Faktúry a platby v hotovosti  dátum poslednej aktualizácie: 07.11.2018 
Dátum
úhrady
Číslo
dokladu
Číslo
zmluvy, objednávky
Predmet Dodávateľ IČO Dátum prijatia dokladu  Celková cena
bez DPH 
 DPH   Celková cena
vrátane DPH 
26.10.2018 18/10100775 06256/2018/SEP/OMTZ-014 mimoriadny kontrolný audit - dodržiavanie podmienok poskytovateľa kvalif. dôver. služieb QSCert spol. s.r.o.,  E.P.Voljanského 1,  960 01 Zvolen 36040631 17.10.2018            13 000,00 €          2 600,00 €             15 600,00 €
26.10.2018 18/10100776 05288/2018/SEP/OMTZ-006 spotrebný materiál IKT HENRYSO, s.r.o.,  Fraňa Mojtu 22,  949 01 Nitra 50687115 18.10.2018              1 997,75 €             399,55 €               2 397,30 €
25.10.2018 18/10100773 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 05.10.18/000000424 servis/oprava služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 17.10.2018              1 169,95 €             233,99 €               1 403,94 €
25.10.2018 18/10100779 26.09.18/000000407 školenie  INBOX SK, s.r.o.,  Seberíniho 1,  821 03 Bratislava 44813295 18.10.2018              1 690,00 €             338,00 €               2 028,00 €
25.10.2018 18/10100774 12.10.18/000000430 tonery Clean Tonery, s.r.o.,  Za hradbami 27,  902 01 Pezinok 35891866 16.10.2018                 356,40 €                71,28 €                  427,68 €
25.10.2018 18/10200007 16.10.18/000000439 predplatné časopisu na rok 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,  Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 19.10.2018                    22,00 €                  4,40 €                     26,40 €
25.10.2018 18/10100721 21.06.18/000000281 odborný seminár  Psyche Educa, s.r.o.,  Nejedlého 39,  841 02 Bratislava 45583706 19.10.2018                 700,00 €                       -                    700,00 €
25.10.2018 18/10100766 5186/2011/KÚ/OP-001 preventívne lekárske prehliadky príslušníkov  (09/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 15.10.2018              1 719,40 €                       -                 1 719,40 €
25.10.2018 18/10100772 07.06.18/000000261 propagačné predmety s potlačou REPRE s.r.o.,  Vlčie hrdlo 61,  821 07 Bratislava 35810122 17.10.2018              3 836,78 €             767,36 €               4 604,14 €
24.10.2018 18/10100770 6636/2013/SE/OMTZ-008 poistenie budov (Budatínska, ÚZ Brunovce) -  (11/2018-11/2019) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 16.10.2018              2 450,67 €                       -                 2 450,67 €
24.10.2018 18/10100768 4874/2010/KÚ/OVB-008 štvrťročná kontrola EPS,ESZ/TPS, polročná kontrola CCTV SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 16.10.2018              3 643,55 €             728,71 €               4 372,26 €
24.10.2018 18/10100771 15.10.18/000000435 oprava televízneho signálu - ÚZ Brunovce Viktor Orviský - SATMONT,  Vrbovská 2539/77,  921 01 Piešťany 34667016 16.10.2018                    62,50 €                       -                       62,50 €
24.10.2018 18/10100769 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz a zneškodnenie papiera ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 16.10.2018                      8,00 €                  1,60 €                       9,60 €
24.10.2018 18/10100746 06859/2017/SEP/OMTZ-017 plnenie znluvy č.06859/2017//SE//OMTZ-017 čl.3 (09/2018) DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 08.10.2018              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
24.10.2018 18/10100733 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie PHM do služobných motorových vozidiel (09/2018) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 05.10.2018              2 427,99 €             485,60 €               2 913,59 €
24.10.2018 18/10100767 03.10.18/000000416 seminár EDOS-PEM, s.r.o.,  Tematínska 4,  851 05 Bratislava 36287229 15.10.2018                 263,33 €                52,67 €                  316,00 €
24.10.2018 18/10100734 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu NBÚ (10/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.10.2018              2 820,88 €             564,18 €               3 385,06 €
24.10.2018 18/10100731 00082/2018/SEP/OMTZ-011 tématický monitoring médií (09/2018) Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 05.10.2018              1 999,65 €             399,93 €               2 399,58 €
24.10.2018 18/10100741 29.06.18/000000296 kalibrácia meracej techniky Špeciálne systémy a software, a.s.,  Líščie údolie 29,  841 04 Bratislava 679364 08.10.2018              1 914,00 €             382,80 €               2 296,80 €
24.10.2018 18/10100740 03.10.18/000000419 zariadenie APC Smart-UPS Asbis SK spol. s r.o.,  Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 04.10.2018              1 090,07 €             218,01 €               1 308,08 €
23.10.2018 1800420 2018/448 vykonanie STK a EK na služobné motorové vozidlo ROTOS - STK a.s., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava 44991347 23.10.2018                    95,00 €                19,00 €                  114,00 €
22.10.2018 18/10100764 03.09.18/000000373 položenie koberca BRENO s.r.o.,  Rožňavská 1,  831 04 Bratislava 36660710 15.10.2018              2 037,49 €             407,50 €               2 444,99 €
22.10.2018 18/10100755 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby na prenájom poštového priečinku (09/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 11.10.2018              1 987,13 €                  0,82 €               1 987,95 €
22.10.2018 18/10100759 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie plynu NBÚ (09/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.10.2018 -            1 980,17 € -           396,03 € -             2 376,20 €
22.10.2018 18/10100760 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (09/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.10.2018 -                 16,21 € -                3,24 € -                  19,45 €
22.10.2018 18/10100761 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny NBÚ (09/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.10.2018                 594,91 €             118,98 €                  713,89 €
22.10.2018 18/10100762 03933/2018/SEP/OMTZ-008 poštové služby - zberné jazdy  (09/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 12.10.2018                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
18.10.2018 18/10100739 21.09.18/000000397 nová licencia WinSvrSTDCore BSP SOFTWAREDISTRIBUTION,a.s.,  K Železnej studienke 27,  811 04 Bratislava 685399 04.10.2018                 746,00 €             149,20 €                  895,20 €
18.10.2018 18/10100749 03.10.18/000000418 nákup elektro-materiálu Gálik & Veselý s.r.o.,  Osuského 3,  851 03 Bratislava 35732733 09.10.2018                 364,46 €                72,89 €                  437,35 €
18.10.2018 18/10100725 28.09.18/000000410 optické káble Asbis SK spol. s r.o.,  Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 05.10.2018                 410,85 €                82,17 €                  493,02 €
18.10.2018 18/10100751 00609/2018/SEP/OMTZ-012 prenájom nenasvietených optických vlákien (10-12/2018) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 10.10.2018              1 140,63 €             228,12 €               1 368,75 €
18.10.2018 18/10100752 1356/2007/IBEP-064 nájom nebyt.priestorov v SITEL POP1 (10-12/2018) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 10.10.2018              1 333,15 €             266,63 €               1 599,78 €
18.10.2018 18/10100754 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie - ZSC  (09/2018) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 11.10.2018                    70,20 €                       -                       70,20 €
18.10.2018 18/10100753 5048/2016/SEP/OMTZ-007, 14.09.18/000000384 ročná internetová aktualizácia softvéru BTS (10/2018-10/2019) BE-soft, a.s.,  Skladná 9,  040 01 Košice 36191337 09.10.2018                 300,00 €                60,00 €                  360,00 €
18.10.2018 18/10100758 2151/2004/IB-005 telekomunikačné poplatky za SMT  (09/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.10.2018              1 889,63 €             377,93 €               2 267,56 €
18.10.2018 18/10100716 EP-251/2002 telekom.okruh a dát.služby  (09/2018) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 04.10.2018              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
18.10.2018 18/10100756 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky  (09/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.10.2018                 284,00 €                56,80 €                  340,80 €
18.10.2018 18/10100757 2151/2004/IB-005 telekom.poplatky za SMI  (09/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.10.2018                 498,76 €                99,75 €                  598,51 €
18.10.2018 18/10100722 25.09.18/000000403 nemrznúce zmesi, motorové oleje FULLTIME, s.r.o.,  Gen. Svobodu 2753/7,  911 08 Trenčín 44105487 03.10.2018                 405,60 €                81,12 €                  486,72 €
18.10.2018 18/10100765 08.10.18/000000425 oprava kopírovacieho zariadenia  TOP SERVIS IT, a.s.,  Krajná 10,  821 04 Bratislava 44387598 15.10.2018                 109,75 €                21,95 €                  131,70 €
15.10.2018 18/10100711 17.09.18/000000387 materiál IKT AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 01.10.2018                 155,79 €                31,16 €                  186,95 €
15.10.2018 18/10100763 189/2009/SE-011 opravná FA - voda z povrchového odtoku NBÚ  (02/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 12.10.2018 -                    1,86 € -                0,37 € -                     2,23 €
15.10.2018 18/10100713 21.08.18/000000355 výmena dielov s obmedzenou životnosťou v UPS DTW, s .r.o.,  Krupinská 4,  851 01 Bratislava 36831379 02.10.2018              2 517,38 €             503,48 €               3 020,86 €
15.10.2018 18/10100714 17.09.18/000000386 oprava kopírovacieho stroja RICOH Slovakia, s.r.o.,  Koceľova 9,  821 08 Bratislava 31331785 03.10.2018                    58,00 €                11,60 €                     69,60 €
15.10.2018 18/10100728 1333/2005/SE-002 servis výťahov  (09/2018) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 05.10.2018                 245,64 €                49,13 €                  294,77 €
15.10.2018 18/10100729 3733/2007/SE-001 servis výťahu pre imobilných občanov  (09/2018) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 05.10.2018                    51,45 €                10,29 €                     61,74 €
15.10.2018 18/10100717 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce (09-10/2018) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 04.10.2018                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
15.10.2018 18/10100748 442/2009/SE-024, 03.10.18/000000417 nabitie é - stravovacích poukážok  (10/2018) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 10.10.2018            15 241,80 €                       -               15 241,80 €
15.10.2018 18/10100730 3249/2005/IBEP-002 telekomunikačné poplatky Biznis Partner  (09/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 05.10.2018                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
15.10.2018 18/10100732 12/2001-SE vodné stočné NBÚ (09/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 05.10.2018                 336,21 €                67,24 €                  403,45 €
15.10.2018 18/10100735 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ  (10/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.10.2018              6 235,80 €          1 247,16 €               7 482,96 €
15.10.2018 18/10100750 189/2009/SE-011 vodné, stočné, povrchová voda NBÚ (08-09/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 10.10.2018                    40,55 €                  8,11 €                     48,66 €
15.10.2018 18/10100712 2151/2004/IB-005, 20.09.18/000000392 mobilné telefóny Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 02.10.2018              1 250,01 €             250,00 €               1 500,01 €
15.10.2018 18/10100738 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu NBÚ a ÚZ Brunovce (10/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.10.2018              1 491,15 €             298,23 €               1 789,38 €
15.10.2018 18/10100736 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny ÚZ Brunovce  (10/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 08.10.2018                 412,34 €                82,47 €                  494,81 €
15.10.2018 18/10100737 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ (10/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.10.2018                    55,24 €                11,05 €                     66,29 €
15.10.2018 18/10100727 20.09.18/000000395 pranie posteľnej bielizne a uterákov - ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 05.10.2018                 173,05 €                34,61 €                  207,66 €
15.10.2018 18/10100747 07231/2017/SEP/OMTZ-007 kurz anglického jazyka  British Council,  Panská 17,  811 01 Bratislava 31785671 08.10.2018              7 020,00 €                       -                 7 020,00 €
15.10.2018 18/10100745 896/2017/SEP/OPr-001 telekom.služby MailFax  (09/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.10.2018                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
15.10.2018 18/10100744 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.poplatky VIRTUAL VOICE NET  (09/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.10.2018                 399,42 €                79,88 €                  479,30 €
15.10.2018 18/10100743 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby  (09/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.10.2018                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
15.10.2018 18/10100742 21.08.18/000000356 oprava kotla  - ÚZ Brunovce VAVROTHERM,s.r.o.,  Štefánikova 1177/33,  921 01 Piešťany 44547153 08.10.2018                 336,00 €                67,20 €                  403,20 €
15.10.2018 18/10100724 02.10.18/000000414 letenky  (10/2018) pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 04.10.2018              2 063,18 €                       -                 2 063,18 €
15.10.2018 18/10100723 01.10.18/000000412 oprava multifunkčných tlačiarní RICOH Slovakia, s.r.o.,  Koceľova 9,  821 08 Bratislava 31331785 03.10.2018                 798,00 €             159,60 €                  957,60 €
15.10.2018 18/10100726 26.09.18/000000406 otvorenie trezoru EUROSAFE, s.r.o.,  Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 05.10.2018                 830,55 €             166,11 €                  996,66 €
15.10.2018 18/10100720 02151/2018/SEP/OMTZ-005, 25.09.18/000000400 pramenitá voda, plastové poháriky ÚZ Brunovce AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 04.10.2018                    83,40 €                16,68 €                  100,08 €
11.10.2018 18/10300011 školenie  v rámci služobnej cesty TREZOR TEST, s.r.o.,  Na vrsku 67,  250 67 Klecany 47544147 21.09.2018                    98,00 €                       -                       98,00 €
11.10.2018 18/10300010 školenie  v rámci služobnej cesty TREZOR TEST, s.r.o.,  Na vrsku 67,  250 67 Klecany 47544147 21.09.2018                    98,00 €                       -                       98,00 €
10.10.2018 18/10100718 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku NBÚ (09/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 04.10.2018                 197,22 €                39,44 €                  236,66 €
10.10.2018 18/10100715 28.08.18/000000367 CISCO tréning  QuBit Security, s.r.o.,  Študentská 2116/30,  960 01 Zvolen 47717505 04.10.2018              1 800,00 €             360,00 €               2 160,00 €
10.10.2018 18/10100710 28.09.18/000000411 letenky  (10/2018) pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 01.10.2018              5 939,30 €                       -                 5 939,30 €
10.10.2018 18/10100719 02151/2018/SEP/OMTZ-005 prenájom dávkovačov vody, den.dezinfekcia ÚZ Brunovce  (09/2018) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 04.10.2018                    14,70 €                  2,94 €                     17,64 €
09.10.2018 18/10100708 24.07.18/000000328 odborné školenie PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 01.10.2018                    98,33 €                19,67 €                  118,00 €
09.10.2018 18/10100705 18.09.18/000000389 tablet  ANDREA SHOP, s.r.o.,  Galantská cesta 5855/22,  929 01 Dunajská Streda 36277151 26.09.2018                 669,16 €             133,83 €                  802,99 €
09.10.2018 18/10100707 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 20.09.18/000000393 oprava služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 27.09.2018                    25,00 €                  5,00 €                     30,00 €
09.10.2018 18/10100706 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 24.09.18/000000399 vybavenie vnút. zariadenia na služobné motové vozidlo RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 27.09.2018                 114,33 €                22,87 €                  137,20 €
09.10.2018 18/10100709 21.09.18/000000398 nákup elektro-materiálu Gálik & Veselý s.r.o.,  Osuského 3,  851 03 Bratislava 35732733 28.09.2018              1 062,73 €             212,54 €               1 275,27 €
04.10.2018 18/10100702 04419/2018/SEP/OMTZ-004, 20.09.18/000000394 kancelárske potreby Lamitec, s.r.o.,  Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 25.09.2018                    13,80 €                  2,76 €                     16,56 €
04.10.2018 18/10100703 18.09.18/000000388 optický prevodník  PC BUSINESS, spol. s r.o.,  Čečinová 31,  821 05 Bratislava 36016772 26.09.2018                    45,41 €                  9,08 €                     54,49 €
04.10.2018 18/10100704 2151/2004/IB-005, 25.09.18/000000401 mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 26.09.2018                 250,00 €                50,00 €                  300,00 €
04.10.2018 18/10100701 322/2012/IBEP/OPIS-018 servis TÚ (09/2018) SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch),  Mlynské Nivy 71,  821 05 Bratislava 31371566 24.09.2018                 911,00 €             182,20 €               1 093,20 €
04.10.2018 18/10100693 11.09.18/000000381 píla vyvetvovacia GAZDA s.r.o.,  Strečnianska 4,  851 05 Bratislava 31382789 18.09.2018                 332,50 €                66,50 €                  399,00 €
01.10.2018 18/10100699 02358/2018/SEP/OMTZ-014 výroba hologramov, bezpečnostných obalov, certifikátov PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.,  ul. Jozefa Hagaru 9,  831 51 Bratislava 698407 21.09.2018            10 299,00 €          2 059,80 €             12 358,80 €
01.10.2018 1800367 2018/408 zhotovenie kľúčov H&B Slovakia s.r.o., Ovsištské nám. 1, 851 04 Bratislava 35798319 01.10.2018                    16,04 €                  3,21 €                     19,25 €
01.10.2018 1800367 2018/404 oprava kosačky Mauntfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin 36377147 01.10.2018                    10,75 €                  2,15 €                     12,90 €
01.10.2018 1800367 2018/385,390 technický spotrebný materiál HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9 , 821 04 Bratislava 35838949 01.10.2018                    43,90 €                  8,78 €                     52,68 €
27.09.2018 18/10100692 28.08.18/000000369 odborné školenie  POTIFOB, s.r.o.,  Adyho 43,  900 45 Malinova 44811829 17.09.2018              1 190,00 €             237,00 €               1 427,00 €
27.09.2018 18/10100696 03.09.18/000000375 otvorenie, odtkotvenie a ukotvenie trezorov EUROSAFE, s.r.o.,  Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 19.09.2018                 976,44 €             195,29 €               1 171,73 €
27.09.2018 18/10300009 11.09.18/000000382 vákuový vysávač  s príslušenstvom KANTE ZS s.r.o.,  Kout na Šumave 320,  345 02 Kout na Šumave 25206044 17.09.2018                           -                         -                    364,68 €
27.09.2018 18/10100690 03.09.18/000000372 nákup SW a HW Datacomp, s.r.o.,  Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 17.09.2018              1 160,00 €             232,00 €               1 392,00 €
27.09.2018 18/10100695 18.09.18/000000391 letenka  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 19.09.2018                 477,80 €                       -                    477,80 €
27.09.2018 18/10100694 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie DPN a DTPN (08/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 18.09.2018                      4,43 €                       -                         4,43 €
27.09.2018 18/10100700 05.09.18/000000378 pranie posteľnej bielizne a uterákov - ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 21.09.2018                 283,54 €                56,71 €                  340,25 €
27.09.2018 18/10100688 5186/2011/KÚ/OP-001 špecifická zdrav.starostlivosť (08/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 14.09.2018              1 076,30 €                       -                 1 076,30 €
27.09.2018 18/10100673 06859/2017/SEP/OMTZ-017 plnenie zmluvy 06859/2017/SEP/OMTZ-017 čl. 3  za 0,8/2018 DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 11.09.2018              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
26.09.2018 18/10100691 04419/2018/SEP/OMTZ-004, 13.09.18/000000383 kancelárske potreby Lamitec, s.r.o.,  Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 17.09.2018                    29,20 €                  5,84 €                     35,04 €
26.09.2018 18/10100697 03.09.18/000000374 výmena ventilov Kanal SERVICE,  Toryská 1,  821 07 Bratislava 43636560 21.09.2018                 322,50 €                64,50 €                  387,00 €
26.09.2018 18/10100698 05.06.18/000000251 konferenčný stolík a komoda Neudoerfler Office Systems, s.r.o.,  Slávičie údolie 106,  811 02 Bratislava 43772757 21.09.2018                 517,00 €             103,40 €                  620,40 €
26.09.2018 18/10100685 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 12.09.2018                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
26.09.2018 18/10100677 29.06.18/000000296 kalibrácia meracej techniky Špeciálne systémy a software, a.s.,  Líščie údolie 29,  841 04 Bratislava 679364 11.09.2018              9 264,00 €          1 852,80 €             11 116,80 €
26.09.2018 18/10100684 04419/2018/SEP/OMTZ-004, 22.08.18/000000360 kancelárske potreby Lamitec, s.r.o.,  Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 12.09.2018              2 691,13 €             538,23 €               3 229,36 €
21.09.2018 18/10100682 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (08/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.09.2018 -                 31,93 € -                6,39 € -                  38,32 €
21.09.2018 18/10100674 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie plynu NBÚ (08/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 11.09.2018 -            2 129,47 € -           425,89 € -             2 555,36 €
21.09.2018 IN POK 13/2 2018/333 kreslá ALBERO nábytok,SEGUM - trade s.r.o., Bosákova 5, 851 04 Bratislava 35699027 21.09.2018                 427,50 €                85,50 €                  513,00 €
20.09.2018 18/10100687 03933/2018/SEP/OMTZ-008 poštové služby -zberné jazdy (08/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 14.09.2018                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
20.09.2018 18/10100686 2151/2004/IB-005, 28.08.18/000000368 mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 13.09.2018                      0,83 €                  0,17 €                       1,00 €
20.09.2018 18/10100660 EP-251/2002 telekom.okruh a dátové služby (08/2018) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 06.09.2018              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
20.09.2018 18/10100659 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie pohonných hmôt  do SMV (08/2018) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 06.09.2018              1 401,84 €             280,37 €               1 682,21 €
20.09.2018 18/10100676 03.09.18/000000376 RAM 16 GB Hardware Support s.r.o.,  Švermova 23,  911 01 Trenčín 46178899 11.09.2018                 875,00 €             175,00 €               1 050,00 €
20.09.2018 18/10100679 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky (08/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 12.09.2018                 274,85 €                54,97 €                  329,82 €
20.09.2018 18/10100653 4874/2010/KÚ/OVB-008, 24.08.18/000000365 zmena kódových nastavení SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 05.09.2018                 237,01 €                47,40 €                  284,41 €
20.09.2018 18/10100689 24.07.18/000000329 odborný seminár OTIDEA, s.r.o.,  Zámocká 7074/30,  811 01 Bratislava 47139200 14.09.2018                 145,00 €                29,00 €                  174,00 €
20.09.2018 18/10300008 členstvo  v organizácii Truste Introducer (09/2018- 08/2019) GÉANT,  Hoekonrode 3,  1102   Amsterdam 0 17.09.2018              1 452,00 €                       -                 1 452,00 €
20.09.2018 18/10100683 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny NBÚ (08/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 12.09.2018              2 502,82 €             500,56 €               3 003,38 €
20.09.2018 18/10100681 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby na prenájom poštového priečinku (08/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 12.09.2018              2 597,98 €                  0,82 €               2 598,80 €
20.09.2018 18/10100680 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz a zneškodnenie odpadu ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 12.09.2018                    14,00 €                  2,80 €                     16,80 €
19.09.2018 18/10100667 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby (08/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.09.2018                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
19.09.2018 18/10100671 2151/2004/IB-005 telekom.poplatky za SMI (08/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.09.2018                 491,87 €                98,37 €                  590,24 €
19.09.2018 18/10100672 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (08/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 11.09.2018                 306,48 €                61,30 €                  367,78 €
19.09.2018 18/10100668 896/2017/SEP/OPr-001 telekom.poplatky mail2fax  (09/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2018                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
19.09.2018 18/10100678 06.09.18/000000379 interný pevný disk AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 11.09.2018                    35,90 €                  7,18 €                     43,08 €
19.09.2018 18/10100665 00082/2018/SEP/OMTZ-011 tématický monitoring médií (08/2018) Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 10.09.2018              1 999,65 €             399,93 €               2 399,58 €
19.09.2018 18/10100675 442/2009/SE-024, 04.09.18/000000377 nabitie e-stravovacích poukážok (09/2018) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 11.09.2018            11 403,00 €                       -               11 403,00 €
19.09.2018 18/10100669 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.poplatky VIRTRUAL VOICE NET (08/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.09.2018                 404,91 €                80,98 €                  485,89 €
19.09.2018 18/10100670 2151/2004/IB-005 telekomunikačné poplatky za SMT  (08/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.09.2018              1 862,21 €             372,44 €               2 234,65 €
19.09.2018 18/10100648 31.08.18/000000371 letenky (09/2018) pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 05.09.2018              7 147,41 €                       -                 7 147,41 €
14.09.2018 18/10100666 Zákon č. 328/2002 Z. z. kúpeľná liečba  Kúpele Dudince, a.s.,  Kúpeľná 106,  962 71 Dudince 31642713 10.09.2018                 800,00 €                       -                    800,00 €
04.09.2018 B VUBK 79/1 27.08. 18/000000366 čerpanie pohonných hmôt - nafta SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 04.09.2018                    43,33 €                  8,67 €                     52,00 €
04.09.2018 B VUBK 79/2 27.08. 18/000000366 čerpanie pohonných hmôt  - benzín SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 04.09.2018                    48,32 €                  9,67 €                     57,99 €
12.09.2018 18/10100655 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu - NBÚ a ÚZ Brunovce (09/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.09.2018              1 491,15 €             298,23 €               1 789,38 €
12.09.2018 18/10100646 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 30.08.18/000000370 servis a oprava služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 04.09.2018              2 104,95 €             419,85 €               2 524,80 €
12.09.2018 18/10100645 06.08.18/000000339 justáž a následné overenie analyzátora dychu Alcotest Dräger Slovensko, s.r.o.,  Radlinského 40a,  921 01 Piešťany 31439446 04.09.2018                 252,00 €                50,40 €                  302,40 €
12.09.2018 18/10100630 14.06.18/000000273 vyšetrovacie kreslo k polygrafu SIGIN a.s.,  Borská 5,  841 04 Bratislava 35756667 21.08.2018              3 590,00 €             718,00 €               4 308,00 €
12.09.2018 18/10100663 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku  (08/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 06.09.2018                 203,67 €                40,73 €                  244,40 €
12.09.2018 18/10100662 3733/2007/SE-001 servis výťahu pre imobilných občanov (08/2018) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 06.09.2018                    51,45 €                10,29 €                     61,74 €
12.09.2018 18/10100661 1333/2005/SE-002 servis výťahov (08/2018) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 06.09.2018                 245,64 €                49,13 €                  294,77 €
12.09.2018 18/10100654 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ (09/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 05.09.2018                    55,24 €                11,05 €                     66,29 €
12.09.2018 18/10100658 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ (09/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.09.2018              6 235,80 €          1 247,16 €               7 482,96 €
12.09.2018 18/10100657 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny ÚZ Brunovce (09/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.09.2018                 412,34 €                82,47 €                  494,81 €
12.09.2018 18/10100656 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu NBÚ (09/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.09.2018              2 820,88 €             564,18 €               3 385,06 €
12.09.2018 18/10100651 07.08.18/000000342 špeciálne gestorované tlačoviny MV SR Centrum polygrafických služieb,  Sklabinská 1,  831 06 Bratislava 42272360 05.09.2018                 459,89 €                45,99 €                  505,88 €
12.09.2018 18/10100650 22.08.18/000000361 STK a EK služobného motorového vozidla SLOVDEKRA, s.r.o.,  Polianky 2834/19,  841 01 Bratislava 31324797 05.09.2018                    47,50 €                  9,50 €                     57,00 €
11.09.2018 18/10100643 02151/2018/SEP/OMTZ-005, 17.08.18/000000349 pramenitá voda, plastové poháriky ÚZ Brunovce AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 03.09.2018                    83,40 €                16,68 €                  100,08 €
11.09.2018 18/10100664 3249/2005/IBEP-002 telefónné poplatky BIZNIS PARTNER (08/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 06.09.2018                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
11.09.2018 18/10100649 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce (08-09/2018) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 05.09.2018                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
11.09.2018 18/10100647 02151/2018/SEP/OMTZ-005 prenájom dávkovačov vody a ich den.dezinfekcia ÚZ Brunovce (09/2018) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 05.09.2018                    14,70 €                  2,94 €                     17,64 €
11.09.2018 18/10100644 17.08.18/000000354 zrezanie bezpečnostných dverí ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o.,  Miletičova 67,  821 09 Bratislava 31341578 03.09.2018                 100,01 €                20,00 €                  120,01 €
11.09.2018 18/10100632 2151/2004/IB-005, 17.08.18/000000351 mobilný telefón  Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 22.08.2018                      0,83 €                  0,17 €                       1,00 €
11.09.2018 18/10100652 6726/2013/KÚ/OVB-002 povinné zmluvné poistenie  služobného motorového vozidla KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,  Štefanovičova 4,  816 23 Bratislava 585441 04.09.2018                    40,54 €                       -                       40,54 €
11.09.2018 18/10100631 2151/2004/IB-005, 17.08.18/000000352 mobilný telefón  Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 22.08.2018                      0,83 €                  0,17 €                       1,00 €
07.09.2018 18/10100641 23.08.18/000000363 letenka  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.,  Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 30.08.2018                 709,00 €                       -                    709,00 €
07.09.2018 18/10100626 5186/2011/KÚ/OP-001 preventívne lekárske prehliadky príslušníkov (07/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 17.08.2018                 144,10 €                       -                    144,10 €
07.09.2018 18/10100642 322/2012/IBEP/OPIS-018 servis TÚ (08/2018) SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch),  Mlynské Nivy 71,  821 05 Bratislava 31371566 31.08.2018                 911,00 €             182,20 €               1 093,20 €
07.09.2018 18/10100633 18.07.18/000000318 sťahovanie príslušníkov -  Brusel FTL Logistics, s.r.o.,  Západ 1053/4-40,  02 801 Trstiná 46958126 24.08.2018                 990,00 €             198,00 €               1 188,00 €
06.09.2018 18/10100616 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie plynu NBÚ (07/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 13.08.2018 -            2 113,69 € -           422,74 € -             2 536,43 €
06.09.2018 18/10100614 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny ÚZ  Brunovce (07/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 13.08.2018 -                 62,09 € -             12,42 € -                  74,51 €
04.09.2018 18/10100640 1333/2005/SE-002, 16.08.18/000000348 oprava  výťahu ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 27.08.2018                 120,30 €                24,06 €                  144,36 €
04.09.2018 18/10100634 21.08.18/000000358 represívna deratizácia proti hlodavcom Danica Zelnerová - i-deratizácia,  Pri vinohradoch 9556/271,  831 06 Bratislava 51840955 23.08.2018                 350,00 €                       -                    350,00 €
04.09.2018 18/10100639 06.08.18/000000340 diktafón  Techhouse s.r.o.,  Ovsištské nám. 1,  851 04 Bratislava 50298038 27.08.2018                    70,83 €                14,17 €                     85,00 €
04.09.2018 18/10100638 4874/2010/KÚ/OVB-008, 21.08.18/000000359 servis 2 ks bezpečnostných dverí SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 24.08.2018                 264,90 €                52,98 €                  317,88 €
04.09.2018 18/10100637 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 09.08.18/000000347 servis služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 27.08.2018                 120,00 €                24,00 €                  144,00 €
04.09.2018 18/10100636 23.08.18/000000362 úradný preklad PhDr. Alena Anettová,  Hlaváčikova 29,  841 05 Bratislava 37606824 24.08.2018                 200,00 €                       -                    200,00 €
04.09.2018 18/10100635 23.08.18/000000364 letenka  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 24.08.2018                 162,18 €                       -                    162,18 €
03.09.2018 18/10100625 2258/2017/SEP/OMTZ, 11.06.18/000000267 servis klimatizácií a vzduchotechniky VK-Klimaservis, s.r.o.,  Strečnianska 16,  851 05 Bratislava 35948507 17.08.2018              2 960,00 €             592,00 €               3 552,00 €
30.08.2018 18/10100624 telekom.okruh a dátové služby (07/2018) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 17.08.2018              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
30.08.2018 18/10100627 13.07.18/000000311 pranie posteľnej bielizne a uterákov ÚZ  Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 16.08.2018                 116,25 €                23,25 €                  139,50 €
30.08.2018 18/10100623 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 16.08.2018                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
24.08.2018 18/10100629 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 26.07.18/000000332 servis služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 20.08.2018                    55,77 €                11,15 €                     66,92 €
24.08.2018 18/10200006 17.08.18/000000350 predplatné tlačovín rok 2019  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,  Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 21.08.2018                 123,99 €                24,80 €                  148,79 €
24.08.2018 18/10100628 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 09.08.18/000000346 servis služobného motorového vozidla RODEX CAR, s.r.o.,  Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 20.08.2018                 161,44 €                32,29 €                  193,73 €
22.08.2018 18/10100554 06062/2017/SEP/OMTZ-021 plnenie čiastkovej zmluv y č.1  č.06062/2017/SEP/OMTZ-021 k RD DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 24.07.2018         198 939,90 €        39 787,98 €          238 727,88 €
21.08.2018 18/10100613 08.08.18/000000344 letenka  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 10.08.2018                 666,80 €                       -                    666,80 €
21.08.2018 18/10100590 292/2017/SEP/OMTZ-017 podpora k aplikačnému a systémovému vybaveniu (08-10/2018) TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 06.08.2018              4 488,00 €             897,60 €               5 385,60 €
21.08.2018 18/10100618 Zákon 324/2011 Z.z. prenájom poštového priečinku a poštové služby (07/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 13.08.2018              2 737,53 €                  0,82 €               2 738,35 €
21.08.2018 18/10100584 02.08.18/000000336 letenka pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 06.08.2018                 402,88 €                       -                    402,88 €
21.08.2018 18/10100619 06859/2017/SEP/OMTZ-017 plnenie zmluvy 06859/2017/SEP/OMTZ-017,  čl.3 DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 14.08.2018              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
21.08.2018 18/10100620 03933/2018/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy (07/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 14.08.2018                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
20.08.2018 18/10100559 03138/2018/SEP/OMTZ-018 dodanie klimatizácií a rekuperačnej jednotky PROVECTUS, s.r.o.,  Námestie mieru 804/1,  075 01 Trebišov 47785454 27.07.2018            13 628,64 €          2 725,73 €             16 354,37 €
20.08.2018 18/10100621 12/2001-SE vodné, stočné  NBÚ (07/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 15.08.2018                 360,35 €                72,07 €                  432,42 €
20.08.2018 18/10100601 04840/2018/SEP/OMTZ-017 kontrolný audit - dodržiavanie podmienok poskytovateľa kvalif. dôver. služieb QSCert spol. s.r.o.,  E.P.Voljanského 1,  960 01 Zvolen 36040631 07.08.2018            19 500,00 €          3 900,00 €             23 400,00 €
17.08.2018 18/10100608 1333/2005/SE-002, 01.08.18/000000335 oprava výťahu ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 09.08.2018                 107,20 €                21,44 €                  128,64 €
17.08.2018 18/10100609 07.08.18/000000343 batéria a adaptér AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 08.08.2018                    62,19 €                12,44 €                     74,63 €
17.08.2018 18/10100607 189/2009/SE-011 vodné, stočné, povrchová voda NBÚ (07/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 09.08.2018                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
17.08.2018 18/10100555 05056/2018/SEP/OMTZ-007 plnenie čiastkovej zmluvy č.2 č.05056/2018/SEP/OMTZ-007 -upgrade DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 24.07.2018              9 820,00 €          1 964,00 €             11 784,00 €
17.08.2018 18/10100615 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny NBÚ (07/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 13.08.2018              1 629,11 €             325,82 €               1 954,93 €
17.08.2018 18/10100612 Zákon č. 328/2002 Z. z. kúpeľná liečba -   5 osôb Kúpele Dudince, a.s.,  Kúpeľná 106,  962 71 Dudince 31642713 09.08.2018              4 000,00 €                       -                 4 000,00 €
17.08.2018 18/10100582 02.07.18/000000297 preklad zo slovenčiny do angličtiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 02.08.2018                 164,45 €                32,89 €                  197,34 €
17.08.2018 18/10100581 02151/2018/SEP/OMTZ-005 prenájom dávkovačov a a denná dezinfekcia (08/2018) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 01.08.2018                    14,70 €                  2,94 €                     17,64 €
17.08.2018 18/10100580 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce (27.7.-26.8.2018) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 02.08.2018                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
17.08.2018 18/10100572 06.06.18/000000255 profylaktická prehliadka UPS 80 DTW, s .r.o.,  Krupinská 4,  851 01 Bratislava 36831379 31.07.2018                 580,72 €             116,14 €                  696,86 €
17.08.2018 18/10100606 442/2009/SE-024, 07.08.18/000000341 gastrolístky  EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 09.08.2018                 420,00 €                       -                    420,00 €
17.08.2018 18/10100605 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ (08/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 09.08.2018                    55,24 €                11,05 €                     66,29 €
17.08.2018 18/10100604 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu ÚZ  Brunovce, NBÚ (08/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 09.08.2018              1 491,15 €             298,23 €               1 789,38 €
17.08.2018 18/10100595 03.08.18/000000337 nákup pneumatík PEMA Šamorín, s.r.o.,  Pomlejská 106/A,  931 01 Šamorín 45374236 07.08.2018                 176,90 €                35,38 €                  212,28 €
17.08.2018 18/10100589 00082/2018/SEP/OMTZ-011 monitoring médií (07/2018) Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 06.08.2018              1 999,65 €             399,93 €               2 399,58 €
17.08.2018 18/10100588 3249/2005/IBEP-002 poplatky BIZNIS PARTNER (07/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 07.08.2018                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
17.08.2018 18/10100587 1333/2005/SE-002 servis výťahov (07/2018) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 06.08.2018                 245,64 €                49,13 €                  294,77 €
17.08.2018 18/10100586 3733/2007/SE-001 servis výťahu pre imobilných občanov (07/2018) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 06.08.2018                    51,45 €                10,29 €                     61,74 €
17.08.2018 18/10100585 07679/2017/SEP/OMTZ-004, 31.07.18/000000334 archívne škatule Lamitec, s.r.o.,  Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 06.08.2018                 366,67 €                73,33 €                  440,00 €
17.08.2018 18/10100622 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie DPN (07/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 15.08.2018                      6,00 €                       -                         6,00 €
17.08.2018 18/10100617 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky (07/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 13.08.2018                 253,59 €                50,72 €                  304,31 €
17.08.2018 18/10100600 2151/2004/IB-005 telekomunikačné poplatky za SMT (07/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.08.2018              1 846,55 €             369,31 €               2 215,86 €
17.08.2018 18/10100599 2151/2004/IB-005 dátové poplatky za MT Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.08.2018                 490,15 €                98,03 €                  588,18 €
17.08.2018 18/10100598 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby (07/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.08.2018                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
17.08.2018 18/10100583 13.06.18/000000268 výroba a montáž 3D loga SCHD2, s.r.o.,  Kukorelliho 7179/12,  921 01 Piešťany 50788744 02.08.2018                 748,00 €                       -                    748,00 €
17.08.2018 18/10100602 442/2009/SE-024, 03.08.18/000000338 nabitie e-stravovacích poukážok (08/2018) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 09.08.2018            13 696,20 €                       -               13 696,20 €
17.08.2018 18/10100603 25.07.18/000000330 switch - 2 kusy, modul - 2 kusy  Datacomp, s.r.o.,  Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 09.08.2018              1 352,00 €             270,40 €               1 622,40 €
17.08.2018 18/10100610 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie pri ZSC (07/2018) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 10.08.2018                    28,60 €                       -                       28,60 €
17.08.2018 18/10100611 18.07.18/000000316 oprava automatických brán a závor TRITON Závodná s.r.o.,  Závodná 46,  821 06 Bratislava 47738600 10.08.2018                 302,80 €                60,56 €                  363,36 €
17.08.2018 18/10100591 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz, zneškodnenie plastov a skla ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 07.08.2018                    15,00 €                  3,00 €                     18,00 €
17.08.2018 18/10100592 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie pohonných hmôt do SMV (07/2018) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 07.08.2018              1 209,08 €             241,82 €               1 450,90 €
17.08.2018 18/10100596 896/2017/SEP/OPr-001 telekom.služby  mail2fax (07/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.08.2018                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
17.08.2018 18/10100597 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekomunik.poplaky VIRTUAL VOICE NET (07/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.08.2018                 392,51 €                78,50 €                  471,01 €
13.08.2018 18/10100573 24.07.18/000000324 kávovar  - 2 kusy ANDREA SHOP, s.r.o.,  Galantská cesta 5855/22,  929 01 Dunajská Streda 36277151 31.07.2018                 570,00 €             114,00 €                  684,00 €
13.08.2018 18/10100564 2151/2004/IB-005, 24.07.18/000000325 mobilný telefón  Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 26.07.2018                      0,83 €                  0,17 €                       1,00 €
13.08.2018 18/10100578 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ (08/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 01.08.2018              6 235,80 €          1 247,16 €               7 482,96 €
13.08.2018 18/10100575 20.07.18/000000321 kancelárska stolička Kancelárske stoličky.com, s.r.o.,  Hradská 14329/3G,  821 07 Bratislava 48215686 31.07.2018                 246,74 €                       -                    246,74 €
13.08.2018 18/10100593 13/2002-SE poplatky za káblovú televíziu (08-10/2018) UPC Broadband Slovensko, s.r.o.,  Ševčenková36,  851 01 Bratislava 35971967 07.08.2018                    38,32 €                  7,67 €                     45,99 €
13.08.2018 18/10100594 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku NBÚ (07/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 07.08.2018                 203,67 €                40,73 €                  244,40 €
13.08.2018 18/10200005 09.08.18/000000345 ročné predplatné  - denná tlač MAFRA Slovakia, a.s.,  Seberíniho 1,  820 07 Bratislava 31333524 09.08.2018                 232,50 €                46,50 €                  279,00 €
13.08.2018 18/10100571 1356/2007/IBEP-064 elektrina  v SITEL POP1 (2.Q./2018) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 31.07.2018                    10,80 €                  2,16 €                     12,96 €
09.08.2018 18/10100569 16.07.18/000000314 switch - 2 kusy Datacomp, s.r.o.,  Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 30.07.2018                 498,00 €                99,60 €                  597,60 €
07.08.2018 18/10100530 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie plynu NBÚ (06/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 13.07.2018 -            2 112,12 € -           422,42 € -             2 534,54 €
07.08.2018 18/10100529 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (06/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 13.07.2018 -                 76,55 € -             15,31 € -                  91,86 €
06.08.2018 18/10100561 24.07.18/000000327 úhrada spoluúčasti na oprave  služobného motorovového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 26.07.2018                    55,00 €                11,00 €                     66,00 €
06.08.2018 18/10100579 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny ÚZ Brunovce (08/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 01.08.2018                 412,34 €                82,47 €                  494,81 €
06.08.2018 18/10100563 10.07.18/000000308 interiérový stojan štvorramenný 2U s.r.o,  Trnavská cesta 70,  811 02 Bratislava 17315786 26.07.2018                 380,00 €                76,00 €                  456,00 €
06.08.2018 18/10100577 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu NBÚ (08/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 01.08.2018              2 820,88 €             564,18 €               3 385,06 €
06.08.2018 18/10100576 10.07.18/000000305 výmena koberca  BRENO s.r.o.,  Rožňavská 1,  831 04 Bratislava 36660710 31.07.2018              1 627,66 €             325,53 €               1 953,19 €
06.08.2018 18/10100567 10.07.18/000000307 odborné školenie  Agentúra APOLLO spol. s.r.o.,  Bazovského 19,  841 01 Bratislava 36843741 27.07.2018                 550,00 €             110,00 €                  660,00 €
06.08.2018 18/10100562 24.07.18/000000326 úhrada spoluúčasti na oprave  služobného motorovového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 26.07.2018                    55,00 €                11,00 €                     66,00 €
06.08.2018 18/10100560 02.07.18/000000298 úhrada spoluúčasti na oprave  služobného motorovového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 26.07.2018                    90,09 €                18,02 €                  108,11 €
06.08.2018 18/10100557 21.06.18/000000282 digitálne telefóny  SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch),  Mlynské Nivy 71,  821 05 Bratislava 31371566 25.07.2018                 570,00 €             114,00 €                  684,00 €
06.08.2018 18/10100565 19.07.18/000000320 murárske pomôcky BIVA, s.r.o.,  Holubyho 2033/9,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 36329827 27.07.2018                 127,41 €                25,49 €                  152,90 €
06.08.2018 18/10100570 08199/2017/SEP/OMTZ-003, 25.07.18/000000331 kopírovací papier Xepap, spol.s r.o.,  Jesenského 4703,  960 01 Zvolen 31628605 31.07.2018              1 242,00 €             248,40 €               1 490,40 €
06.08.2018 18/10100566 4874/2010/KÚ/OVB-008, 20.07.18/000000322 oprava MIC panelu SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 27.07.2018                 102,82 €                20,56 €                  123,38 €
06.08.2018 18/10100574 14.05.18/000000200 odborný seminár creatio eu, s.r.o.,  Drieňová 34,  821 01 Bratislava 50242032 31.07.2018                 170,00 €                34,00 €                  204,00 €
02.08.2018 18/10100556 29.06.18/000000294 spálenie odpadu (07/2018) OLO a.s.,  Ivánska cesta 22,  821 04 Bratislava 681300 24.07.2018                    19,20 €                  3,84 €                     23,04 €
02.08.2018 18/10100553 322/2012/IBEP/OPIS-018 servis telefónnej ústredne (07/2018) SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch),  Mlynské Nivy 71,  821 05 Bratislava 31371566 23.07.2018                 911,00 €             182,20 €               1 093,20 €
02.08.2018 18/10100568 13.07.18/000000310 rebríky Internet Mall Slovakia s.r.o.,  Pasienkova 12599/2G,  821 06 Bratislava 35950226 27.07.2018                 161,50 €                32,30 €                  193,80 €
02.08.2018 18/10100552 00747/2018/SEP/OMTZ-009, 10.07.18/000000306 čistiace potreby PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier,  Wolkrova 5,  851 01 Bratislava 33768897 23.07.2018              1 069,50 €             213,90 €               1 283,40 €
02.08.2018 18/10100558 18.07.18/000000317 odborná literatúra UniKnihy.sk, s.r.o.,  Vysoká 12,  811 06 Bratislava 36683132 25.07.2018                    39,20 €                  4,21 €                     43,41 €
01.08.2018 1800283 2018/312 dialničná známka ÖAMTC BETRIEBE GESMBH, Baumgasse 129, 1030 Wien 01.08.2018                      8,33 €                  1,67 €                     10,00 €
01.08.2018 1800283 2018/323 kancelársky materiál OFFICE SERVIS s.r.o., Mlynské Luhy 76A, 821 05 Bratislava 35933828 01.08.2018                      6,32 €                  1,26 €                       7,58 €
27.07.2018 18/10100508 4874/2010/KÚ/OVB-008 štvrťročná kontrola EPS , ESZ/TPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 10.07.2018              3 134,68 €             626,94 €               3 761,62 €
27.07.2018 18/10100544 4874/2010/KÚ/OVB-008, 06.07.18/000000304 oprava tiesňového hlásiča SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 17.07.2018                 134,29 €                26,86 €                  161,15 €
27.07.2018 18/10100545 NBÚ-V-3172/2013 pomerná časť nákladov na prevádzku NBAC (11/2017-05/2018) Slovenská informačná služba,  Vajnorská 37-39,  831 03 Bratislava 826847 17.07.2018                 685,47 €                       -                    685,47 €
27.07.2018 18/10100550 2258/2017/SEP/OMTZ, 21.05.18/000000208 výmena odvzdušňovacích ventilov VK-Klimaservis, s.r.o.,  Strečnianska 16,  851 05 Bratislava 35948507 20.07.2018                    96,60 €                19,32 €                  115,92 €
26.07.2018 18/10100549 29.06.18/000000293 revízia zdvíhacieho zariadenia ÚZ Brunovce ELMAD s.r.o.,  Horná Streda 232,  916 24 Horná Streda 45649537 19.07.2018                    45,00 €                       -                       45,00 €
26.07.2018 18/10100547 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny NBÚ (06/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 13.07.2018              1 324,35 €             264,87 €               1 589,22 €
26.07.2018 18/10100551 20.06.18/000000279 pranie posteľnej bielizne a uterákov -ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 20.07.2018                 253,26 €                50,65 €                  303,91 €
26.07.2018 18/10100543 20.06.18/000000277 sťahovacie služby (Brusel -  Bratislava) in time express ligistic, s.r.o.,  Dvorčianska 72,  949 05 Nitra 45543071 17.07.2018              1 050,00 €             210,00 €               1 260,00 €
26.07.2018 18/10100541 00609/2018/SEP/OMTZ-012 prenájom nenasvietených optických vlákien (07-09/2018) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 17.07.2018              1 140,63 €             228,12 €               1 368,75 €
26.07.2018 18/10100546 06.07.18/000000303 ukotvenie trezorov EUROSAFE, s.r.o.,  Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 18.07.2018                 178,90 €                35,78 €                  214,68 €
26.07.2018 18/10100542 1356/2007/IBEP-064 nájom nebyt.priestorov v SITEL POP1 (07-09/2018) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 17.07.2018              1 333,15 €             266,63 €               1 599,78 €
26.07.2018 18/10100538 06859/2017/SEP/OMTZ-017 plnenie zmluvy 06859/2018/SEP/OMTZ-017 čl.3 DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 16.07.2018              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
25.07.2018 18/10100532 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 04.06.18/000000248 servis služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 13.07.2018                 148,85 €                29,77 €                  178,62 €
25.07.2018 18/10100548 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 18.07.18/000000315 servis služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 19.07.2018                 316,56 €                63,31 €                  379,87 €
25.07.2018 18/10100525 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom pošt.priečinku (06/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 12.07.2018              2 355,23 €                  0,82 €               2 356,05 €
25.07.2018 18/10100499 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie pohonných hmôt do SMV (06/2018) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 09.07.2018              2 505,07 €             501,01 €               3 006,08 €
25.07.2018 18/10100537 04.06.18/000000249 pranie posteľnej bielizne a uterákov ÚZ Brunovce ADATEX s.r.o.,  Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 13.07.2018                 230,50 €                46,10 €                  276,60 €
25.07.2018 18/10100533 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 06.07.18/000000302 servis služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 16.07.2018                 244,03 €                48,81 €                  292,84 €
25.07.2018 18/10100534 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 11.07.18/000000309 servis služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 16.07.2018                 160,91 €                32,18 €                  193,09 €
25.07.2018 18/10100535 22.06.18/000000285 duplikát kľúča do služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 16.07.2018                 151,46 €                30,29 €                  181,75 €
25.07.2018 18/10100531 5186/2011/KÚ/OP-001 preventívne lekárske prehliadky (06/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 13.07.2018                 817,00 €                       -                    817,00 €
25.07.2018 18/10100526 03933/2018/SEP/OMTZ-008 zberrné jazdy (06/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 13.07.2018                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
23.07.2018 18/10100524 3733/2007/SE-001 servis výťahu pre imobilných občanov (06/2018) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 12.07.2018                    51,45 €                10,29 €                     61,74 €
23.07.2018 18/10100523 1333/2005/SE-002 servis výťahov (06/2018) ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 12.07.2018                 245,64 €                49,13 €                  294,77 €
23.07.2018 18/10100522 2187/2005/IBEP-003 telekomuničné poplaky (06/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 12.07.2018                 256,23 €                51,25 €                  307,48 €
23.07.2018 18/10100521 189/2009/SE-011 vodné, stočné, povrchová voda NBÚ (06/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 12.07.2018                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
23.07.2018 18/10100527 25.06.18/000000289 autochémia pre údržbu služobných motorových vozidiel MONT Clean, s.r.o.,  Kvetinárska 13,  821 06 Bratislava 46631437 11.07.2018                 839,17 €             167,83 €               1 007,00 €
23.07.2018 18/10100536 06.06.18/000000256 servis zabezpeč.systému ÚZ Brunovce Peter Čavrčka - ALARM SAT,  Dunajská 20,  900 44 Tomášov 44166923 16.07.2018                 276,89 €                       -                    276,89 €
23.07.2018 18/10100528 4555/2013/SE/OMTZ-002 cestovné poistenie pri ZSC (06/2018) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 13.07.2018                 132,40 €                       -                    132,40 €
23.07.2018 18/10100540 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (06/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 17.07.2018                 354,79 €                70,96 €                  425,75 €
18.07.2018 B VUBK 70/2 18.7.2018/000000319 HDMI kábel Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava 36562939 18.07.2018                    11,31 €                  2,26 €                     13,57 €
17.07.2018 18/10100506 215/2017/SEP/OMTZ-006 stočné za 1.polrok 2018  ÚZ Brunovce Obec Brunovce,  Hlavná 106,  916 25 Brunovce 311448 09.07.2018                 148,00 €                       -                    148,00 €
17.07.2018 18/10100497 04.07.18/000000301 oprava pračky ÚZ Brunovce TV-AV Elektronic, s.r.o.,  Pribinova 8725/54,  010 01 Žilina 31587330 12.07.2018                 129,17 €                25,83 €                  155,00 €
17.07.2018 18/10100511 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 06.06.18/000000257 servis služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 10.07.2018                    92,52 €                18,50 €                  111,02 €
17.07.2018 18/10100510 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 22.06.18/000000286 servis služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 10.07.2018                    11,51 €                  2,30 €                     13,81 €
17.07.2018 18/10100513 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 19.06.18/000000274 servis služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 10.07.2018                 235,04 €                47,01 €                  282,05 €
17.07.2018 18/10100514 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 22.06.18/000000284 servis služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 10.07.2018                    60,62 €                12,12 €                     72,74 €
17.07.2018 18/10100519 2151/2004/IB-005 telekomunikačné poplatky za SMT (06/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.07.2018              1 880,98 €             376,19 €               2 257,17 €
17.07.2018 18/10100516 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 27.06.18/000000291 servis služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 10.07.2018                 340,65 €                68,13 €                  408,78 €
17.07.2018 18/10100517 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 29.06.18/000000295 servis služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 10.07.2018                    87,63 €                17,53 €                  105,16 €
17.07.2018 18/10100509 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 03.05.18/000000180 servis služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 10.07.2018                 489,25 €                97,85 €                  587,10 €
17.07.2018 18/10100507 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekomunik.poplaky VIRTUAL VOICE NET (06/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 10.07.2018                 377,62 €                75,52 €                  453,14 €
17.07.2018 18/10100520 2151/2004/IB-005 telekomunikačné poplatky za MT Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.07.2018                 532,83 €             106,57 €                  639,40 €
17.07.2018 18/10100515 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 14.06.18/000000270 servis služobného motorového vozidla  IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 10.07.2018                 643,13 €             128,63 €                  771,76 €
10.07.2018 B VUBK 68/0 3.7.2018/000000299 PHM do záhradnej techniky Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 10.07.2018                    42,51 €                  8,50 €                     51,01 €
13.07.2018 18/10100494 06062/2017/SEP/OMTZ-021 plnenie  čiastkovej zmluvy č.1 NBÚ 06062/2017/SEP/OMTZ k RD DISIG, a.s.,  Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 35975946 03.07.2018         411 654,60 €        82 330,92 €          493 985,52 €
13.07.2018 18/10100493 EP-251/2002 telekom.okruh  a dátové služby (06/2018) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 06.07.2018              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
13.07.2018 18/10100505 04395/2018/SEP/OMTZ-004 nákup tonerov Clean Tonery, s.r.o.,  Za hradbami 27,  902 01 Pezinok 35891866 09.07.2018            15 250,00 €          3 050,00 €             18 300,00 €
13.07.2018 18/10100518 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku NBÚ  (06/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 11.07.2018                 197,22 €                39,44 €                  236,66 €
12.07.2018 18/10100504 00082/2018/SEP/OMTZ-011 monitoring médií  (06/2018) Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 09.07.2018              1 999,65 €             399,93 €               2 399,58 €
12.07.2018 18/10100496 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz a zneškodnenie plastov a papiera - ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 09.07.2018                    14,00 €                  2,80 €                     16,80 €
12.07.2018 18/10100492 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny ÚZ Brunovce  (07/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.07.2018                 412,34 €                82,47 €                  494,81 €
12.07.2018 18/10100491 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ  (07/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.07.2018              6 235,80 €          1 247,16 €               7 482,96 €
12.07.2018 18/10100490 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu NBÚ  (07/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 06.07.2018              2 820,88 €             564,18 €               3 385,06 €
12.07.2018 18/10100498 442/2009/SE-024, 03.07.18/000000300 nabitie e-stravovacích poukážok  (07/2018) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 09.07.2018            13 939,80 €                       -               13 939,80 €
12.07.2018 18/10100503 3249/2005/IBEP-002 telekom.poplatky BIZNIS PARTNER  (06/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.07.2018                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
12.07.2018 18/10100502 896/2017/SEP/OPr-001 telekom.služby  mail2fax  (06/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.07.2018                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
12.07.2018 18/10100501 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby  (06/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.07.2018                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
12.07.2018 18/10100500 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka elektriny NBÚ  (07/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 09.07.2018                    55,24 €                11,05 €                     66,29 €
11.07.2018 18/10100489 08.06.18/000000265 hologramy PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.,  ul. Jozefa Hagaru 9,  831 51 Bratislava 698407 04.07.2018              1 768,00 €             353,60 €               2 121,60 €
11.07.2018 18/10100482 02151/2018/SEP/OMTZ-005, 27.06.18/000000290 pramenitá voda AQUA PRO a plast.poháriky - ÚZ  Brunovce AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 02.07.2018                    83,40 €                16,68 €                  100,08 €
11.07.2018 18/10100478 24.05.18/000000224 USB  tokeny  PosAm spol. s r.o.,  Bajkalská 28,  821 09 Bratislava 31365078 28.06.2018                 243,90 €                48,78 €                  292,68 €
11.07.2018 18/10100384 14.05.18/000000196 vrátenie dopravného Internet Mall Slovakia s.r.o.,  Pasienkova 12599/2G,  821 06 Bratislava 35950226 25.05.2018 -                    3,25 € -                0,65 € -                     3,90 €
11.07.2018 18/10100484 01.06.18/000000244 odborná prehliadka kotlov a úpravne vody, revízia komína NBÚ PETRA+, spol. s r.o.,  Račianska 146,  831 54 Bratislava 35929855 02.07.2018                 430,00 €                86,00 €                  516,00 €
11.07.2018 18/10100483 06055/2017/SEP/OMTZ-012 dodávka plynu ÚZ  Brunovce, NBÚ  (07/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 02.07.2018              1 491,15 €             298,23 €               1 789,38 €
11.07.2018 18/10100479 04.06.18/000000245 licencie Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 28.06.2018              2 520,00 €             504,00 €               3 024,00 €
11.07.2018 18/10100480 29.05.18/000000231 preklad zo slovenčiny do angličtiny Specta, s.r.o.,  Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 29.06.2018                 209,00 €                41,80 €                  250,80 €
11.07.2018 18/10100481 28.06.18/000000292 letenky pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 29.06.2018              2 811,20 €                       -                 2 811,20 €
11.07.2018 18/10100474 24.05.18/000000224 USB token PosAm spol. s r.o.,  Bajkalská 28,  821 09 Bratislava 31365078 25.06.2018                 325,20 €                65,04 €                  390,24 €
11.07.2018 18/10100495 01.06.18/000000243 odborné prehliadky a skúšky tlak.nádob, kotolne, plyn.spotr.- ÚZ Brunovce Prescont s.r.o.,  Porúbka 96,  013 11 Porúbka 36437352 06.07.2018                 795,00 €             159,00 €                  954,00 €
11.07.2018 18/10100488 22.06.18/000000288 olej a náhradné diely do záh.techniky - ÚZ Brunovce Marián Šupa,  Hollého 164,  922 07 Veľké Kostoľany 11906022 03.07.2018                 174,66 €                34,93 €                  209,59 €
11.07.2018 18/10100487 04.06.18/000000250 vykonanie OP a OS zdvíhacích a elekt. zariadení MARTINUSÍK, s.r.o.,  Dolnočepeňská 1641/57,  926 01 Sereď 46048324 03.07.2018                 565,00 €             113,00 €                  678,00 €
11.07.2018 18/10100486 02151/2018/SEP/OMTZ-005 prenájom dávkovačov a den.dezinfekcia ÚZ Brunovce  (07/2018) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 03.07.2018                    14,70 €                  2,94 €                     17,64 €
11.07.2018 18/10100485 6006/2012/IBEP/OPIS-005 Dátový  paušál ÚZ Brunovce  (06/2018-072018) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 03.07.2018                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
09.07.2018 18/10100463 Zákon č. 328/2002 Z. z. kúpeľná liečba Kúpele Dudince, a.s.,  Kúpeľná 106,  962 71 Dudince 31642713 22.06.2018              1 600,00 €                       -                 1 600,00 €
04.07.2018 18/10100477 22.06.18/000000287 nový zákon o ochrane osob.údajov- GDPR- všeobec.nariadenie  Agentúra APOLLO spol. s.r.o.,  Bazovského 19,  841 01 Bratislava 36843741 27.06.2018                 125,00 €                25,00 €                  150,00 €
04.07.2018 18/10100449 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce  (05/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 13.06.2018 -                 21,55 € -                4,31 € -                  25,86 €
03.07.2018 18/10300007 členský poplatok  FIRST.Org,  P.O.Box 1187,         Morrisville 0 27.06.2018              1 827,45 €                       -                 1 827,45 €
29.06.2018 18/10300006 členstvo v organizácii Trusted Introducer GÉANT,  Hoekonrode 3,  1102   Amsterdam 0 24.05.2018              1 452,00 €                       -                 1 452,00 €
29.06.2018 18/10100471 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 29.05.18/000000230 príslušenstvo na služobné motorové vozidlo IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 25.06.2018                    41,25 €                  8,25 €                     49,50 €
29.06.2018 18/10100473 06.06.18/000000254 funkčná skúška automatického otvárania protipožiar.dverí Pavol Richter - UNISEP,  Gessayova 16,  851 03 Bratislava 43031498 25.06.2018                 465,00 €                93,00 €                  558,00 €
29.06.2018 18/10100470 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 29.05.18/000000229 servis služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 25.06.2018                    27,32 €                  5,46 €                     32,78 €
29.06.2018 18/10100472 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 17.05.18/000000205 servisná prehliadka služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 25.06.2018                    36,94 €                  7,39 €                     44,33 €
29.06.2018 18/10100476 20.06.18/000000280 školenie Agentúra APOLLO spol. s.r.o.,  Bazovského 19,  841 01 Bratislava 36843741 26.06.2018                 187,50 €                37,50 €                  225,00 €
29.06.2018 18/10100475 29.05.18/000000236 dobropis  - zrušenie letenky Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.,  Letná 45,  040 01 Košice 36667234 26.06.2018 -                 36,00 €                       -   -                  36,00 €
29.06.2018 18/10100459 00306/2017/OMTZ-015, 04.06.18/000000247 ochranné pracovné odevy a pomôcky REMPO UNIVERS EU, e.r.o.,  Trieda SNP 90/341,  040 11 Košice 47619511 18.06.2018                 243,82 €                48,76 €                  292,58 €
29.06.2018 18/10100467 14.10.20/000000002 interný pevný disk AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 22.06.2018                    36,90 €                  7,38 €                     44,28 €
29.06.2018 18/10100466 1333/2005/SE-002, 14.06.18/000000271 oprava výťahu ELVYT spol. s.r.o.,  Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 22.06.2018                    86,10 €                17,22 €                  103,32 €
29.06.2018 18/10100465 04419/2018/SEP/OMTZ-004, 06.06.18/000000259 kancelárske potreby Lamitec, s.r.o.,  Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 22.06.2018                 505,25 €             101,05 €                  606,30 €
29.06.2018 18/10100464 04419/2018/SEP/OMTZ-004, 13.06.18/000000269 zakladače Lamitec, s.r.o.,  Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 22.06.2018                    74,50 €                14,90 €                     89,40 €
29.06.2018 18/10100462 322/2012/IBEP/OPIS-018 servis TÚ (06/2018) SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch),  Mlynské Nivy 71,  821 05 Bratislava 31371566 22.06.2018                 911,00 €             182,20 €               1 093,20 €
29.06.2018 18/10100468 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 29.05.18/000000228 servisná prehliadka služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 25.06.2018                 199,29 €                39,86 €                  239,15 €
29.06.2018 18/10100469 2256/2017/SEP/OMTZ-008, 04.05.18/000000183 oprava služobného motorového vozidla IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 25.06.2018                    35,77 €                  7,15 €                     42,92 €
28.06.2018 18/10100461 00083/2018/SEP/OMTZ-008, 23.05.18/000000221 vytvorenie likvidačného listu TatraSoft  Group s.r.o.,  Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 21.06.2018                 305,00 €                61,00 €                  366,00 €
28.06.2018 18/10100460 4874/2010/KÚ/OVB-008 mesačná kontrola EPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 20.06.2018                    90,62 €                18,12 €                  108,74 €
28.06.2018 1800226 2018/275 výroba kľúčov Štefan Harenčák, Vrakúňa 8817, 821 07 Bratislava 32091176 28.06.2018                    62,50 €                12,50 €                     75,00 €
28.06.2018 1800226 2018/242 hygienické potreby Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava 35903414 28.06.2018                    99,83 €                19,97 €                  119,80 €
28.06.2018 1800225 2018/278 vyhotovenie kópií projektovej dokumentácie Repro, s.r.o., Brnianska 49, 811 04 Bratislava 44314523 28.06.2018                    33,90 €                  6,78 €                     40,68 €
26.06.2018 1800216 2018/283 lekárska prehliadka Medicínske zariadenie Mlynská,  Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava 47236311 26.06.2018                    50,00 €                       -                       50,00 €
25.06.2018 18/10100457 Zákon č. 328/2002 Z. z. kúpeľná liečba  Kúpele Dudince, a.s.,  Kúpeľná 106,  962 71 Dudince 31642713 19.06.2018                 800,00 €                       -                    800,00 €
25.06.2018 18/10100458 20.04.18/000000162 odvoz a likvidácia bio odpadu z  ÚZ Brunovce JAMBO, s.r.o.,  Považany - Vieska 309,  916 26 Považany 46065849 19.06.2018                 600,00 €             120,00 €                  720,00 €
21.06.2018 18/10100446 442/2009/SE-024, 08.06.18/000000266 gastrolístky  EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 12.06.2018                 672,00 €                       -                    672,00 €
21.06.2018 18/10100441 05.04.18/000000126 odborný seminár PROEKO s.r.o.,  Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 11.06.2018                 115,00 €                23,00 €                  138,00 €
21.06.2018 18/10100442 06859/2017/SEP/OMTZ-017 plnenie zmluvy 06859/2018/SEP/OMTZ-017 čl.3 DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 12.06.2018              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
21.06.2018 18/10100443 08.06.18/000000262 kancelárske potreby ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.),  Plynárenská 6,  821 09 Bratislava 31331131 12.06.2018                    63,60 €                12,72 €                     76,32 €
21.06.2018 18/10100444 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie DPN a DTPN (05/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 12.06.2018                      9,24 €                       -                         9,24 €
21.06.2018 18/10100445 5186/2011/KÚ/OP-001 preventívne prehliadky príslušníkov (05/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 12.06.2018                 514,15 €                       -                    514,15 €
21.06.2018 18/10100454 14.06.18/000000272 verejná správa SR - ročný prístup (07/2018-07/2019) Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,  Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 15.06.2018                    97,50 €                19,50 €                  117,00 €
21.06.2018 18/10100452 08.06.18/000000263 pravidelný servis gravírovacieho stroja ALPHASET,spol. s r.o.,  Kopčianská 19,  851 01 Bratislava 31325611 14.06.2018                    46,90 €                  9,38 €                     56,28 €
21.06.2018 18/10100451 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny NBÚ (05/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 13.06.2018                 847,98 €             169,60 €               1 017,58 €
21.06.2018 18/10100450 06.06.18/000000258 školenie  VIK s.r.o.,  Jadrová 19,  821 02 Bratislava 36680192 13.06.2018                 714,00 €             142,80 €                  856,80 €
21.06.2018 18/10100433 24.05.18/000000223 reklamné sladkosti Sketch, s.r.o.,  Tomášikova 26,  821 01 Bratislava 35877529 08.06.2018                 438,00 €                87,60 €                  525,60 €
21.06.2018 18/10100432 Zákon č.328/2002 Z.z.par.70 kúpeľná liečba  KLÚ MV SR ARCO,  17.novembra 6,  914 51 Trenčianske Teplice 735256 08.06.2018              1 520,00 €                       -                 1 520,00 €
21.06.2018 18/10100431 189/2009/SE-011 voda z povrchového odtoku NBÚ (05/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 08.06.2018                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
21.06.2018 18/10100440 22.05.18/000000215 plastové fľaše REPRE s.r.o.,  Vlčie hrdlo 61,  821 07 Bratislava 35810122 11.06.2018                 298,00 €                59,60 €                  357,60 €
21.06.2018 18/10100448 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ (05/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 13.06.2018                 293,48 €                58,70 €                  352,18 €
21.06.2018 18/10100447 03933/2018/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy (05/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 13.06.2018                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
21.06.2018 18/10100411 Zákon č. 340/2012 Z.z. poplatky za rozhlas a televíziu na II.polrok 2018 Rozhlas a televízia Slovenska,  Mlynská dolina,  845 45 Bratislava 47232480 06.06.2018                 477,96 €                       -                    477,96 €
21.06.2018 18/10100456 08.06.18/000000264 vysielačky  Epicomp, s.r.o.,  Holubyho 4697/28,  902 01 Pezinok 36781461 14.06.2018                 413,18 €                82,64 €                  495,82 €
21.06.2018 18/10100453 05.06.18/000000253 predĺženie ročnej podpory ORACLE-HW-REN - (06/2018-05/2019) GiTy-Slovensko a.s.,  Jilemnického 8,  036 01 Martin 36378143 14.06.2018              2 510,03 €             502,01 €               3 012,04 €
21.06.2018 18/10100439 4555/2013/SE/OMTZ-002 hromadné cestovné poistenie  (05/2018) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 11.06.2018                    44,20 €                       -                       44,20 €
21.06.2018 18/10100438 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz a zneškodnenie papiera ÚZ Brunovce Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 11.06.2018                      8,00 €                  1,60 €                       9,60 €
21.06.2018 18/10100437 2151/2004/IB-005 poplatky za mobilný internet (05/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.06.2018                 505,63 €             101,13 €                  606,76 €
21.06.2018 18/10100436 2187/2005/IBEP-003 telekomunikačné poplatky (05/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.06.2018                 252,63 €                50,53 €                  303,16 €
21.06.2018 18/10100435 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom pošt.priečinku (05/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 11.06.2018              2 609,83 €                  0,82 €               2 610,65 €
21.06.2018 18/10100425 04.05.18/000000182 oprava mobilného telefónu mediatip.sk, s.r.o.,  Bratislavská 432/7,  018 41 Dubnica nad Váhom 36013978 07.06.2018                    91,67 €                18,33 €                  110,00 €
21.06.2018 18/10100424 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie  PHM do SMV (05/2018) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 07.06.2018              2 093,13 €             418,62 €               2 511,75 €
19.06.2018 18/10100427 2258/2017/SEP/OMTZ, 22.05.18/000000216 výmena ovládacích panelov vzduchotech. jednotiek VK-Klimaservis, s.r.o.,  Strečnianska 16,  851 05 Bratislava 35948507 07.06.2018                 406,00 €                81,20 €                  487,20 €
19.06.2018 18/10100413 3249/2005/IBEP-002 telekom.poplatky Biznis Partner (05/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 06.06.2018                 114,77 €                22,95 €                  137,72 €
19.06.2018 18/10100434 29.05.18/000000227 ochranné pracovné odevy a obuv REMPO UNIVERS EU, e.r.o.,  Trieda SNP 90/341,  040 11 Košice 47619511 07.06.2018                 144,14 €                28,83 €                  172,97 €
19.06.2018 18/10100430 2151/2004/IB-005 telekomunikačné poplatky SMT (05/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 08.06.2018              1 870,97 €             374,19 €               2 245,16 €
19.06.2018 18/10100414 6280/2007/VB-001, 11.05.18/000000195 revízie a opravy has.prístrojov NBÚ a ÚZ Brunovce PROXIMA, s.r.o.,  Saratovská  26/A,  841 02 Bratislava 31377661 05.06.2018              1 080,33 €             216,07 €               1 296,40 €
19.06.2018 18/10100404 01.06.18/000000241 spotrebný materiál IKT AGEM Computers s.r.o.,  Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 05.06.2018                 149,95 €                29,99 €                  179,94 €
19.06.2018 18/10100428 442/2009/SE-024, 05.06.18/000000252 nabitie e-stravovacích poukážok (06/2018) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 08.06.2018            14 821,80 €                       -               14 821,80 €