
28.03.2018 18/10100187 00747/2018/SEP/OMTZ-009, 13.03.18/000000091 nákup čistiacich prostriedkov PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier,  Wolkrova 5,  851 01 Bratislava 33768897 22.03.2018              1 615,88 €             323,18 €               1 939,06 €
28.03.2018 18/10100188 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ  (02/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 21.03.2018                 330,63 €                66,13 €                  396,76 €
28.03.2018 18/10100180 20.02.18/000000057 odborný serminár  EDOS-SMART, s.r.o.,  Tematínska 4,  851 05 Bratislava 50288334 20.03.2018                 138,00 €                       -                    138,00 €
28.03.2018 18/10100144 06062/2017/SEP/OMTZ-021 informačné elektronické služby NBÚ  DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 06.03.2018         367 681,20 €        73 536,24 €          441 217,44 €
28.03.2018 18/10100183 322/2012/IBEP/OPIS-018 servis TÚ  (02/2018) SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch),  Mlynské Nivy 71,  821 05 Bratislava 31371566 20.03.2018                 911,00 €             182,20 €               1 093,20 €
27.03.2018 18/10100179 22.02.18/000000060 odborný seminár PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 19.03.2018                 121,67 €                24,33 €                  146,00 €
27.03.2018 18/10100168 26.02.18/000000065 kancelárske potreby DECS Consulting, spol.s r.o.,  Mierová 83,  821 05 Bratislava 31322271 13.03.2018                 411,70 €                82,34 €                  494,04 €
27.03.2018 18/10100159 01.03.18/000000073 komunikačný a prezentačný kurz PREZIDENT consulting, s.r.o.,  Eugena Suchoňa 46,  902 01 Pezinok 47442930 08.03.2018              2 000,00 €                       -                 2 000,00 €
27.03.2018 18/10100177 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 09.03.18/000000085 oprava služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 16.03.2018                 327,42 €                65,48 €                  392,90 €
27.03.2018 18/10100171 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 12.03.18/000000086 oprava služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 15.03.2018              2 799,38 €             559,88 €               3 359,26 €
27.03.2018 1800066 1800066 poplatok za vystavenie preukazu splnomocnenca Slovenská pošta. a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 27.03.2018                      3,00 €                       -                         3,00 €
26.03.2018 18/10100166 29.01.18/000000030 skrinka na poštu pre podateľňu Neudoerfler Office Systems, s.r.o.,  Slávičie údolie 106,  811 02 Bratislava 43772757 12.03.2018                 220,90 €                44,18 €                  265,08 €
26.03.2018 18/10100167 08.03.18/000000084 preklad nájomnej zmluvy z francúzskeho jazyka PhDr. Alena Anettová,  Hlaváčikova 29,  841 05 Bratislava 37606824 13.03.2018                 204,00 €                       -                    204,00 €
26.03.2018 18/10100164 02.03.18/000000078 letenky  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 08.03.2018              2 807,00 €                       -                 2 807,00 €
26.03.2018 18/10100160 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie plynu NBÚ (02/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.03.2018                 758,03 €             151,61 €                  909,64 €
26.03.2018 18/10100161 02.03.18/000000079 letenky Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 12.03.2018              1 898,00 €                       -                 1 898,00 €
26.03.2018 18/10100162 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby  a prenájom pošt.priečinku  (02/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 12.03.2018              2 459,33 €                  0,82 €               2 460,15 €
26.03.2018 18/10100163 06859/2017/SEP/OMTZ-017 plnenie zmluvy 06859/2017/SEP/OMTZ-017  čl.3 (02/2018) DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 12.03.2018              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
26.03.2018 18/10100176 13.03.18/000000090 spotrebný materiál  AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 16.03.2018                 108,55 €                21,71 €                  130,26 €
26.03.2018 18/10100165 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky (02/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 13.03.2018                 319,96 €                63,99 €                  383,95 €
26.03.2018 18/10100178 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ (02/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 19.03.2018                    22,14 €                  4,43 €                     26,57 €
26.03.2018 18/10100148 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie pohonných hmôt do SMV (02/2018) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 06.03.2018              1 463,13 €             292,63 €               1 755,76 €
26.03.2018 18/10100175 2203/2017/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy (02/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 14.03.2018                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
