Faktúry a platby v hotovosti  dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2019 
Dátum
úhrady
Číslo
dokladu
Číslo
zmluvy, objednávky
Predmet Dodávateľ IČO Dátum prijatia dokladu  Celková cena
bez DPH 
 DPH   Celková cena
vrátane DPH 
25.01.2019 19/10100032 Zákon 324/2011 Z.z. poštové služby a prenájom pošt.priečinku (12/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 14.01.2019              1 244,38 €                  0,82 €               1 245,20 €
25.01.2019 19/10100029 00609/2018/SEP/OMTZ-012 prenájom nenasvietených optických vlákien (01-03/2019) SITEL, s r.o.,  Zemplínska  6,  040 01 Košice 31668305 11.01.2019              1 140,62 €             228,13 €               1 368,75 €
25.01.2019 19/10100045 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (12/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 18.01.2019                    61,02 €                12,20 €                     73,22 €
25.01.2019 19/10100034 09.01.19/000000008 teleskopické metličky na sneh IMPA Bratislava, a.s.,  Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 14.01.2019                 250,00 €                50,00 €                  300,00 €
25.01.2019 19/10100044 znalecký posudok Mgr. Matej Medvecký, PhD.,  Púpavová 49,  841 04 Bratislava 0 17.01.2019                 378,48 €                       -                    378,48 €
25.01.2019 19/10100040 09.01.19/000000007 školenie  ANASOFT APR, spol. s r.o.,  Mlynská dolina 41,  811 02 Bratislava 31361552 16.01.2019                 322,50 €                64,50 €                  387,00 €
25.01.2019 19/10100042 15.01.19/000000013 letenka  +  poistenie storna pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 16.01.2019                 301,22 €                       -                    301,22 €
25.01.2019 19/10100041 15.01.19/000000014 letenky  +  poistenie storna pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 16.01.2019              1 905,21 €                       -                 1 905,21 €
25.01.2019 19/10100043 09.01.19/000000010 hlavice na lakové zariadenie Montes SK, s.r.o.,  Kvetinárska 15,  821 06 Bratislava 35904500 16.01.2019                 160,00 €                32,00 €                  192,00 €
25.01.2019 19/10100039 4874/2010/KÚ/OVB-008 štvrťročná kontrola EPS, ESZ/TPS SecuriLas s.r.o.,  Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 15.01.2019              3 134,68 €             626,94 €               3 761,62 €
25.01.2019 19/10100036 2151/2004/IB-005 telefónne poplatky - SMT (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 14.01.2019              1 928,48 €             384,26 €               2 312,74 €
25.01.2019 19/10100035 2151/2004/IB-005 telekomunikačné poplatky - SMI (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 14.01.2019                 578,11 €             115,62 €                  693,73 €
25.01.2019 19/10100028 09.01.19/000000009 nemrznúca zmes do služobných motorových vozidiel FULLTIME, s.r.o.,  Gen. Svobodu 2753/7,  911 08 Trenčín 44105487 11.01.2019                    96,00 €                19,20 €                  115,20 €
25.01.2019 19/10100038 5186/2011/KÚ/OP-001 špecifická zdravotná starostlivosť (12/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 15.01.2019              1 090,90 €                       -                 1 090,90 €
21.01.2019 19/10100024 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny NBÚ (01-12/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.01.2019 -               326,38 € -             65,28 € -                391,66 €
17.01.2019 19/10100033 03933/2018/SEP/OMTZ-008 zberné jazdy (12/2018) Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 36631124 14.01.2019                 318,00 €                63,60 €                  381,60 €
17.01.2019 19/10100013 5651/2016/SEP/OMTZ-007 odvoz a zneškodnenie odpadu - papier (12/2018) Marius Pedersen, a.s.,  Opatovská 1735,  911 01 Trenčín 34115901 08.01.2019                      8,00 €                  1,60 €                       9,60 €
17.01.2019 19/10100012 08101/2018/SEP/OMTZ-004 aktualizačný poplatok za SW licencie Fabasof v zmysle zmluvy DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 08.01.2019              8 435,00 €          1 687,00 €             10 122,00 €
17.01.2019 19/10100025 05955/2018/SEP/OMTZ-019 vyúčtovanie plynu NBÚ (01 -12/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.01.2019                 673,01 €             134,60 €                  807,61 €
17.01.2019 19/10100027 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny NBÚ (01/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.01.2019                    58,20 €                11,64 €                     69,84 €
17.01.2019 19/10100023 06055/2017/SEP/OMTZ-012 vyúčtovanie elektriny NBÚ (01 -12/2018) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.01.2019 -                 63,06 € -             12,61 € -                  75,67 €
17.01.2019 19/10100002 4531/2014/SE/OMTZ-005 čerpanie PHM do SMV (12/2018) Slovnaft a.s.,  Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 04.01.2019              2 407,85 €             481,57 €               2 889,42 €
17.01.2019 19/10100026 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ, ÚZ Brunovce (01/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 10.01.2019              1 991,70 €             398,34 €               2 390,04 €
17.01.2019 19/10100030 05.10.17/000000392 vyúčtovanie  -  Finančný spravodajca - rok  2018 Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,  Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 14.01.2019                    12,42 €                  2,48 €                     14,90 €
17.01.2019 19/10100021 3249/2005/IBEP-002 telekom.poplatkly BIZNIS PARTNER (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.01.2019                 114,61 €                22,92 €                  137,53 €
17.01.2019 19/10100019 2187/2005/IBEP-003 poplatky za telekomunikačné služby (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.01.2019                 137,50 €                27,50 €                  165,00 €
17.01.2019 19/10100018 6030/2010/IBEP/OPIS-001 telekom.poplatky  VIRTUAL VOICE NET (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.01.2019                 428,79 €                85,76 €                  514,55 €
17.01.2019 19/10100022 02.01.19/000000001 letenky  pelikan.sk,  Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 09.01.2019              1 287,86 €                       -                 1 287,86 €
16.01.2019 19/10100016 442/2009/SE-024, 08.01.19/000000004 gastrolístky EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 09.01.2019              1 440,00 €                       -                 1 440,00 €
16.01.2019 19/10100020 896/2017/SEP/OPr-001 telekom.poplatky mail2fax (12/2018) Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 09.01.2019                      8,70 €                  1,74 €                     10,44 €
16.01.2019 19/10200001 09.01.19/000000006 záloha na predplatné publikácie AJFA+AVIS s.r.o.,  Klemensova 34,  010 01 Žilina 31602436 04.01.2019                    49,00 €                  9,80 €                     58,80 €
16.01.2019 19/10100017 12/2001-SE vodné, stočné NBÚ 30 (12/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 09.01.2019                 297,20 €                59,44 €                  356,64 €
14.01.2019 19/10100006 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka plynu NBÚ (01/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.11.2019              3 711,52 €             742,30 €               4 453,82 €
14.01.2019 19/10100008 06859/2017/SEP/OMTZ-017 plnenie zmluvy č.6859/2017/SEP/OMTZ-017 čl.3 DWC Slovakia a.s.,  Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 07.01.2019              1 750,00 €             350,00 €               2 100,00 €
14.01.2019 19/10100005 02151/2018/SEP/OMTZ-005 prenájom  dávkovačov, den. dezinfekcia ÚZ Brunovce (01/2019) AQUA PRO EUROPE, a.s.,  Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 03.01.2019                    14,70 €                  2,94 €                     17,64 €
14.01.2019 19/10100011 00082/2018/SEP/OMTZ-011 tématický monitoring médií za (12/2018) Slovakia Online s.r.o.,  Riazanská 57,  831 03 Bratislava 31402445 08.01.2019              1 999,65 €             399,93 €               2 399,58 €
14.01.2019 19/10100009 EP-251/2002 telekom okruh a dátové služby (12/2018) SWAN, a.s.,  Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 07.01.2019              1 344,35 €             268,87 €               1 613,22 €
14.01.2019 19/10100007 05955/2018/SEP/OMTZ-019 dodávka elektriny NBÚ (01/2019) Pow-en, a.s.,  Prievozská 4B,  821 09 Bratislava 43860125 04.01.2019              7 559,73 €          1 511,95 €               9 071,68 €
14.01.2019 19/10100015 442/2009/SE-024, 04.01.19/000000003 nabitie e - stravovacích poukážok (01/2019) EDENRED Slovakia s.r.o,  Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 08.01.2019            21 964,80 €                       -               21 964,80 €
14.01.2019 19/10100014 Zákon č. 340/2012 Z.z. koncesionárske poplatky RTVS - 2019 Rozhlas a televízia Slovenska,  Mlynská dolina,  845 45 Bratislava 47232480 09.01.2019                 955,92 €                       -                    955,92 €
14.01.2019 19/10100001 6006/2012/IBEP/OPIS-005 dátový paušál ÚZ Brunovce  (12/2018 - 01/2019) Orange Slovensko, a.s.,  Metodová 8,  821 08 Bratislava 35697270 03.01.2019                      3,30 €                  0,66 €                       3,96 €
14.01.2019 19/10100010 4555/2013/SE/OMTZ-002 poistenie zahraničných služobných ciest (12/2018) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  Dostojevského rad  4,  815 74 Bratislava 151700 07.01.2019                    59,80 €                       -                       59,80 €
14.01.2019 19/10100004 189/2009/SE-011 vodné, stočné, zrážky NBÚ  (12/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 03.01.2019                    20,28 €                  4,06 €                     24,34 €
14.01.2019 19/10100003 637/2004/SE-002 voda z povrchového odtoku NBÚ (12/2018) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Prešovská 48,  826 46 Bratislava 35850370 04.01.2019                 203,67 €                40,73 €                  244,40 €
09.01.2019 18/10101036 Zákon č.328/2002 Z.z za vystavenie dokladov PN a dokladov TPN (11/2018) Nemocnica svätého Michala a.s.,  Satinského 1/I. 7770,  811 08 Bratislava 44570783 31.12.2018                    15,05 €                       -                       15,05 €