Objednávky dátum poslednej aktualizácie: 11.02.2019
Číslo
objednávky
Číslo zmluvy Predmet Dodávateľ IČO Dátum vystavenia dokladu Celková cena
bez DPH
DPH Celková cena
vrátane DPH
Objednávku podpísal(a)
Stĺpec1 Stĺpec2 Stĺpec3 Stĺpec4 Stĺpec6 Stĺpec7 Stĺpec8 Stĺpec85 Stĺpec84 Stĺpec82
07.02.19/00053 letenka - február 2019 pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 07.02.2019 617,93 € 0,00 € 617,93 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.02.19/00052 oprava klimatizácie v technologickom priestore Chladenie a klimatizácie Čizmazia, s.r.o., Černyševského 10,  851 01 Bratislava 52174468 05.02.2019 2 370,00 € 0,00 € 2 370,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.02.19/00051 školenie PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 05.02.2019 57,50 € 11,50 € 69,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.02.19/00050 letenky - február 2019 pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 04.02.2019 2 061,79 € 0,00 € 2 061,79 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.02.19/00049 442/2009/SE-024 nákup e-stravovacích poukážok pre pracovníkov úradu, február 2019 EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 04.02.2019 16 036,80 € 0,00 € 16 036,80 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.02.19/00048 03142/2018/SEP/OMTZ-046 oprava laku na karoserii služobného vozidla RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 04.02.2019 140,00 € 28,00 € 168,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
02109/2019/KÚ/OPSZ-001 kúpeľný pobyt pre 3 osoby, (960,00 eur/1 osoba) Kúpele Dudince, a. s., Kúpeľná 106, 962 71 Dudince - kúpele 31642713 30.01.2019 2 880,00 € 0,00 € 2 880,00 €  Blažej Lippay,
riaditeľ kancelárie úradu
01.02.19/00047 nákup spotrebného materiálu IKT - router, batérie litiové, prepojovací kábel USB AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 01.02.2019 327,61 € 65,52 € 393,13 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.02.19/00046 úhrada spoluúčasti v rámci havarijného poistenia za opravu služobného vozidla po poistnej udalosti

PU č. 9566749062 -Kooperatíva
RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 01.02.2019 68,85 € 13,77 € 82,62 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.02.19/00045 úhrada spoluúčasti v rámci havarijného poistenia za opravu služobného vozidla po poistnej udalosti
RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 01.02.2019 55,00 € 11,00 € 66,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.02.19/00044 03142/2018/SEP/OMTZ-046 nákup sady predných stieračov na služobné vozidlo  RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 01.02.2019 30,00 € 6,00 € 36,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.02.19/00043 nákup IKT - tablety Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 01.02.2019 1 795,20 € 359,04 € 2 154,24 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.02.19/00042 úradny preklad dokumentu z angličtiny do slovenčiny s korektúrou Specta, s.r.o., Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 01.02.2019 491,00 € 98,20 € 589,20 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.02.19/00041 02151/2018/SEP/OMTZ-005 nákup balenej vody a plastových pohárov do dávkovačov vody v účelovom zariadení AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 01.02.2019 83,40 € 16,68 € 100,08 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.02.19/00040 nákup spotrebného materiálu IKT - USB adaptéry  František Majtán-EURONICS TPD, Farského 26,  851 01 Bratislava 11790547 01.02.2019 1 243,80 € 248,76 € 1 492,56 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
31.01.19/00039 03142/2018/SEP/OMTZ-046 oprava služobného vozidla  RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 31.01.2019 385,00 € 77,00 € 462,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
31.01.19/00038 nákup IKT - harddisk s rámikom pre inštaláciu do servera Dell, s.r.o., Fazuľová 7,  811 07 Bratislava 35848481 31.01.2019 278,73 € 55,75 € 334,48 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
30.01.19/00037 04419/2018/SEP/OMTZ-004 nákup kancelárskeho materiálu Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 30.01.2019 955,29 € 191,06 € 1 146,35 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
30.01.19/00036 nastavenie analyzátora dychu  po predchádzajúcej justáži prístroja Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63,  842 55 Bratislava 30810701 30.01.2019 190,80 € 0,00 € 190,80 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.01.19/00035 oprava čerpadiel v kotolni úradu PETRA+, spol. s r.o., Račianska 146,  831 54 Bratislava 35929855 29.01.2019 2 400,00 € 480,00 € 2 880,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
28.01.19/00034 výkon justáže analyzátora dychu  Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a,  921 01 Piešťany 31439446 28.01.2019 98,00 € 19,60 € 117,60 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
28.01.19/00033 nákup olejových radiátorov  Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G,  821 06 Bratislava 35950226 28.01.2019 350,50 € 70,10 € 420,60 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