26.03.2018 18/10100173 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie  elektriny NBÚ (02/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 15.03.2018                    53,44 €                10,69 €                     64,13 €
22.03.2018 18/10100170 20.02.18/000000058 kuchynské  zariadenie - ÚZ Brunovce RM Gastro - JAZ s.r.o.,  Rybárska 1,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 15.03.2018              1 550,30 €             310,06 €               1 860,36 €
22.03.2018 18/10100169 01.03.18/000000074 oprava kopírovacích zariadení TOP SERVIS IT, a.s.,  Krajná 10,  821 04 Bratislava 44387598 12.03.2018                 463,01 €                92,60 €                  555,61 €
19.03.2018 18/10100130 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu NBÚ (03/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.03.2018              2 820,88 €             564,18 €               3 385,06 €
19.03.2018 18/10100131 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny  NBÚ (03/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.03.2018              6 235,80 €          1 247,16 €               7 482,96 €
19.03.2018 18/10100132 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny ÚZ Brunovce (03/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.03.2018                 412,34 €                82,47 €                  494,81 €
19.03.2018 18/10100133 01.03.18/000000075 Apple iPasd  + puzdro WESTech, spol. s r.o.,  Stará Vajnorská 17,  831 04 Bratislava 35796111 05.03.2018              1 010,34 €             202,07 €               1 212,41 €
19.03.2018 18/10100134 00747/2018/SEP/OMTZ-009, 02.03.18/000000077 skladané utierky PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier,  Wolkrova 5,  851 01 Bratislava 33768897 02.03.2018                 309,00 €                61,80 €                  370,80 €
19.03.2018 18/10100135 4874/2010/KÚ/OVB-008, 26.02.18/000000069 úprava užívateľských nastavení ESZ SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 02.03.2018                 237,01 €                47,40 €                  284,41 €
19.03.2018 18/10100136 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 27.02.18/000000071 Update navigácie (03/2018) IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 02.03.2018                    53,30 €                10,66 €                     63,96 €
19.03.2018 18/10100122 06859/2017/SEP/OMTZ-017, 15.02.18/000000052 rozvoj ASR na platforme Fabasoft DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 28.02.2018                 750,00 €             150,00 €                  900,00 €
19.03.2018 18/10100129 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu  NBÚ, ÚZ Brunovce (03/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.03.2018              1 491,15 €             298,23 €               1 789,38 €
19.03.2018 18/10100172 09.02.18/000000046 letenka  WINGS s.r.o.,  Františkánske nám. 3,  811 01 Bratislava 31365698 15.03.2018                 332,00 €                       -                    332,00 €
19.03.2018 18/10100145 3249/2005/IBEP-002 poplatky Biznis partner  (02/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.03.2018                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
19.03.2018 18/10100143 442/2009/SE-024, 02.03.18/000000080 nabitie e - stravovacie poukážky (03/2018) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 06.03.2018            14 700,00 €                       -               14 700,00 €
19.03.2018 18/10100142 3733/2007/SE-001 servis výťahu pre imobilných občanov (02/2018) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 06.03.2018                    51,45 €                10,29 €                     61,74 €
19.03.2018 18/10100150 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 26.02.18/000000066 servis služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 06.03.2018                 124,76 €                24,95 €                  149,71 €
19.03.2018 18/10100151 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunkačné služby (02/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.03.2018                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
19.03.2018 18/10100152 6030/2010/IBEP/OPIS-001 poplatky za telekom.služby Virtual Voice Net (02/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.03.2018                 405,00 €                81,00 €                  486,00 €
19.03.2018 18/10100153 896/2017/SEP/OPr-001 telekom. poplatky mail2fax (02/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.03.2018                      8,76 €                  1,75 €                     10,51 €
19.03.2018 18/10100154 2151/2004/IB-005 telefónne poplatky za mobilné telefóny (02/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.03.2018              1 679,84 €             335,97 €               2 015,81 €
19.03.2018 18/10100155 2151/2004/IB-005 telekom.poplatky za mobilným internet (02/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.03.2018                 493,56 €                98,71 €                  592,27 €
19.03.2018 18/10100156 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz a zneškodnenie plastov - ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 08.03.2018                      6,00 €                  1,20 €                       7,20 €
19.03.2018 18/10100157 01486/2018/SEP/OMTZ-008 aktualizáucie programu ASPI na rok 2018 Wolters Kluwer, s.r.o.,  Mlynské nivy 48,  821 09 Bratislava 31348262 08.03.2018            10 239,00 €          2 047,80 €             12 286,80 €
19.03.2018 18/10100158 26.02.18/000000070 kancelársky papier Antalis, a.s.,  Mlynské Nivy 73,  821 05 Bratislava 35699436 08.03.2018                 739,22 €             147,84 €                  887,06 €
19.03.2018 18/10100137 EP-251/2002 telekomunikačný okruh  SWAN SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 06.03.2018              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
19.03.2018 18/10100138 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový  paušál ÚZ Brunovce (27.2.-26.3.2018) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 06.03.2018                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
19.03.2018 18/10100140 06.02.18/000000043 3-ročná revízia výťahov ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 06.03.2018                 204,98 €                41,00 €                  245,98 €
19.03.2018 18/10100141 1333/2005/SE-002 servis výťahov (02/2018) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 06.03.2018                 245,64 €                49,13 €                  294,77 €
15.03.2018 18/10100139 26.02.18/000000064 elektroinštalačné práce a revízie NBÚ  ELRETO s.r.o.,  Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 06.03.2018                 405,25 €                81,05 €                  486,30 €
14.03.2018 18/10100147 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku NBÚ (02/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 07.03.2018                 184,32 €                36,86 €                  221,18 €
14.03.2018 18/10100149 4555/2013/SE/OMTZ-002 hromadné cestovné poistenie (02/2018) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 07.03.2018                    10,40 €                       -                       10,40 €
14.03.2018 1800056 2018/94 kancelársky materiál ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 14.03.2018                    34,17 €                  6,83 €                     41,00 €
09.03.2018 18/10100125 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ  (03/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.03.2018                    55,24 €                11,05 €                     66,29 €
09.03.2018 18/10100123 23.01.18/000000017 vykonanie justáže a následné overenie analyzátora dychu Dräger Slovensko, s.r.o.,  Radlinského 40a,  921 01 Piešťany 31439446 28.02.2018                 252,00 €                50,40 €                  302,40 €
09.03.2018 18/10100126 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 25.01.18/000000024 obstaranie aktualizácie máp  v služ. motorovom vozidle IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 02.03.2018                 197,00 €                39,40 €                  236,40 €
09.03.2018 18/10100124 31.01.18/000000037 monitoring médií  (1.- 14.2. 2018) Tlačová agentúra SR,  Lamačská cesta 3,  841 04 Bratislava 31320414 01.03.2018              1 430,00 €             286,00 €               1 716,00 €
09.03.2018 18/10100127 1665/2017/SEP/OMTZ-006, 16.02.18/000000053 pramen. voda AQUA PRO a plastové poháriky -ÚZ  Brunovce AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 02.03.2018                    83,40 €                16,68 €                  100,08 €
09.03.2018 18/10100128 22.02.18/000000060 odborný seminár PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 02.03.2018                 120,00 €                24,00 €                  144,00 €
07.03.2018 18/10100121 14.02.18/000000050 pracovné pomôcky a-max sk, s.r.o.,  Pasienková 2/H,  821 06 Bratislava 35889829 26.02.2018                    49,02 €                  9,80 €                     58,82 €
07.03.2018 18/10100120 14.02.18/000000049 stolové lampy + žiarovky  Internet Mall Slovakia s.r.o.,  Pasienkova 12599/2G,  821 06 Bratislava 35950226 23.02.2018                    35,60 €                  7,12 €                     42,72 €
06.03.2018 1800045 2018/54 oprava aktovky Ján Kurucz - OBUVEX, Osuského 3/A, 851 03 Bratislava 40226298 06.03.2018                    20,00 €                       -                       20,00 €
02.03.2018 18/10100119 06859/2017/SEP/OMTZ-017 plnenie zmnluvy 06859/2017/SEP/OMTZ-017  čl.3 DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 20.02.2018              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
01.03.2018 18/10100117 5186/2011/KÚ/OP-001 preventívne prehliadky (01/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 20.02.2018                 150,95 €                       -                    150,95 €
28.02.2018 18/10100109 2203/2017/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy (01/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 14.02.2018                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
28.02.2018 18/10100095 Zákon 324/2011 Z.z. prenájom pošt.priečinku a poštové služby (01/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 12.02.2018              2 685,63 €                  0,82 €               2 686,45 €
28.02.2018 18/10100108 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie plynu NBÚ (01/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 14.02.2018                 452,91 €                90,58 €                  543,49 €
28.02.2018 18/10100101 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny NBÚ (01/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.02.2018                 593,64 €             118,73 €                  712,37 €
28.02.2018 18/10100100 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (01/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.02.2018                    68,06 €                13,61 €                     81,67 €
28.02.2018 18/10100082 31.01.18/000000036 letenka  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 06.02.2018                 383,00 €                       -                    383,00 €
28.02.2018 18/10100098 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 12.02.2018                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
28.02.2018 18/10100099 4874/2010/KÚ/OVB-008, 29.01.18/000000032 doplnenie a preloženie  detektorov sysému EPS a ESZ SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 12.02.2018                 526,06 €             105,21 €                  631,27 €
28.02.2018 18/10100096 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz a zneškodnenie papiera ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 12.02.2018                      8,00 €                  1,60 €                       9,60 €
28.02.2018 18/10100079 06887/2017/SEP/OMTZ-008 aktualizačný poplatok za SW licencie rok 2018 DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 08.02.2018              7 350,00 €          1 470,00 €               8 820,00 €
28.02.2018 18/10100112 07679/2017/SEP/OMTZ-004, 13.02.18/000000047 archívne škatule Lamitec, s.r.o.,  Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 16.02.2018                 366,67 €                73,33 €                  440,00 €
28.02.2018 18/10100105 06.02.18/000000044 zmena letenky  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 12.02.2018                 155,00 €                       -                    155,00 €
28.02.2018 18/10300002 20.02.18/000000055 oprava multifunkčného zariadenia v Bruseli OFFIMEX Chaussée de Charleroi,  Charleroisesteenweg 223,         Bruxelles 0 20.02.2018                 638,14 €                       -                    638,14 €
28.02.2018 18/10100118 VZN č.13/2012 poplatok za komunálny odpad na rok 2018 Hlavné mesto SR Bratislava,  Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava 603481 20.02.2018              6 901,44 €                       -                 6 901,44 €
28.02.2018 18/10100087 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky (01/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.02.2018                 296,45 €                59,29 €                  355,74 €
28.02.2018 18/10100068 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie  pohonných hmôt do SMV (01/2018) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 06.02.2018              1 180,11 €                       -                 1 180,11 €
28.02.2018 1800043 2018/62, 68 posypová soľ, vodoištalačný materiál Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 35838949 28.02.2018                 131,53 €                26,31 €                  157,84 €
23.02.2018 18/10100089 2151/2004/IB-005 poplatky mobilný internet (01/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.02.2018                 505,73 €             101,15 €                  606,88 €
23.02.2018 18/10100102 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky za SMT (01/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 12.02.2018              1 757,34 €             351,47 €               2 108,81 €
23.02.2018 18/10100066 EP-251/2002 telekom.okruh a dát.služby (01/2018) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 06.02.2018              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
23.02.2018 18/10100063 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 26.01.18/000000026 nákup stieračov na služobné motorové vozidlo IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 05.02.2018                    37,37 €                  7,47 €                     44,84 €
23.02.2018 18/10100062 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 26.01.18/000000026 nákup stieračov na služobné motorové vozidlo IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 05.02.2018                    37,37 €                  7,47 €                     44,84 €
23.02.2018 18/10100061 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 25.01.18/000000022 oprava služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 05.02.2018                 264,47 €                52,89 €                  317,36 €
23.02.2018 18/10100060 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 23.01.18/000000018 oprava služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 05.02.2018                    83,33 €                16,67 €                  100,00 €
23.02.2018 18/10100113 17.01.18/000000010 odborný seminár  PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 16.02.2018                 140,00 €                28,00 €                  168,00 €
23.02.2018 18/10100107 06.02.18/000000042 učebnice anglického jazyka British Council,  Panská 17,  811 01 Bratislava 31785671 14.02.2018                    63,72 €                       -                       63,72 €
23.02.2018 18/10100090 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné služby VPS (01/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.02.2018                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
23.02.2018 18/10100086 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.poplatky Virtual Voice NET (01/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.02.2018                 384,21 €                76,84 €                  461,05 €
23.02.2018 18/10100070 3249/2005/IBEP-002 telekomunikač. poplatky Biznis Parner (01/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.02.2018                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
23.02.2018 18/10100104 00083/2018/SEP/OMTZ-008 podpora a aplikačnému a systémového vybaveniu (02-04/2018) TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 12.02.2018              4 488,00 €             897,60 €               5 385,60 €
23.02.2018 18/10100103 322/2012/IBEP/OPIS-018 servis  TÚ (01/2018) SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch),  Mlynské Nivy 71,  821 05 Bratislava 31371566 12.02.2018                 911,00 €             182,20 €               1 093,20 €
21.02.2018 18/10100114 189/2009/SE-011 vodné, stočné, povrchová voda NBÚ (12/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 19.02.2018                    24,91 €                  4,98 €                     29,89 €
21.02.2018 18/10100083 31.01.18/000000035 letenky Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 06.02.2018                 902,00 €                       -                    902,00 €
21.02.2018 18/10100110 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (01/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 15.02.2018                 115,17 €                23,03 €                  138,20 €
21.02.2018 18/10100115 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ (01/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 19.02.2018                    25,85 €                  5,17 €                     31,02 €
19.02.2018 18/10100076 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ (02/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.02.2018              6 235,80 €          1 247,16 €               7 482,96 €
19.02.2018 18/10100075 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny ÚZ Brunovce (02/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.02.2018                 412,34 €                82,47 €                  494,81 €
19.02.2018 18/10100074 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu NBÚ (02/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.02.2018              2 820,88 €             564,18 €               3 385,06 €
19.02.2018 18/10100073 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu NBÚ a ÚZ Brunovce (02/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.02.2018              1 491,15 €             298,23 €               1 789,38 €
19.02.2018 18/10100072 06055/2017/SEP/OMTZ-012 elektrina NBÚ (02/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 07.02.2018                    55,24 €                11,05 €                     66,29 €
19.02.2018 18/10100069 29.01.18/000000033 ventilátory Dobráklíma s.r.o.,  Kutlíkova 17,  852 50 Bratislava 44454490 06.02.2018                 480,00 €                96,00 €                  576,00 €
19.02.2018 18/10100097 05.02.18/000000040 oprava služobného motorového vozidla AUTOPOLIS, s.r.o.,  Panónska cesta 32,  851 04 Bratislava 35728311 12.02.2018                    71,61 €                14,32 €                     85,93 €
19.02.2018 18/10100106 189/2009/SE-007 vyúčtovanie plynu NBÚ (01/2018) SPP a.s.,  Mlynské nivy 44/a,  825 11 Bratislava 35815256 12.02.2018                 121,71 €                       -                    121,71 €
19.02.2018 18/10100077 7703/2016/SEP/OMTZ-002 Spravodajský servis (01/2018) Tlačová agentúra SR,  Lamačská cesta 3,  841 04 Bratislava 31320414 08.02.2018              3 166,66 €             633,33 €               3 799,99 €
19.02.2018 18/10100067 442/2009/SE-024, 02.02.18/000000039 nabitie é - Stravovacích poukážok (02/2018) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 06.02.2018            13 419,00 €                       -               13 419,00 €
19.02.2018 18/10100071 18.01.18/000000011 oprava kávovaru HOSPOL elektro s.r.o.,  Rustaveliho 7,  831 06 Bratislava 35762144 07.02.2018                    87,00 €                17,40 €                  104,40 €
19.02.2018 18/10100084 29.01.18/000000034 letenka  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 06.02.2018                 549,00 €                       -                    549,00 €
19.02.2018 18/10100065 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce (27.1.-26.2.2018) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 06.02.2018                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
19.02.2018 18/10100058 31.01.18/000000038 STN  online Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,  Štefanovičova 3,  810 05 Bratislava 30810710 06.02.2018                    49,50 €                       -                       49,50 €
19.02.2018 18/10100092 3733/2007/SE-001 servis výťahu pre imobilných občanov (01/2018) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 09.02.2018                    51,45 €                10,29 €                     61,74 €
19.02.2018 18/10100091 1333/2005/SE-002 mesačné poplatky za servis výťahov (01/2018) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 09.02.2018                 245,64 €                49,13 €                  294,77 €
19.02.2018 18/10100080 292/2017/SEP/OMTZ-017, 18.01.18/000000012 inštalácia update v  aplikácii Mzdy TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 08.02.2018                 243,31 €                48,66 €                  291,97 €
19.02.2018 18/10100088 896/2017/SEP/OPr-001 poplatky mal2fax (01/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.02.2018                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
16.02.2018 18/10100093 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku (01/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 09.02.2018                 203,67 €                40,73 €                  244,40 €
16.02.2018 18/10100081 4555/2013/SE/OMTZ-002 hromadné cestovné poistenie (01/2018) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 08.02.2018                 129,20 €                       -                    129,20 €
16.02.2018 18/10100085 29.01.18/000000029 letenka  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 06.02.2018                 315,00 €                       -                    315,00 €
16.02.2018 17/10101003 06062/2017/SEP/OMTZ-021 plnenie čiastkovej zmluvy rámcovej dohody DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 22.12.2017            79 100,50 €        15 820,10 €             94 920,60 €
16.02.2018 18/10100064 25.01.18/000000025 dodávka a montáž zásuvkových obvodov ELRETO s.r.o.,  Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 05.02.2018                 504,90 €             100,98 €                  605,88 €
16.02.2018 18/10200002 09.02.18/000000045 zálohová faktúra na časopis (5/2018 - 4/2019) Magnet Press, Slovakia s.r.o.,  Šustekova 8,  851 04 Bratislava 31356958 02.02.2018                    64,00 €                       -                       64,00 €
16.02.2018 18/10100078 13/2002-SE káblová televízia (02-04/2018) UPC Broadband Slovensko, s.r.o.,  Ševčenková36,  851 01 Bratislava 35971967 08.02.2018                    38,32 €                  7,67 €                     45,99 €
14.02.2018 18/10100094 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu ÚZ Brunovce a  NBÚ (01/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 13.02.2018              1 491,15 €             298,23 €               1 789,38 €
14.02.2018 18/10100057 18.01.18/000000013 STK a  EK pre služobné motorové vozidlo SLOVDEKRA, s.r.o.,  Polianky 2834/19,  841 01 Bratislava 31324797 05.02.2018                    46,67 €                  9,33 €                     56,00 €
13.02.2018 18/10100053 1665/2017/SEP/OMTZ-006 prenájom dávkovača, denná dezinfekcia dávkovača (02/2018) BR AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 01.02.2018                    12,60 €                  2,52 €                     15,12 €
12.02.2018 18/10100056 4874/2010/KÚ/OVB-008, 19.01.18/000000014 oprava - odstránenie nedostatkov zo štvrťročnej kontroly SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 02.02.2018              1 173,18 €             234,64 €               1 407,82 €
12.02.2018 18/10100054 17.01.18/000000009 pranie postelnej bielizne -ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 02.02.2018                 192,26 €                38,45 €                  230,71 €
12.02.2018 18/10100052 23.01.18/000000020 odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - ÚZ Brunovce ELMAD s.r.o.,  Horná Streda 232,  916 24 Horná Streda 45649537 31.01.2018                    45,00 €                       -                       45,00 €
12.02.2018 18/10100050 25.01.18/000000023 DataLogger ComErgon s.r.o.,  Remeselnícka 6,  831 06 Bratislava 35680351 30.01.2018                 334,00 €                66,80 €                  400,80 €
12.02.2018 18/10100048 26.01.18/000000028 diaľničné známky  -  rok 2018 - AUS, CZ Autoklub SR,  Holíčska 30,  851 01 Bratislava 31793649 26.01.2018              1 088,20 €                       -                 1 088,20 €
12.02.2018 18/10100049 17.01.18/000000010 odborný seminár PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 30.01.2018                 195,00 €                39,00 €                  234,00 €
12.02.2018 18/10100055 08.01.18/000000004 odborný seminár  RELIA, s.r.o.,  Trnavská 80,  821 02 Bratislava 31369308 02.02.2018                 140,00 €                28,00 €                  168,00 €
09.02.2018 18/10100051 vyúčtovanie plynu NBÚ ( 01/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 31.01.2018 -                 57,66 € -             11,53 € -                  69,19 €
05.02.2018 18/10100046 1356/2007/IBEP-064 elektrická energia v SITELPOP1 (4.štvrťrok 2017) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 26.01.2018                      9,58 €                  1,92 €                     11,50 €
05.02.2018 18/10100045 2151/2004/IB-005, 19.01.18/000000015 mobilné telefóny Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 26.01.2018                      8,30 €                  1,66 €                       9,96 €
05.02.2018 18/10100047 23.01.18/000000019 SDD disk AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 26.01.2018                    41,90 €                  8,38 €                     50,28 €
05.02.2018 18/10100036 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie plynu NBÚ (12/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 18.01.2018 -            1 576,21 € -           315,24 € -             1 891,45 €
31.01.2018 18/10100044 15.01.18/000000006 letenky  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 23.01.2018              1 354,00 €                       -                 1 354,00 €
31.01.2018 18/10100039 4874/2010/KÚ/OVB-008 štvrťročná kontrola EPS, ESZ/TPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 18.01.2018              3 134,68 €             626,94 €               3 761,62 €
31.01.2018 18/10100043 17.01.18/000000007 oprava - výmena matičnej dosky MICRONIC s.r.o.,  Trebejov 41,  044 81 Kysak 31661246 24.01.2018                 833,33 €             166,67 €               1 000,00 €
31.01.2018 18/10100042 17.01.18/000000010 odborný seminár PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 24.01.2018                    60,00 €                12,00 €                     72,00 €
31.01.2018 18/10200001 10.01.18/000000005 predplatné publikácie  AJFA+AVIS s.r.o.,  Klemensova 34,  010 01 Žilina 31602436 24.01.2018                    45,75 €                  9,15 €                     54,90 €
29.01.2018 18/10100037 189/2009/SE-007 vyúčtovanie plynu  NBÚ (rok 2017) SPP a.s.,  Mlynské nivy 44/a,  825 11 Bratislava 35815256 18.01.2018 -               236,31 € -             47,26 € -                283,57 €
26.01.2018 IN POK 1/2 2018/21 nákup obalov na tablet IPshop, s.r.o., Budatínska 22, 851 06 Bratislava 46528245 26.01.2018                 103,75 €                20,75 €                  124,50 €
26.01.2018 B VUBK 7/4 2018/16 ročný poplatok za účet Apple Developer Apple Inc.,  Sainte Zithe,         Luxemburg LU20165772 25.01.2018                 244,10 €                       -                    244,10 €
25.01.2018 18/10100040 Zákon č. 340/2012 Z.z. poplatky za rozhlas a televíziu (I.polrok 2018) Rozhlas a televízia Slovenska,  Mlynská dolina,  845 45 Bratislava 47232480 19.01.2018                 477,96 €                       -                    477,96 €
25.01.2018 18/10100038 06055/2017/SEP/OMTZ-012 Dodávka plynu NBÚ (01/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 18.01.2018              2 820,88 €             564,18 €               3 385,06 €
25.01.2018 18/10100035 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (12/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 18.01.2018                 520,10 €             104,02 €                  624,12 €
25.01.2018 18/10100041 189/2009/SE-007 dodávka plynu NBÚ (01/2018) SPP a.s.,  Mlynské nivy 44/a,  825 11 Bratislava 35815256 19.01.2018                    93,33 €                18,67 €                  112,00 €
22.01.2018 18/10100026 2203/2017/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy - pošta (12/2017) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 12.01.2018                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
22.01.2018 18/10100032 07231/2017/SEP/OMTZ-007 kurz anglického jezyka - (I.semester  2018) British Council,  Panská 17,  811 01 Bratislava 31785671 15.01.2018              7 200,00 €                       -                 7 200,00 €
22.01.2018 18/10100030 06055/2017/SEP/OMTZ-012 plyn ÚZ Brunovce (01/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 15.01.2018                 215,23 €                43,05 €                  258,28 €
22.01.2018 18/10100028 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (12/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 15.01.2018                    85,05 €                17,01 €                  102,06 €
22.01.2018 18/10100014 5657/2016/SEP/OMTZ-022 vyúčtovanie elektriny NBÚ (12/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.01.2018                      5,00 €                  1,00 €                       6,00 €
22.01.2018 18/10100011 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz  a zneškodnenie plastov a skla - ÚZ Brunovce (12/2017) Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 08.01.2018                    15,00 €                  3,00 €                     18,00 €
22.01.2018 18/10100020 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie PHM do služobných vozidiel (12/2017) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 09.01.2018              2 186,28 €             437,26 €               2 623,54 €
22.01.2018 18/10100016 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny ÚZ Brunovce (01/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.01.2018                 412,34 €                82,47 €                  494,81 €
22.01.2018 18/10100015 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ  (01/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.01.2018              6 235,80 €          1 247,16 €               7 482,96 €
22.01.2018 18/10100013 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ  (01/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.01.2018                    55,25 €                11,04 €                     66,29 €
22.01.2018 18/10100027 5657/2016/SEP/OMTZ-022 elektrina NBÚ (12/2017) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 15.01.2018                 596,88 €             119,38 €                  716,26 €
22.01.2018 18/10100031 05.10.17/000000392 vyúčtovanie  predplatného -  Finančný spravodajca rok 2017 Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,  Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 16.01.2018                      6,21 €                  1,24 €                       7,45 €
22.01.2018 18/10100018 04.01.18/000000002 letenka  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 09.01.2018                 502,00 €                       -                    502,00 €
22.01.2018 18/10100029 6297/2008/SE-004 vyúčtovanie plynu ÚZ Brunovce (12/2017) SPP, a.s.,  Ľ. Podjavorinskej 10,  915 83 Nové Mesto nad Váhom 35815256 15.01.2018              1 768,19 €             353,64 €               2 121,83 €
19.01.2018 18/10100025 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom pošt.priečinku (12/2017) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 11.01.2018              3 212,80 €                  0,75 €               3 213,55 €
19.01.2018 18/10100023 1356/2007/IBEP-064 nájom nebyt. priestorov sitelpop1 (01-03/2018) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 12.01.2018              1 333,15 €             266,63 €               1 599,78 €
19.01.2018 18/10100017 EP-251/2002 telekom.okruh a dátové služby  (12/2017) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 09.01.2018              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
19.01.2018 18/10100024 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky (12/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.01.2018                 294,61 €                58,92 €                  353,53 €
19.01.2018 18/10100022 2151/2004/IB-005 poplatky za MI (12/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.01.2018                 516,70 €             103,34 €                  620,04 €
19.01.2018 18/10100021 2151/2004/IB-005 poplatky za MT (12/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.01.2018              1 614,39 €             322,88 €               1 937,27 €
19.01.2018 18/10100033 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie PN a TPN  (12/2017) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 16.01.2018                      7,43 €                       -                         7,43 €
19.01.2018 18/10100034 08.01.18/000000003 kurz nemeckého jazyka  (01-03/2018) Goethe - Institut Bratislava,  Panenská 33,  814 82 Bratislava 31783198 17.01.2018                 240,00 €                       -                    240,00 €
17.01.2018 18/10100019 442/2009/SE-024, 04.01.18/000000001 nabitie e - stravovacích poukážok (01/2018) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 09.01.2018            14 590,80 €                       -               14 590,80 €
17.01.2018 18/10100010 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekom.služby (12/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.01.2018                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
17.01.2018 18/10100008 6030/2010/IBEP/OPIS-001 poplatky VITUAL VOICE NET  (12/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.01.2018                 411,04 €                82,21 €                  493,25 €
17.01.2018 18/10100007 3249/2005/IBEP-002 poplatky - Biznis Partner  (12/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 05.01.2018                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
17.01.2018 18/10100006 6006/2012/IBEP/OPIS-005 mesačný paušál - ÚZ  Brunovce (01/2018) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 05.01.2018                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
17.01.2018 18/10100005 1665/2017/SEP/OMTZ-006 prenájom dávkovačov a den.dezinfekcia  ÚZ  Brunovce (01/2018) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 05.01.2018                    14,70 €                  2,94 €                     17,64 €
17.01.2018 18/10100002 7703/2016/SEP/OMTZ-002 spravodajský servis a monitoring médií (12/2017) Tlačová agentúra SR,  Lamačská cesta 3,  841 04 Bratislava 31320414 05.01.2018              3 166,66 €             633,33 €               3 799,99 €
17.01.2018 18/10100004 1010/2014/KÚ/OVB-002 havarijné poistenie SMV (01/2018-01/2019) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,  Štefanovičova 4,  816 23 Bratislava 585441 05.01.2018              6 431,93 €                       -                 6 431,93 €
17.01.2018 18/10100003 VZN č. 13/2012 poplatok za komunálny odpad  (12/2017) Hlavné mesto SR Bratislava,  Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava 603481 05.01.2018                 597,24 €                       -                    597,24 €
17.01.2018 18/10100012 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku NBÚ  (12/2017) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 08.01.2018                 209,20 €                41,84 €                  251,04 €
17.01.2018 18/10100009 896/2017/SEP/OPr-001 poplatky Mail2fax  (12/2017) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.01.2018                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
16.01.2018 18/10100001 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie ZSC  (12/2017) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 04.01.2018                    20,80 €                       -                       20,80 €