28.01.19/00032 nákup náhradného diela IKT  - zariadenie na zálohovanie systému  ALZA.cz, a.s., Jateční 33,  170 00 Praha 27082440 28.01.2019 282,50 € 56,50 € 339,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.01.19/00031 nákup pracovného odevu  Decathlon SK, s.r.o., Ružinov II. 18 292,  821 04 Bratislava 47658827 25.01.2019 81,61 € 16,32 € 97,93 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.01.19/00030 polročná odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia v účelovom zariadení  ELMAD s.r.o., Horná Streda 232,  916 24 Horná Streda 45649537 25.01.2019 45,00 € 0,00 € 45,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.01.19/00029 4874/2010/KÚ/OVB-008 oprava turniketu pri vstupe do objektu úradu SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 25.01.2019 1 742,45 € 348,49 € 2 090,94 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.01.19/00028 nákup odbornej publikácie  Martinus, s.r.o., Gorkého 4,  036 01 Martin 45503249 24.01.2019 27,87 € 5,57 € 33,44 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.01.19/00027 4874/2010/KÚ/OVB-008 oprava kamery elektronického zabezpečovacieho systému budovy SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 24.01.2019 446,53 € 89,31 € 535,84 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.01.19/00026 4874/2010/KÚ/OVB-008 oprava detektora rozbitia skla a výmena akumulátorov elektronického zabezpečovacieho systému budovy SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 24.01.2019 817,03 € 163,41 € 980,44 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.01.19/00025 4874/2010/KÚ/OVB-008 oprava kamery elektronického zabezpečovacieho systému budovy SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 24.01.2019 94,11 € 18,82 € 112,93 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.01.19/00024 2151/2004/IB-005 nákup IKT - mobilné modemy  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 23.01.2019 455,00 € 91,00 € 546,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.01.19/00023 úhrada ročného poplatku za licenciu programu Apple Inc., Sainte Zithe,         Luxemburg 0 23.01.2019 262,23 € 52,45 € 314,68 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.01.19/00022 výkon technickej a emisnej kontroly pre služobné vozidlá  SLOVDEKRA, s.r.o., Polianky 2834/19,  841 01 Bratislava 31324797 22.01.2019 550,00 € 110,00 € 660,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.01.19/00021 00083/2018/SEP/OMTZ-008 programové úpravy ekonomického informačného systému pre sledovanie zmlúv  TatraSoft  Group s.r.o., Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 22.01.2019 305,00 € 61,00 € 366,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.01.19/00020 2151/2004/IB-005 nákup technologických SIM kariet s aktivovaným programom služieb  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 21.01.2019 40,00 € 8,00 € 48,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.01.19/00019 úhrada spoluúčasti za opravu služobného vozidla v rámci havarijného poistenia - škodová udalosť RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 21.01.2019 55,00 € 11,00 € 66,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.01.19/00018 oprava zámku na požiarnych dverách  Pavol Richter - UNISEP, Gessayova 16,  851 03 Bratislava 43031498 18.01.2019 90,00 € 18,00 € 108,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.01.19/00017 nákup ručného náradia na upratovanie do účelového zariadenia BIVA, s.r.o., Holubyho 2033/9,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 36329827 18.01.2019 131,60 € 26,32 € 157,92 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.01.19/00016 oprava balkónových dverí  Ing. Dušan Blažek, Tupolevova 1,  851 01 Bratislava 37419587 18.01.2019 379,14 € 75,83 € 454,97 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
16.01.19/00015 2151/2004/IB-005 nákup služobného mobilného telefónu  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 16.01.2019 416,67 € 83,33 € 500,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
15.01.19/00014 letenky - január 2019 pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 15.01.2019 1 961,21 € 0,00 € 1 961,21 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
15.01.19/00013 letenka - január 2019 pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 15.01.2019 329,22 € 0,00 € 329,22 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
15.01.19/00012 nákup ročných diaľničných známok CZ a AT pre služobné vizidlá Autoklub SR, Holíčska 30,  851 01 Bratislava 31793649 15.01.2019 1 090,42 € 218,08 € 1 308,50 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
11.01.19/00011 školenie  ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41,  811 02 Bratislava 31361552 11.01.2019 322,50 € 64,50 € 387,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.01.19/00010 nákup hlavíc na tlakové čistiace zariadenie autoprevádzky Montes SK, s.r.o., Kvetinárska 15,  821 06 Bratislava 35904500 09.01.2019 160,00 € 32,00 € 192,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.01.19/00009 nákup zimných zmesí do ostrekovačov pre služobné vozidlá FULLTIME, s.r.o., Gen. Svobodu 2753/7,  911 08 Trenčín 44105487 09.01.2019 96,00 € 19,20 € 115,20 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.01.19/00008 nákup teleskopických metličiek so škrabkou na sneh pre autoprevádzku IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 09.01.2019 250,00 € 50,00 € 300,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.01.19/00007 školenie ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41,  811 02 Bratislava 31361552 09.01.2019 322,50 € 64,50 € 387,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.01.19/00006 ročné predplatné odborného periodika 2019  AJFA+AVIS s.r.o., Klemensova 34,  010 01 Žilina 31602436 09.01.2019 49,00 € 9,80 € 58,80 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.01.19/00005 školenie  RELIA, s.r.o., Trnavská 80,  821 02 Bratislava 31369308 09.01.2019 160,00 € 32,00 € 192,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
08.01.19/00004 442/2009/SE-024 nákup gastrolístkov pre pracovníkov úradu EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 08.01.2019 1 440,00 € 0,00 € 1 440,00 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.01.19/00003 442/2009/SE-024 nákup e-stravovacích poukážok pre pracovníkov úradu 1/2019 EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 04.01.2019 21 964,80 € 0,00 € 21 964,80 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.01.19/00002 úradný preklad dokumentu z anglického do slovenského jazyka Specta, s.r.o., Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 03.01.2019 2 133,00 € 426,60 € 2 559,60 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
02.01.19/00001 letenka - január 2019 pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 02.01.2019 1 287,86 € 0,00 € 1 287,86 €  Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky