Objednávky dátum poslednej aktualizácie: 05.11.2018
Číslo
objednávky
Číslo zmluvy Predmet Dodávateľ IČO Dátum vystavenia dokladu Celková cena
bez DPH
DPH Celková cena
vrátane DPH
Objednávku podpísal(a)
Stĺpec1 Stĺpec2 Stĺpec3 Stĺpec4 Stĺpec6 Stĺpec7 Stĺpec8 Stĺpec85 Stĺpec84 Stĺpec82
26.10.18/00466 nákup posypovej soli Manutan Slovakia s.r.o., Galvániho 7/B,  821 04 Bratislava 35885815 26.10.2018 328,00 € 65,60 € 393,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
26.10.18/00465 nákup manažérskych diárov s potlačou  ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.), Plynárenská 6,  821 09 Bratislava 31331131 26.10.2018 1 117,50 € 223,50 € 1 341,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
26.10.18/00464 nákup stolových a nástenných kalendárov s potlačou Hauerland, spol. s r.o., Matúšova 56,  811 04 Bratislava 35777885 26.10.2018 1 650,20 € 330,04 € 1 980,24 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
26.10.18/00463 nákup navigácie s doživotnou
 aktualizáciou máp a vstavaným prijímačom 
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 26.10.2018 317,68 € 63,54 € 381,22 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
26.10.18/00462 nákup IKT - SW a HW - nové licencie antivirových programov Virte, a.s. (býv. Scientia a.s.), Sartorisova 21,  821 08 Bratislava 35917491 26.10.2018 8 020,83 € 1 604,17 € 9 625,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
26.10.18/00461 nákup spotrebného materiálu IKT - napájacie adaptéry, USB kľúče AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 26.10.2018 95,09 € 19,02 € 114,11 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.10.18/00460 poplatok za zmenu letenky pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 24.10.2018 86,60 € 0,00 € 86,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.10.18/00459 nákup kávovaru  ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,  929 01 Dunajská Streda 36277151 24.10.2018 284,20 € 56,84 € 341,04 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.10.18/00458 odborná prehliadka a skúška kotolne úradu  PETRA+, spol. s r.o., Račianska 146,  831 54 Bratislava 35929855 24.10.2018 1 230,00 € 246,00 € 1 476,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.10.18/00457 výroba a tlač vizitiek v slovenskom a anglickom jazyku BB print, s.r.o., Miletičova 3/a,  821 08 Bratislava 35725681 24.10.2018 447,00 € 89,40 € 536,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.10.18/00456 oprava klimatizačnej jednotky  Vladimír Čizmazia, Hodálova 1,  841 05 Bratislava 34300007 24.10.2018 1 961,10 € 392,22 € 2 353,32 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.10.18/00455 poplatok za zmenu letenky  pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 23.10.2018 86,60 € 0,00 € 86,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.10.18/00454 výmena čerpadla a oprava dopúšťacieho zariadenia v kotolni  budovy úradu PETRA+, spol. s r.o., Račianska 146,  831 54 Bratislava 35929855 22.10.2018 3 208,00 € 641,60 € 3 849,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05446/2018/KÚ/OPSZ-006 špecifická preventívna lekárska prehliadka Medicentrum HSC, s.r.o., Strečnianska 13, 851 05  Bratislava 44258275 29.10.2018 100,00 € 0,00 € 100,00 € Blažej Lippay,
riaditeľ kancelárie úradu
05446/2018/KÚ/OPSZ-005 špecifická preventívna lekárska prehliadka Medicentrum HSC, s.r.o., Strečnianska 13, 851 05  Bratislava 44258275 29.10.2018 100,00 € 0,00 € 100,00 € Blažej Lippay,
riaditeľ kancelárie úradu
19.10.18/00453 orezanie stromu v objekte úradu  Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o., Royova 2,  831 01 Bratislava 36291072 19.10.2018 1 600,00 € 320,00 € 1 920,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
19.10.18/00452 ročný servis dieselgenerátora UPS Zeppelin SK, spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50,  974 05 Banská Bystrica 31579710 19.10.2018 662,00 € 132,40 € 794,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
19.10.18/00451 odborná prehliadka a skúška systému ochrany pred bleskom (LPS) na budove úradu ELRETO s.r.o., Sinokvetná 25,  821 05 Bratislava 44736622 19.10.2018 240,90 € 48,18 € 289,08 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
19.10.18/00450 oprava komína v účelovom zariadení úradu  Milan Kobida, Dopravná 412,  955 01 Topoľčany 37765825 19.10.2018 2 345,00 € 469,00 € 2 814,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
19.10.18/00449 03142/2018/SEP/OMTZ-046 servisná prehliadka služobného vozidla RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 19.10.2018 301,42 € 60,29 € 361,71 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.10.18/00448 technická a emisná kontrola služobného vozidla Rotos-STK, a.s., Račianska 184/B,  831 54 Bratislava 44991347 18.10.2018 100,00 € 20,00 € 120,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.10.18/00447 zhotovenie pečiatok SCHD2, s.r.o., Kukorelliho 7179/12,  921 01 Piešťany 50788744 18.10.2018 155,50 € 0,00 € 155,50 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.10.18/00446 nákup vonkajších púzdier na pištole  FALCO SK, s.r.o., Zigmund šachta 13,  969 01 Banská Štiavnica 36046540 18.10.2018 300,50 € 60,10 € 360,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.10.18/00445 servis malotraktora v objekte úradu Marián Šupa, Hollého 164,  922 07 Veľké Kostoľany 11906022 18.10.2018 179,58 € 35,92 € 215,50 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.10.18/00444 deratizácia objektu účelového zariadenia úradu Milan Oríšek, kpt. Nálepku 848,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 30870836 18.10.2018 198,00 € 39,60 € 237,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.10.18/00443 2151/2004/IB-005 nákup IKT - mobilný wifi Router, dátová SIM karta Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 18.10.2018 48,00 € 9,60 € 57,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.10.18/00442 vypracovanie znaleckého posudku na služobné vozidlo  Ing. Pavol Drobný, Korytnická 1,  821 07 Bratislava 0 17.10.2018 60,00 € 0,00 € 60,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.10.18/00441 nákup elektromateriálu pre správu budovy Gálik & Veselý s.r.o., Osuského 3,  851 03 Bratislava 35732733 17.10.2018 110,70 € 22,14 € 132,84 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
16.10.18/00440 nákup náhradných koliesok na nábytok a manipulačné vozíky JAPA trade, s.r.o., Zádubanská 110/30,  010 03 Žilina 3 47319330 16.10.2018 102,64 € 20,53 € 123,17 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
16.10.18/00439 ročné predplatné odborného periodika na rok 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 16.10.2018 22,00 € 4,40 € 26,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
16.10.18/00438 školenie  NAR marketing, s.r.o., Šulekova 2,  811 06 Bratislava 36694207 16.10.2018 400,00 € 80,00 € 480,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
16.10.18/00437 02151/2018/SEP/OMTZ-005 nákup balenej pitnej vody a plastových pohárov do dávkovačov vody v účelovom zariadení AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 16.10.2018 81,70 € 16,34 € 98,04 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
16.10.18/00436 nákup odborných publikácií  Martinus, s.r.o., Gorkého 4,  036 01 Martin 45503249 16.10.2018 51,25 € 5,13 € 56,38 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
15.10.18/00435 oprava televízneho signálu v účelovom zariadení Viktor Orviský - SATMONT, Vrbovská 2539/77,  921 01 Piešťany 34667016 15.10.2018 70,00 € 0,00 € 70,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
15.10.18/00434 nákup taktického oblečenia  SHADOW Slovakia s.r.o., Cabajská 42,  949 01 Nitra 1 50231111 15.10.2018 845,00 € 169,00 € 1 014,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
15.10.18/00433 nákup fotoreprodukcií obrazov  Vydra, s.r.o., Sch. Trnavského 22,  841 01 Bratislava 35844311 15.10.2018 1 106,00 € 221,20 € 1 327,20 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
12.10.18/00432 úprava zelene v areáli úradu ŠMOTLÁK Andrej, Bohrova 7,  851 01 Bratislava 32194102 12.10.2018 490,00 € 0,00 € 490,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
12.10.18/00431 pranie bielizne z účelového zariadenia ADATEX s.r.o., Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 12.10.2018 159,12 € 31,82 € 190,94 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
12.10.18/00430 nákup tonerov  Clean Tonery, s.r.o., Za hradbami 27,  902 01 Pezinok 35891866 12.10.2018 356,40 € 71,28 € 427,68 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
11.10.18/00429 nákup IKT - interný pevný disk AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 11.10.2018 36,90 € 7,38 € 44,28 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
11.10.18/00428 2151/2004/IB-005 oprava služobného mobilného telefónu  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 11.10.2018 93,44 € 18,69 € 112,13 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.10.18/00427 00306/2017/OMTZ-015 nákup osobných ochranných pomôcok pre pracovníkov úradu REMPO UNIVERS EU, e.r.o., Trieda SNP 90/341,  040 11 Košice 47619511 09.10.2018 2 958,33 € 591,67 € 3 550,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.10.18/00426 nákup pneumatiky na služobné vozidlo AZ pneu s.r.o., Vojtaššáková 616,  027 44 Tvrdošín 44912951 09.10.2018 87,50 € 17,50 € 105,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
08.10.18/00425 diagnostika a oprava kopírovacieho zariadenia TOP SERVIS IT, a.s., Krajná 10,  821 04 Bratislava 44387598 08.10.2018 109,75 € 21,95 € 131,70 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.10.18/00424 03142/2018/SEP/OMTZ-046 oprava klimatizácie na SMV  RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 05.10.2018 1 169,95 € 233,99 € 1 403,94 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.10.18/00423 diagnostika a oprava tlačiarne  ALFA OFFICE, s.r.o., Studená 5,  821 04 Bratislava 35955333 05.10.2018 310,00 € 62,00 € 372,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.10.18/00422 preventívna jesenná deratizácia a dezinsekcia objektov úradu Jaroslav Dzurík - TAJER, Gercenova 5,  851 01 Bratislava 11796791 05.10.2018 898,00 € 179,60 € 1 077,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.10.18/00421 00747/2018/SEP/OMTZ-009 nákup čistiacich prostriedkov  PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5,  851 01 Bratislava 33768897 05.10.2018 2 233,76 € 446,75 € 2 680,51 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.10.18/00420 školenie  Lumedix, s.r.o., Zimná 15,  040 01 Košice 46393943 05.10.2018 150,00 € 0,00 € 150,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.10.18/00419 oprava techniky systému DEKMS  Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 03.10.2018 1 090,07 € 218,01 € 1 308,08 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.10.18/00418 nákup spotrebného elektromateriálu pre účelové zariadenie Gálik & Veselý s.r.o., Osuského 3,  851 03 Bratislava 35732733 03.10.2018 364,82 € 72,96 € 437,78 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.10.18/00417 442/2009/SE-024 nákup gastrolístkov, október 2018 EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 03.10.2018 15 241,80 € 0,00 € 15 241,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.10.18/00416 školenia  EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4,  851 05 Bratislava 36287229 03.10.2018 395,00 € 79,00 € 474,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.10.18/00415 nákup spotrebného stavebného materiálu Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9,  821 04 Bratislava 35838949 03.10.2018 138,82 € 27,76 € 166,58 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
02.10.18/00414 letenky   pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 02.10.2018 2 063,18 € 0,00 € 2 063,18 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.10.18/00413 školenie  VIK s.r.o., Jadrová 19,  821 02 Bratislava 36680192 01.10.2018 336,00 € 67,20 € 403,20 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.10.18/00412 servis a oprava multifunkčných zariadení v budove úradu RICOH Slovakia, s.r.o., Koceľova 9,  821 08 Bratislava 31331785 01.10.2018 798,00 € 159,60 € 957,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
28.09.18/00411 letenky  pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 28.09.2018 5 819,30 € 0,00 € 5 819,30 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
28.09.18/00410 nákup IKT - optické káble  Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 28.09.2018 410,85 € 82,17 € 493,02 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
28.09.18/00409 úprava fólií na zadných sklách služobných vozidiel M2 Solutions, s.r.o., )Pečnianska 33,  851 01 Bratislava 46617337 28.09.2018 160,00 € 32,00 € 192,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
26.09.18/00408 zhotovenie kľúčov H a B Slovakia, s. r. o., Ovsištské ním. 1,  851 04 Bratislava 35798319 26.09.2018 16,04 € 3,21 € 19,25 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
26.09.18/00407 školenie  INBOX SK, s.r.o., Seberíniho 1,  821 03 Bratislava 44813295 26.09.2018 1 690,00 € 338,00 € 2 028,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
26.09.18/00406 oprava trezoru  EUROSAFE, s.r.o., Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 26.09.2018 830,55 € 166,11 € 996,66 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.09.18/00405 skúška zdravotnej neškodnosti pitnej vody v studni účelového zariadenia  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4,  911 01 Trenčín 610968 25.09.2018 107,20 € 0,00 € 107,20 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.09.18/00404 oprava kosačky  Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1,  036 01 Martin 36377147 25.09.2018 10,77 € 2,15 € 12,92 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.09.18/00403 nákup zimných kvapalín, zmesí a olejov pre služobné vozidlá FULLTIME, s.r.o., Gen. Svobodu 2753/7,  911 08 Trenčín 44105487 25.09.2018 405,60 € 81,12 € 486,72 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.09.18/00402 2151/2004/IB-005 nákup SIM karty   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 25.09.2018 1,53 € 0,31 € 1,84 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.09.18/00401 2151/2004/IB-005 nákup služobného mobilného telefónu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 25.09.2018 250,00 € 50,00 € 300,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.09.18/00400 02151/2018/SEP/OMTZ-005 nákup balení pitnej vody a plastových pohárov do dávkovačov vody v účelovom zariadení AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 25.09.2018 83,40 € 16,68 € 100,08 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.09.18/00399 03142/2018/SEP/OMTZ-046 nákup stieračov a gumených rohoží pre služobné vozidlo RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 24.09.2018 116,67 € 23,33 € 140,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.09.18/00398 nákup elektromateriálu pre správu budovy Gálik & Veselý s.r.o., Osuského 3,  851 03 Bratislava 35732733 21.09.2018 1 062,73 € 212,55 € 1 275,28 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.09.18/00397 nákup licencie BSP SOFTWAREDISTRIBUTION,a.s., K Železnej studienke 27,  811 04 Bratislava 685399 21.09.2018 746,00 € 149,20 € 895,20 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.09.18/00396 4151/2004/IB-004 prekládka metalických a optických prepojov v budove SWAN, a.s., Borská 6,  841 04 Bratislava 35680202 20.09.2018 2 243,09 € 448,62 € 2 691,71 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.09.18/00395 pranie bielizne z účelového zariadenia ADATEX s.r.o., Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 20.09.2018 173,05 € 34,61 € 207,66 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.09.18/00394 04419/2018/SEP/OMTZ-004 nákup kancelárskych potrieb Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 20.09.2018 13,80 € 2,76 € 16,56 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.09.18/00393 03142/2018/SEP/OMTZ-046 oprava čelného skla SMV  RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 20.09.2018 25,00 € 5,00 € 30,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.09.18/00392 2151/2004/IB-005 nákup služobných mobilných telefónov Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 20.09.2018 1 250,00 € 250,00 € 1 500,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.09.18/00391 letenka  pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 18.09.2018 477,80 € 0,00 € 477,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.09.18/00390 nákup technického spotrebného materiálu pre údržbu budovy  Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9,  821 04 Bratislava 35838949 18.09.2018 40,33 € 8,07 € 48,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.09.18/00389 nákup IKT - tablet s puzdrom ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,  929 01 Dunajská Streda 36277151 18.09.2018 669,16 € 133,83 € 802,99 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.09.18/00388 nákup IKT - optický prevodník PC BUSINESS, spol. s r.o., Čečinová 31,  821 05 Bratislava 36016772 18.09.2018 45,41 € 9,08 € 54,49 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.09.18/00387 nákup IKT - interný SSD disk, externý rozbočovač USB portov, USB hub, LTE Router AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 17.09.2018 171,29 € 34,26 € 205,55 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.09.18/00386 diagnostika a oprava multifunkčného zariadenia  RICOH Slovakia, s.r.o., Koceľova 9,  821 08 Bratislava 31331785 17.09.2018 58,00 € 11,60 € 69,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.09.18/00385 nákup technického spotrebného materiálu pre údržbu budovy  Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9,  821 04 Bratislava 35838949 17.09.2018 4,69 € 0,94 € 5,63 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
14.09.18/00384 ročné predplatné aktualizácie SW BOZP BE-soft, a.s., Skladná 9,  040 01 Košice 36191337 14.09.2018 300,00 € 60,00 € 360,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.09.18/00383 04419/2018/SEP/OMTZ-004 nákup kancelárskych potrieb  Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 13.09.2018 29,20 € 5,84 € 35,04 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
11.09.18/00382 nákup vysávača KANTE ZS s.r.o., Kout na Šumave 320,  345 02 Kout na Šumave 25206044 11.09.2018 364,72 € 72,95 € 437,67 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
11.09.18/00381 nákup benzínovej vyvetvovacej píly  GAZDA s.r.o., Strečnianska 4,  851 05 Bratislava 31382789 11.09.2018 332,50 € 66,50 € 399,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
11.09.18/00380 nákup nábytku  Neudoerfler Office Systems, s.r.o., Slávičie údolie 106,  811 02 Bratislava 43772757 11.09.2018 4 458,60 € 891,72 € 5 350,32 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.09.18/00379 oprava notebooku  AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 06.09.2018 35,90 € 7,18 € 43,08 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.09.18/00378 pranie bielizne z účelového zariadenia ADATEX s.r.o., Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 05.09.2018 283,54 € 56,71 € 340,25 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.09.18/00377 442/2009/SE-024 nákup  e-stravovacích poukážok na 09/2018 pre pracovníkov úradu EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 04.09.2018 11 403,00 € 0,00 € 11 403,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.09.18/00376 nákup IKT - RAM  Hardware Support s.r.o., Švermova 23,  911 01 Trenčín 46178899 03.09.2018 875,00 € 175,00 € 1 050,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.09.18/00375 oprava a premiestnenie trezorov v budove EUROSAFE, s.r.o., Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 03.09.2018 981,52 € 196,31 € 1 177,83 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.09.18/00374 oprava VDV ventila na toalete v budove Kanal SERVICE, Toryská 1,  821 07 Bratislava 43636560 03.09.2018 350,00 € 70,00 € 420,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.09.18/00373 pokládka koberca v budove BRENO s.r.o., Rožňavská 1,  831 04 Bratislava 36660710 03.09.2018 2 037,54 € 407,51 € 2 445,05 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.09.18/00372 nákup IKT    -  HW pre prevádzkové zálohy  Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 03.09.2018 1 160,00 € 232,00 € 1 392,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
31.08.18/00371 letenky  pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 31.08.2018 7 147,41 € 0,00 € 7 147,41 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
30.08.18/00370 03142/2018/SEP/OMTZ-046 servis a oprava SMV  RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 30.08.2018 2 104,00 € 420,80 € 2 524,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
28.08.18/00369 školenie POTIFOB, s.r.o., Adyho 43,  900 45 Malinova 44811829 28.08.2018 1 189,17 € 237,83 € 1 427,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
28.08.18/00368 2151/2004/IB-005 nákup služobného mobilného telefónu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 28.08.2018 0,83 € 0,17 € 1,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
28.08.18/00367 školenie  QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30,  960 01 Zvolen 47717505 28.08.2018 1 800,00 € 360,00 € 2 160,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
27.08.18/00366 nákup PHM do záhradnej techniky účelového zariadenia Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 27.08.2018 93,33 € 18,67 € 112,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.08.18/00365 4874/2010/KÚ/OVB-008 mimozáručný servis EPS v budove SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 24.08.2018 237,01 € 47,40 € 284,41 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.08.18/00364 letenka  pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 23.08.2018 175,18 € 0,00 € 175,18 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.08.18/00363 letenka  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o., Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 23.08.2018 709,00 € 0,00 € 709,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.08.18/00362 úradný preklad textu z francúzštiny do slovenčiny s prekladateľskou doložkou PhDr. Alena Anettová, Hlaváčikova 29,  841 05 Bratislava 37606824 23.08.2018 200,00 € 0,00 € 200,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.08.18/00361 TK a EK na SMV SLOVDEKRA, s.r.o., Polianky 2834/19,  841 01 Bratislava 31324797 22.08.2018 46,67 € 9,33 € 56,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.08.18/00360 04419/2018/SEP/OMTZ-004 nákup kancelárskych potrieb  Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 22.08.2018 2 691,53 € 538,31 € 3 229,84 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.08.18/00359 4874/2010/KÚ/OVB-008 oprava bezpečnostných dverí  SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 21.08.2018 264,90 € 52,98 € 317,88 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.08.18/00358 výkon represívnej deratizácie  v objekte Danica Zelnerová - i-deratizácia, Pri vinohradoch 9556/271,  831 06 Bratislava 51840955 21.08.2018 350,00 € 0,00 € 350,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.08.18/00357 predsezónna údržba kotlov  v účelovom zariadení úradu VAVROTHERM,s.r.o., Štefánikova 1177/33,  921 01 Piešťany 44547153 21.08.2018 351,00 € 70,20 € 421,20 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.08.18/00356 oprava horáka na kotli a výmena odvzdušňovacieho ventilu v systéme ÚK v účelovom zariadení úradu VAVROTHERM,s.r.o., Štefánikova 1177/33,  921 01 Piešťany 44547153 21.08.2018 336,00 € 67,20 € 403,20 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.08.18/00355 servis UPS DTW, s .r.o., Krupinská 4,  851 01 Bratislava 36831379 21.08.2018 2 517,38 € 503,48 € 3 020,86 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.08.18/00354 úprava bezpečnostných dverí  ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o., Miletičova 67,  821 09 Bratislava 31341578 17.08.2018 100,01 € 20,00 € 120,01 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.08.18/00353
STORNOVANÁ
2151/2004/IB-005 pozáručná oprava služobného mobilného telefónu  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 17.08.2018 283,33 € 56,67 € 340,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.08.18/00352 2151/2004/IB-005 nákup služobného mobilného telefónu so služobnou hlasovou SIM kartou Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 17.08.2018 0,83 € 0,17 € 1,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.08.18/00351 2151/2004/IB-005 nákup služobného mobilného telefónu  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 17.08.2018 0,83 € 0,17 € 1,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.08.18/00350 ročné predplatné odborných publikácií  Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 17.08.2018 123,99 € 24,80 € 148,79 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.08.18/00349 02151/2018/SEP/OMTZ-005 nákup balení pramenitej vody a plastových pohárov do dávkovačov vody do účelového zariadenia AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 17.08.2018 83,40 € 16,68 € 100,08 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
16.08.18/00348 1333/2005/SE-002 oprava výťahu  v budove ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 16.08.2018 120,30 € 24,06 € 144,36 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.08.18/00347 03142/2018/SEP/OMTZ-046 servis a oprava SMV  RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 09.08.2018 120,00 € 24,00 € 144,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.08.18/00346 03142/2018/SEP/OMTZ-046 oprava SMV  RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 09.08.2018 169,00 € 33,80 € 202,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.08.18/00345 ročné predplatné periodika
MAFRA Slovakia, a.s., Seberíniho 1,  820 07 Bratislava 31333524 09.08.2018 232,50 € 46,50 € 279,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
08.08.18/00344 letenka  pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 08.08.2018 666,80 € 0,00 € 666,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
07.08.18/00343 nákup spotrebného materiálu IKT  AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 07.08.2018 62,19 € 12,44 € 74,63 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
07.08.18/00342 zhotovenie špeciálnych gestorovaných tlačovín Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,  831 06 Bratislava 42272360 07.08.2018 421,57 € 84,31 € 505,88 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
07.08.18/00341 442/2009/SE-024 nákup gastrolístkov pre pracovníkov úradu EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 07.08.2018 420,00 € 0,00 € 420,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.08.18/00340 nákup diktafónu Techhouse s.r.o., Ovsištské nám. 1,  851 04 Bratislava 50298038 06.08.2018 70,83 € 14,17 € 85,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.08.18/00339 vykonanie justáže a overenia analyzátora dychu  Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a,  921 01 Piešťany 31439446 06.08.2018 252,00 € 50,40 € 302,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.08.18/00338 442/2009/SE-024 nákup stravovacích e-poukážok pre pracovníkov úradu, 08/2018 EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 03.08.2018 13 696,20 € 0,00 € 13 696,20 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.08.18/00337 nákup pneumatík pre SMV  PEMA Šamorín, s.r.o., Pomlejská 106/A,  931 01 Šamorín 45374236 03.08.2018 182,42 € 36,48 € 218,90 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
02.08.18/00336 letenka pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 02.08.2018 402,88 € 0,00 € 402,88 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.08.18/00335 1333/2005/SE-002 oprava výťahu v budove úradu ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 01.08.2018 107,20 € 21,44 € 128,64 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
31.07.18/00334 07679/2017/SEP/OMTZ-004 nákup archívnych krabíc  Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 31.07.2018 366,67 € 73,33 € 440,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
26.07.18/00333 nákup nábytku  SEGUM trade, s.r.o., Bosáková 5,  851 04 Bratislava 35699027 26.07.2018 427,50 € 85,50 € 513,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
26.07.18/00332 03142/2018/SEP/OMTZ-046 servis SMV  RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83,  821 09 Bratislava 35860251 26.07.2018 57,50 € 11,50 € 69,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.07.18/00331 08199/2017/SEP/OMTZ-003 nákup kancelárskeho papiera  Xepap, spol.s r.o., Jesenského 4703,  960 01 Zvolen 31628605 25.07.2018 1 242,00 € 248,40 € 1 490,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.07.18/00330 nákup podporného a spotrebného materiálu IKT Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 25.07.2018 1 352,00 € 270,40 € 1 622,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.07.18/00329 školenie  OTIDEA, s.r.o., Zámocká 7074/30,  811 01 Bratislava 47139200 24.07.2018 145,00 € 29,00 € 174,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.07.18/00328 školenie   PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 24.07.2018 118,00 € 0,00 € 118,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.07.18/00327 oprava SMV - úhrada spoluúčasti v rámci havarijného poistenia IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 24.07.2018 55,00 € 11,00 € 66,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.07.18/00326 oprava SMV - úhrada spoluúčasti v rámci havarijného poistenia  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 24.07.2018 55,00 € 11,00 € 66,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.07.18/00325 2151/2004/IB-005 nákup služobného mobilného telefónu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 24.07.2018 0,83 € 0,17 € 1,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.07.18/00324 nákup kávovarov  ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22,  929 01 Dunajská Streda 36277151 24.07.2018 570,00 € 114,00 € 684,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.07.18/00323 nákup kancelárskeho materiálu  OFFICE SERVIS s.r.o., Mlynské Luhy 76A,  821 05 Bratislava 35933828 20.07.2018 7,50 € 1,50 € 9,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.07.18/00322 4874/2010/KÚ/OVB-008 diagnostika a servis EZS v budove  SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 20.07.2018 102,82 € 20,56 € 123,38 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.07.18/00321 nákup kancelárskej stoličky  Kancelárske stoličky.com, s.r.o., Hradská 14329/3G,  821 07 Bratislava 48215686 20.07.2018 205,63 € 41,13 € 246,76 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
19.07.18/00320 nákup manipulačného materiálu a pracovného náradia do účelového zariadenia  BIVA, s.r.o., Holubyho 2033/9,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 36329827 19.07.2018 127,45 € 25,49 € 152,94 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.07.18/00319 nákup spotrebného materiálu IKT  Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7,  811 09 Bratislava 36562939 18.07.2018 11,31 € 2,26 € 13,57 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.07.18/00318 zabezpečenie sťahovania osobných vecí vyslaného pracovníka zo zahraničia späť do SR FTL Logistics, s.r.o., Západ 1053/4-40,  02 801 Trstiná 46958126 18.07.2018 990,00 € 198,00 € 1 188,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.07.18/00317 nákup odborných publikácií  UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12,  811 06 Bratislava 36683132 18.07.2018 39,46 € 3,95 € 43,41 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.07.18/00316 odstránenie závad zistených po revízii elektrických a zdvíhacích zariadení v budove TRITON Závodná s.r.o., Závodná 46,  821 06 Bratislava 47738600 18.07.2018 302,80 € 60,56 € 363,36 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.07.18/00315 2256/2017/SEP/OMTZ-008 servis SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 18.07.2018 316,56 € 63,31 € 379,87 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
16.07.18/00314 nákup spotrebného materiálu IKT  Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 16.07.2018 500,58 € 100,12 € 600,70 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.07.18/00313
STORNOVANÁ
13.07.2018 0,00 € 0,00 € 0,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.07.18/00312 poplatok za vydanie duplikátu ročnej diaľničnej známky  AT OAMTC  ASFINAG Maut Service GmbH, Alpenstraße 99,  502 0  Salzburg 0 13.07.2018 10,00 € 0,00 € 10,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.07.18/00311 pranie bielizne účelového zariadenia ADATEX s.r.o., Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 13.07.2018 116,25 € 23,25 € 139,50 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.07.18/00310 nákup manipulačnej techniky - rebríky Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G,  821 06 Bratislava 35950226 13.07.2018 188,90 € 37,78 € 226,68 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
11.07.18/00309 2256/2017/SEP/OMTZ-008 oprava SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 11.07.2018 166,67 € 33,33 € 200,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.07.18/00308 zhotovenie interiérového stojanu na vlajky  2U s.r.o, Trnavská cesta 70,  811 02 Bratislava 17315786 10.07.2018 380,00 € 76,00 € 456,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.07.18/00307 školenia  Agentúra APOLLO spol. s.r.o., Bazovského 19,  841 01 Bratislava 36843741 10.07.2018 550,00 € 110,00 € 660,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.07.18/00306 00747/2018/SEP/OMTZ-009 nákup čistiacich prostriedkov pre úrad PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5,  851 01 Bratislava 33768897 10.07.2018 1 069,50 € 213,90 € 1 283,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.07.18/00305 výmena koberca BRENO s.r.o., Rožňavská 1,  831 04 Bratislava 36660710 10.07.2018 1 654,96 € 330,99 € 1 985,95 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.07.18/00304 4874/2010/KÚ/OVB-008 oprava tiesňového tlačidlového hlásiča EZS SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 06.07.2018 134,29 € 26,86 € 161,15 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.07.18/00303 ukotvenie trezorov v budove úradu EUROSAFE, s.r.o., Smrečianska 43,  811 05 Bratislava 35828382 06.07.2018 178,90 € 35,78 € 214,68 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.07.18/00302 2256/2017/SEP/OMTZ-008 servis SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 06.07.2018 250,00 € 50,00 € 300,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.07.18/00301 oprava práčky v účelovom zariadení TV-AV Elektronic, s.r.o., Pribinova 8725/54,  010 01 Žilina 31587330 04.07.2018 129,17 € 25,83 € 155,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.07.18/00300 442/2009/SE-024 nákup stravovacích e-poukážok pre pracovníkov úradu, 7/2018 EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 03.07.2018 13 939,80 € 0,00 € 13 939,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.07.18/00299 nákup PHM do záhradnej techniky v účelovom zariadení Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 03.07.2018 42,80 € 8,56 € 51,36 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
02.07.18/00298 oprava SMV - úhrada spoluúčasti v rámci HPV pri škodovej udalosti IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 02.07.2018 90,09 € 18,02 € 108,11 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
02.07.18/00297 úradný preklad textov zo slovenčiny do angličtiny Specta, s.r.o., Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 02.07.2018 235,56 € 47,11 € 282,67 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05446/2018/KÚ/OPSZ-001 špecifická preventívna lekárska prehliadka Rimed, s.r.o., Ružinovská 10, 820 07  Bratislava 44718462 03.07.2018 100,00 € 0,00 € 100,00 € Blažej Lippay,
riaditeľ kancelárie úradu
05446/2018/KÚ/OPSZ-003
špecifická preventívna lekárska prehliadka Kardio - Sanus, s.r.o., Štefana Králika 1/B, 841 07  Bratislava 35976918 03.07.2018 100,00 € 0,00 € 100,00 € Blažej Lippay,
riaditeľ kancelárie úradu
29.06.18/00296 kalibrácia meracích prístrojov a antén Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29,  841 04 Bratislava 679364 29.06.2018 13 938,00 € 2 787,60 € 16 725,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.06.18/00295 2256/2017/SEP/OMTZ-008 oprava SMV IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 29.06.2018 100,00 € 20,00 € 120,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.06.18/00294 likvidácia papierového odpadu v spaľovni OLO a.s., Ivánska cesta 22,  821 04 Bratislava 681300 29.06.2018 80,00 € 16,00 € 96,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.06.18/00293 polročná odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia v účelovom zariadení ELMAD s.r.o., Horná Streda 232,  916 24 Horná Streda 45649537 29.06.2018 45,00 € 0,00 € 45,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
28.06.18/00292 letenky - júl 2018 pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 28.06.2018 2 811,20 € 0,00 € 2 811,20 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
27.06.18/00291 2256/2017/SEP/OMTZ-008 servis SMV IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 27.06.2018 342,50 € 68,50 € 411,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
27.06.18/00290 02151/2018/SEP/OMTZ-005 nákup balení pitnej vody a plastových pohárov do dávkovačov vody v účelovom zariadení AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 27.06.2018 83,40 € 16,68 € 100,08 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.06.18/00289 nákup auto-chémie pre údržbu SMV MONT Clean, s.r.o., Kvetinárska 13,  821 06 Bratislava 46631437 25.06.2018 838,54 € 167,71 € 1 006,25 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.06.18/00288 nákup oleja a náhradných dielov do záhradnej techniky v účelovom zariadení Marián Šupa, Hollého 164,  922 07 Veľké Kostoľany 11906022 22.06.2018 174,69 € 34,94 € 209,63 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.06.18/00287 školenie  Agentúra APOLLO spol. s.r.o., Bazovského 19,  841 01 Bratislava 36843741 22.06.2018 125,00 € 25,00 € 150,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.06.18/00286 2256/2017/SEP/OMTZ-008 servis SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 22.06.2018 25,00 € 5,00 € 30,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.06.18/00285 servis SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 22.06.2018 166,67 € 33,33 € 200,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.06.18/00284 2256/2017/SEP/OMTZ-008 servis SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 22.06.2018 62,50 € 12,50 € 75,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.06.18/00283 preventívna lekárska prehliadka príslušníka  Medicínske zariadenie Mlynská dolina, s.r.o., Staré Grunty 56,  841 04 Bratislava 47236311 21.06.2018 41,67 € 8,33 € 50,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.06.18/00282 322/2012/IBEP/OPIS-018 nákup digitálnych telefónnych prístrojov  SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch), Mlynské Nivy 71,  821 05 Bratislava 31371566 21.06.2018 570,00 € 114,00 € 684,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.06.18/00281 školenie Psyche Educa, s.r.o., Nejedlého 39,  841 02 Bratislava 45583706 21.06.2018 700,00 € 0,00 € 700,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.06.18/00280 školenie  Agentúra APOLLO spol. s.r.o., Bazovského 19,  841 01 Bratislava 36843741 20.06.2018 187,50 € 37,50 € 225,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.06.18/00279 pranie a žehlenie bielizne z účelového zariadenia ADATEX s.r.o., Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 20.06.2018 253,26 € 50,65 € 303,91 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.06.18/00278 zhotovenie kópií z projektovej dokumentácie  Repro, s.r.o., Brnianska 49,  811 04 Bratislava 44314523 20.06.2018 100,08 € 20,02 € 120,10 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.06.18/00277 sťahovanie trezorov, úschovných skríň a nábytku vrátane poistenia prepravy zo zahraničného zastupiteľstva na úrad in time express ligistic, s.r.o., Dvorčianska 72,  949 05 Nitra 45543071 20.06.2018 1 050,00 € 210,00 € 1 260,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.06.18/00276 nákup IKT - HDD  AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 20.06.2018 36,90 € 7,38 € 44,28 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
19.06.18/00275 výroba kľúčov  Štefan Harenčák, Vrakuňa 8817,  821 07 Bratislava 32091176 19.06.2018 62,50 € 12,50 € 75,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
19.06.18/00274 2256/2017/SEP/OMTZ-008 oprava SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 19.06.2018 237,50 € 47,50 € 285,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
14.06.18/00273 nákup vyšetrovacieho kresla k polygrafickému prístroju  SIGIN a.s., Borská 5,  841 04 Bratislava 35756667 14.06.2018 3 590,00 € 718,00 € 4 308,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
14.06.18/00272 ročné predplatné online prístupu k odbornej publikácii Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 14.06.2018 97,50 € 19,50 € 117,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
14.06.18/00271 1333/2005/SE-002 oprava výťahu v budove ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 14.06.2018 86,10 € 17,22 € 103,32 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
14.06.18/00270 2256/2017/SEP/OMTZ-008 servisná prehliadka SMV IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 14.06.2018 645,00 € 129,00 € 774,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.06.18/00269 04419/2018/SEP/OMTZ-004 nákup kancelárskeho materiálu - zakladače Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 13.06.2018 74,50 € 14,90 € 89,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.06.18/00268 výroba a montáž loga útvaru SCHD2, s.r.o., Kukorelliho 7179/12,  921 01 Piešťany 50788744 13.06.2018 748,00 € 0,00 € 748,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
11.06.18/00267 2258/2017/SEP/OMTZ pozáručný servis, údržba, čistenie a dezinfekcia klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove VK-Klimaservis, s.r.o., Strečnianska 16,  851 05 Bratislava 35948507 11.06.2018 2 960,00 € 592,00 € 3 552,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
08.06.18/00266 nákup gastrolístkov pre pracovníkov úradu EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 08.06.2018 672,00 € 0,00 € 672,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
08.06.18/00265 zhotovenie hologramov úradu PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., ul. Jozefa Hagaru 9,  831 51 Bratislava 698407 08.06.2018 1 768,00 € 353,60 € 2 121,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
08.06.18/00264 nákup vysielačiek  Epicomp, s.r.o., Holubyho 4697/28,  902 01 Pezinok 36781461 08.06.2018 417,03 € 83,41 € 500,44 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
08.06.18/00263 polročný servis gravírovacieho stroja  ALPHASET,spol. s r.o., Kopčianská 19,  851 01 Bratislava 31325611 08.06.2018 59,50 € 11,90 € 71,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
08.06.18/00262 nákup kancelárskeho materiálu ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.), Plynárenská 6,  821 09 Bratislava 31331131 08.06.2018 63,60 € 12,72 € 76,32 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
07.06.18/00261 zhotovenie propagačných predmetov s logom úradu REPRE s.r.o., Vlčie hrdlo 61,  821 07 Bratislava 35810122 07.06.2018 4 632,30 € 926,46 € 5 558,76 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.06.18/00260 nákup spotrebného materiálu IKT M:ZONE, s.r.o., Dukelská 852/28,  952 01 Vráble 34146229 06.06.2018 81,67 € 16,33 € 98,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.06.18/00259 04419/2018/SEP/OMTZ-004 nákup kancelárskych potrieb Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A,  831 04 Bratislava 35710691 06.06.2018 505,65 € 101,13 € 606,78 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.06.18/00258 školenie  VIK s.r.o., Jadrová 19,  821 02 Bratislava 36680192 06.06.2018 714,00 € 142,80 € 856,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.06.18/00257 2256/2017/SEP/OMTZ-008 servis SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 06.06.2018 100,00 € 20,00 € 120,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.06.18/00256 servis a výmena batérií v elektronickej zabezpečovacej signalizácii v účelovom zariadení Peter Čavrčka - ALARM SAT, Dunajská 20,  900 44 Tomášov 44166923 06.06.2018 276,89 € 0,00 € 276,89 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.06.18/00255 profylaktická prehliadka UPS  DTW, s .r.o., Krupinská 4,  851 01 Bratislava 36831379 06.06.2018 580,72 € 116,14 € 696,86 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.06.18/00254 funkčná skúška automatického otvárania protipožiarnych dverí na úrade Pavol Richter - UNISEP, Gessayova 16,  851 03 Bratislava 43031498 06.06.2018 465,00 € 93,00 € 558,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.06.18/00253 ročná podpora pre SUN servery GiTy-Slovensko a.s., Jilemnického 8,  036 01 Martin 36378143 05.06.2018 2 510,03 € 502,01 € 3 012,04 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.06.18/00252 442/2009/SE-024 nákup e-stravovacích poukážok pre pracovníkov úradu-  06/2018
EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 05.06.2018 14 821,80 € 0,00 € 14 821,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.06.18/00251 nákup nábytku - vitríny, konferenčného stolíka Neudoerfler Office Systems, s.r.o., Slávičie údolie 106,  811 02 Bratislava 43772757 05.06.2018 517,00 € 103,40 € 620,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.06.18/00250 odborná prehliadka a skúška zdvíhacích a elektrických zariadení v budove úradu MARTINUSÍK, s.r.o., Dolnočepeňská 1641/57,  926 01 Sereď 46048324 04.06.2018 565,00 € 113,00 € 678,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.06.18/00249 pranie bielizne v účelovom zariadení, 5-6/2018 ADATEX s.r.o., Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 04.06.2018 230,50 € 46,10 € 276,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.06.18/00248 2256/2017/SEP/OMTZ-008 servis SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 04.06.2018 149,62 € 29,92 € 179,54 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.06.18/00247 00306/2017/OMTZ-015 nákup osobných ochranných pracovných pomôcok REMPO UNIVERS EU, e.r.o., Trieda SNP 90/341,  040 11 Košice 47619511 04.06.2018 243,82 € 48,76 € 292,58 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.06.18/00246 oprava laserovej tlačiarne ALFA OFFICE, s.r.o., Studená 5,  821 04 Bratislava 35955333 04.06.2018 50,00 € 10,00 € 60,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.06.18/00245 2151/2004/IB-005 nákup licencií MDM systému s platnosťou 2 roky  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 04.06.2018 2 520,00 € 504,00 € 3 024,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.06.18/00244 odborná prehliadka a skúška kotlov, úpravne vody a revízia komína objektu úradu PETRA+, spol. s r.o., Račianska 146,  831 54 Bratislava 35929855 01.06.2018 430,00 € 86,00 € 516,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.06.18/00243 odborná prehliadka a skúška tlakových a plynových zariadení v účelovom zariadení Prescont s.r.o., Porúbka 96,  013 11 Porúbka 36437352 01.06.2018 795,00 € 159,00 € 954,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.06.18/00242 nákup spotrebného materiálu - hygienických potrieb  Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32,  821 04 Bratislava 35903414 01.06.2018 99,83 € 19,97 € 119,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
01.06.18/00241 nákup spotrebného materiálu IKT - USB, konektorov AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 01.06.2018 149,95 € 29,99 € 179,94 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
31.05.18/00240
STORNOVANÁ
2151/2004/IB-005 nákup licencií pre MDM systém Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 31.05.2018 2 520,00 € 504,00 € 3 024,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
30.05.18/00239 1333/2005/SE-002 oprava výťahu  ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12,  917 00 Trnava 31419143 30.05.2018 124,00 € 24,80 € 148,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
30.05.18/00238 nákup prešpánových obalov  ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.), Plynárenská 6,  821 09 Bratislava 31331131 30.05.2018 60,78 € 12,16 € 72,94 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
30.05.18/00237 nákup prešpánových obalov  ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.), Plynárenská 6,  821 09 Bratislava 31331131 30.05.2018 74,28 € 14,86 € 89,14 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.05.18/00236 letenky  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45,  040 01 Košice 36667234 29.05.2018 2 566,00 € 0,00 € 2 566,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.05.18/00235 nákup ventilov do toalet a postrekovača buriny OBI Slovakia, s.r.o., Hodonínska 25,  841 03 Bratislava 48258946 29.05.2018 56,19 € 11,24 € 67,43 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.05.18/00234 diagnostika a oprava multifunkčného zariadenia  RICOH Slovakia, s.r.o., Koceľova 9,  821 08 Bratislava 31331785 29.05.2018 98,00 € 19,60 € 117,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.05.18/00233 nákup PHM pre záhradnú techniku v účelovom zariadení Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 29.05.2018 125,20 € 25,04 € 150,24 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.05.18/00232 4874/2010/KÚ/OVB-008 doprogramovanie grafického návrhu preukazu zamestnanca SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 29.05.2018 94,11 € 18,82 € 112,93 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.05.18/00231 oficiálny preklad dokumentu Specta, s.r.o., Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 29.05.2018 209,00 € 41,80 € 250,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.05.18/00230 2256/2017/SEP/OMTZ-008 nákup stieračov na SMV IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 29.05.2018 41,67 € 8,33 € 50,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.05.18/00229 2256/2017/SEP/OMTZ-008 čistenie klimatizácie na SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 29.05.2018 27,50 € 5,50 € 33,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.05.18/00228 2256/2017/SEP/OMTZ-008 servis SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 29.05.2018 200,00 € 40,00 € 240,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
29.05.18/00227 nákup osobných ochranných pracovných pomôcok REMPO UNIVERS EU, e.r.o., Trieda SNP 90/341,  040 11 Košice 47619511 29.05.2018 143,66 € 28,73 € 172,39 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.05.18/00226 letenka Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45,  040 01 Košice 36667234 25.05.2018 414,00 € 0,00 € 414,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.05.18/00225 nákup spotrebného materiálu - rozdvojky a predlžovačky Gálik & Veselý s.r.o., Osuského 3,  851 03 Bratislava 35732733 25.05.2018 28,12 € 5,63 € 33,75 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.05.18/00224 nákup spotrebného materiálu IKT -  USB tokenov  PosAm spol. s r.o., Bajkalská 28,  821 09 Bratislava 31365078 24.05.2018 580,86 € 116,17 € 697,03 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.05.18/00223 zhotovenie propagačných predmetov Sketch, s.r.o., Tomášikova 26,  821 01 Bratislava 35877529 24.05.2018 438,00 € 87,60 € 525,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.05.18/00222 diagnostika a oprava multifunkčného zariadenia  RICOH Slovakia, s.r.o., Koceľova 9,  821 08 Bratislava 31331785 23.05.2018 58,00 € 11,60 € 69,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.05.18/00221 00083/2018/SEP/OMTZ-008 úpravy v IS Garis - úprava likvidačného listu  TatraSoft  Group s.r.o., Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 23.05.2018 305,00 € 61,00 € 366,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.05.18/00220 výroba pečiatok  TatraSoft  Group s.r.o., Hroznova 10,  831 01 Bratislava 35752831 22.05.2018 0,00 € 0,00 € 0,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.05.18/00219 výroba pečiatok  SCHD2, s.r.o., Kukorelliho 7179/12,  921 01 Piešťany 50788744 22.05.2018 1 434,24 € 0,00 € 1 434,24 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.05.18/00218 nákup spotrebného IKT - porty AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 22.05.2018 111,70 € 22,34 € 134,04 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.05.18/00217 letenka  Tucan, cestovná agentúra, s.r.o., Za Kasárňou 1,  831 03 Bratislava 35697300 22.05.2018 233,00 € 0,00 € 233,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.05.18/00216 2258/2017/SEP/OMTZ nákup ovládacích panelov vzduchotechnických jednotiek VK-Klimaservis, s.r.o., Strečnianska 16,  851 05 Bratislava 35948507 22.05.2018 406,00 € 81,20 € 487,20 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.05.18/00215 zhotovenie propagačných predmetov s potlačou loga  REPRE s.r.o., Vlčie hrdlo 61,  821 07 Bratislava 35810122 22.05.2018 298,00 € 59,60 € 357,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.05.18/00214 02151/2018/SEP/OMTZ-005 nakup balenej pitnej vody a plastových pohárikov do dávkovačov vody v účelovom zariadení AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 22.05.2018 83,40 € 16,68 € 100,08 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
22.05.18/00213 oficiálny úradný preklad dokumentov s prekladateľskou doložkou Specta, s.r.o., Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 22.05.2018 988,00 € 197,60 € 1 185,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.05.18/00212 nákup spotrebného a izolačného materiálu IKT  Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9,  821 04 Bratislava 35838949 21.05.2018 4,70 € 0,94 € 5,64 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.05.18/00211 nákup spotrebnéno materiálu IKT  AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 21.05.2018 46,36 € 9,27 € 55,63 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.05.18/00210 nákup spotrebnéno materiálu IKT  Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 21.05.2018 378,83 € 75,77 € 454,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.05.18/00209 nákup spotrebnéno materiálu IKT - USB AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 21.05.2018 108,30 € 21,66 € 129,96 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.05.18/00208 2258/2017/SEP/OMTZ oprava vzduchotechnickej jednotky VK-Klimaservis, s.r.o., Strečnianska 16,  851 05 Bratislava 35948507 21.05.2018 159,10 € 31,82 € 190,92 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.05.18/00207 zhotovenie propagačných predmetov Hauerland, spol. s r.o., Matúšova 56,  811 04 Bratislava 35777885 21.05.2018 410,16 € 82,03 € 492,19 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.05.18/00206 poplatok za RapidSSL certifikát  Zoner s.r.o., Jaskový rad 5,  831 01 Bratislava 35770929 17.05.2018 24,99 € 5,00 € 29,99 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.05.18/00205 2256/2017/SEP/OMTZ-008 servis SMV IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 17.05.2018 41,67 € 8,33 € 50,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
16.05.18/00204 nákup príslušenstva IKT - USB HUP AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 16.05.2018 15,50 € 3,10 € 18,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
02394/2018/KÚ/OPSZ-019 kúpeľný pobyt pre 6 osôb Kúpele Dudince, a. s., Kúpeľná 106, 962 71 Dudince - kúpele 31642713 28.05.2018 4 800,00 € 0,00 € 4 800,00 € Blažej Lippay,
riaditeľ kancelárie úradu
15.05.18/00203 letenka  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45,  040 01 Košice 36667234 15.05.2018 538,00 € 0,00 € 538,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
15.05.18/00202 ukotvenie trezora a odborné otvorenie uzamknutej bezpečnostnej skrine Eurosafe Slovakia s.r.o., Smrečianska 3,  811 05 Bratislava 35783290 15.05.2018 235,93 € 47,19 € 283,12 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
15.05.18/00201 2151/2004/IB-005 obstaranie SIM karty Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 15.05.2018 18,40 € 3,68 € 22,08 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
14.05.18/00200 školenie  creatio eu, s.r.o., Drieňová 34,  821 01 Bratislava 50242032 14.05.2018 170,00 € 34,00 € 204,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
14.05.18/00199 nákup športových trofejí pre športové podujatie Victory sport, spol. s.r.o., Junácka 6,  831 04 Bratislava 35774282 14.05.2018 49,58 € 9,92 € 59,50 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
14.05.18/00198 nákup IKT - HW SDD AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 14.05.2018 72,40 € 14,48 € 86,88 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
14.05.18/00197 2151/2004/IB-005 nákup služobného mobilného telefónu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 14.05.2018 0,83 € 0,17 € 1,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
14.05.18/00196 nákup tašiek na notebooky Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G,  821 06 Bratislava 35950226 14.05.2018 775,50 € 155,10 € 930,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
11.05.18/00195 revízia hasiacich a požiarnotechnických zariadení a odstránenie prípadných nedostatkov zistených z revízie v objektoch úradu a účelového zariadenia PROXIMA, s.r.o., Saratovská  26/A,  841 02 Bratislava 31377661 11.05.2018 1 180,00 € 236,00 € 1 416,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
11.05.18/00194 nákup licencií AISPR  DWC Slovakia a.s., Panenská 24,  811 03 Bratislava 35918501 11.05.2018 5 425,00 € 1 085,00 € 6 510,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
11.05.18/00193 servis multifunkčného zariadenia IKT OFFIMEX Chaussée de Charleroi, Charleroisesteenweg 223,         Bruxelles 0 11.05.2018 1 572,80 € 0,00 € 1 572,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.05.18/00192 STORNOVANÁ Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.05.18/00191 nákup kancelárskeho kresla B2B Partner, s.r.o., Šuleková 2,  811 06 Bratislava 44413467 10.05.2018 164,70 € 32,94 € 197,64 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.05.18/00190 4874/2010/KÚ/OVB-008 úprava na ovládacích paneloch zabezpečovacieho systému EPS SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 09.05.2018 160,33 € 32,07 € 192,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.05.18/00189 4874/2010/KÚ/OVB-008 oprava detektora zabezpečovacieho systému EPS  SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 09.05.2018 179,48 € 35,90 € 215,38 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.05.18/00188 nákup listových obálok ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.), Plynárenská 6,  821 09 Bratislava 31331131 09.05.2018 253,12 € 50,62 € 303,74 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.05.18/00187 letenky  pelikan.sk, Námestie SNP 6,  811 06 Bratislava 35897821 09.05.2018 1 421,58 € 0,00 € 1 421,58 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.05.18/00186 zhotovenie kľúčov H a B Slovakia, s. r. o., Ovsištské ním. 1,  851 04 Bratislava 35798319 04.05.2018 1,83 € 0,37 € 2,20 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.05.18/00185 2151/2004/IB-005 nákup služobnej SIM karty  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 04.05.2018 324,00 € 64,80 € 388,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.05.18/00184 oprava PC  Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 04.05.2018 15,53 € 3,11 € 18,64 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.05.18/00183 2256/2017/SEP/OMTZ-008 oprava SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 04.05.2018 37,50 € 7,50 € 45,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.05.18/00182 oprava služobného mobilného telefónu  mediatip.sk, s.r.o., Bratislavská 432/7,  018 41 Dubnica nad Váhom 36013978 04.05.2018 91,67 € 18,33 € 110,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.05.18/00181 nákup spojovacieho materiálu IKT Murat, s.r.o., Bratislavská 87,  902 01 Pezinok 31431852 03.05.2018 82,04 € 16,41 € 98,45 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.05.18/00180 2256/2017/SEP/OMTZ-008 oprava SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 03.05.2018 495,84 € 99,17 € 595,01 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.05.18/00179 nákup vlajky SR pre pietné účely 2U s.r.o, Trnavská cesta 70,  811 02 Bratislava 17315786 03.05.2018 69,20 € 13,84 € 83,04 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.05.18/00178 442/2009/SE-024 nákup stravovacích e-poukážok pre pracovníkov úradu - máj 2018 EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 03.05.2018 15 111,60 € 0,00 € 15 111,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.05.18/00177 úradný preklad textu s prekladateľskou doložkou PhDr. Alena Anettová, Hlaváčikova 29,  841 05 Bratislava 37606824 03.05.2018 357,00 € 0,00 € 357,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.05.18/00176 úradný preklad dokumentov  s prekladateľskou doložkou Specta, s.r.o., Ružová dolina 6,  821 08 Bratislava 36355399 03.05.2018 540,00 € 108,00 € 648,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
02.05.18/00175 2151/2004/IB-005 oprava služobného mobilného telefónu  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 02.05.2018 309,17 € 61,83 € 371,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
27.04.18/00174 letenky  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45,  040 01 Košice 36667234 27.04.2018 2 678,00 € 0,00 € 2 678,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
27.04.18/00173 nákup IKT - HW zariadenie Senetic s.r.o., Rybná 682/14,  110 00 Praha 1 4991125 27.04.2018 1 057,04 € 211,41 € 1 268,45 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
27.04.18/00172 predĺženie ročnej licencie na SW produkt  Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49,  040 11 Košice 36212466 27.04.2018 170,00 € 34,00 € 204,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
26.04.18/00171 2256/2017/SEP/OMTZ-008 oprava SMV IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 26.04.2018 249,14 € 49,83 € 298,97 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
25.04.18/00170 nákup spotrebného materiálu IKT - káble, konvektory, moduly Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 25.04.2018 108,41 € 21,68 € 130,09 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
24.04.18/00169 výroba kľúčov H a B Slovakia, s. r. o., Ovsištské ním. 1,  851 04 Bratislava 35798319 24.04.2018 4,00 € 0,80 € 4,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.04.18/00168 letenka  WINGS s.r.o., Františkánske nám. 3,  811 01 Bratislava 31365698 23.04.2018 890,00 € 0,00 € 890,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.04.18/00167 letenky  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45,  040 01 Košice 36667234 23.04.2018 1 210,00 € 0,00 € 1 210,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.04.18/00166 oprava pisoárového ventila na WC Kanal SERVICE, Toryská 1,  821 07 Bratislava 43636560 23.04.2018 156,95 € 31,39 € 188,34 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.04.18/00165 00747/2018/SEP/OMTZ-009 nákup čistiacich prostriedkov PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5,  851 01 Bratislava 33768897 23.04.2018 2 501,33 € 500,27 € 3 001,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.04.18/00164 pranie bielizne v účelovom zariadení ADATEX s.r.o., Turecká 27,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 34134719 20.04.2018 184,00 € 36,80 € 220,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.04.18/00163 nákup napájacieho adaptéra Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33,  831 06 Bratislava 31382541 20.04.2018 26,15 € 5,23 € 31,38 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.04.18/00162 naloženie, odvoz a likvidácia bio odpadu z parku účelového zariadenia JAMBO, s.r.o., Považany - Vieska 309,  916 26 Považany 46065849 20.04.2018 600,00 € 120,00 € 720,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.04.18/00161 nákup PHM do záhradnej techniky v účelovom zariadení Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 31322832 20.04.2018 65,80 € 13,16 € 78,96 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
20.04.18/00160 ročná aktualizácia online odbornej publikácie Verlag dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13,  811 04 Bratislava 35730129 20.04.2018 208,50 € 41,70 € 250,20 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.04.18/00159 ročný online prístupk EPI Právny systém Prémium Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,  010 01 Žilina 31592503 18.04.2018 1 380,13 € 276,03 € 1 656,16 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
18.04.18/00158 pozáručná oprava kávovaru  HOSPOL elektro s.r.o., Rustaveliho 7,  831 06 Bratislava 35762144 18.04.2018 120,00 € 24,00 € 144,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.04.18/00157 nákup taktického oblečenia  SHADOW Slovakia s.r.o., Cabajská 42,  949 01 Nitra 1 50231111 17.04.2018 286,67 € 57,33 € 344,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.04.18/00156 polročná revízia komínov a dymovodov v objekte účelového zariadenia ORS service s.r.o., E.F. Scherera 4800/28,  921 01 Piešťany 48025950 17.04.2018 282,00 € 56,40 € 338,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.04.18/00155 2151/2004/IB-005 nákup služobného mobilného telefónu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 35763469 17.04.2018 0,83 € 0,17 € 1,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.04.18/00154 2256/2017/SEP/OMTZ-008 sezónna výmena pneumatík na SMV IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 17.04.2018 62,50 € 12,50 € 75,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.04.18/00153 vymaľovanie služobného bytu  Anton Šušoliak, Lúčna ul. 4,  947 01 Hurbanovo 33776458 17.04.2018 1 917,28 € 0,00 € 1 917,28 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
17.04.18/00152 nákup vybíjacieho zariadenia W.A.R. Defender, s.r.o., Varšavská 1,  831 03 Bratislava 46028510 17.04.2018 610,00 € 122,00 € 732,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.04.18/00151 4874/2010/KÚ/OVB-008 výmena filtrov v jednotkách ASD systému EPS v objekte úradu SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 13.04.2018 84,17 € 16,83 € 101,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.04.18/00150 nákup prípravkov na ničenie burín a machu Ing. Milan Charvát - Záhradné Centrum, Andreja Hlinku 50,  921 01 Piešťany 35240504 13.04.2018 296,27 € 59,25 € 355,52 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.04.18/00149 nákup bezdrôtovej laserovej myši AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 13.04.2018 32,89 € 6,58 € 39,47 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.04.18/00148 nákup odbornej publikácie Martinus, s.r.o., Gorkého 4,  036 01 Martin 45503249 13.04.2018 9,06 € 0,91 € 9,97 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.04.18/00147 odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku do zberného dvora  Tomáš Šuhajík - Exit Sťahovanie, Rybárska 977/6,  920 02 Hlohovec 47876905 13.04.2018 520,00 € 0,00 € 520,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.04.18/00146 nákup redukčného ventilu s gumovou ochranou VILBO, s.r.o., Sadová 1108/39,  922 03 Vrbové 46099930 13.04.2018 80,00 € 16,00 € 96,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
13.04.18/00145 4874/2010/KÚ/OVB-008 oprava nefunkčného monitora kamerového systému v objektu SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C,  821 04 Bratislava 31364764 13.04.2018 568,33 € 113,67 € 682,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
11.04.18/00144 školenie  TUV NORD Slovakia, s.r.o., Mliekárenská 8,  821 09 Bratislava 31353436 11.04.2018 698,00 € 139,60 € 837,60 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.04.18/00143 obstaranie platenej verzie aplikácie sli.do prostredníctvom internetovej stránky sli.do s.r.o., Heyrovského 10,  841 03 Bratislava 47333421 10.04.2018 149,00 € 29,80 € 178,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.04.18/00142 5800/2008/PO-001 ročné predplatné online prístupu do databázy životopisov  Profesia spol. s r. o., Pribinova 19,  811 09 Bratislava 35800861 10.04.2018 369,00 € 73,80 € 442,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.04.18/00141 02151/2018/SEP/OMTZ-005 nákup balenej vody a plastových pohárov do dávkovačov pitnej vody v účelovom zariadení AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29,  040 01 Košice 50886771 10.04.2018 83,40 € 16,68 € 100,08 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.04.18/00140 oprava notebooku  AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 10.04.2018 45,83 € 9,17 € 55,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.04.18/00139 2256/2017/SEP/OMTZ-008 servis SMV IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 10.04.2018 183,33 € 36,67 € 220,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.04.18/00138 2256/2017/SEP/OMTZ-008 sezónna výmena pneumatík, vyčistenie interiéru SMV IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 10.04.2018 82,50 € 16,50 € 99,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.04.18/00137 zhotovenie náhradných kľúčov od plechovej skrine H a B Slovakia, s. r. o., Ovsištské ním. 1,  851 04 Bratislava 35798319 10.04.2018 4,58 € 0,92 € 5,50 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
10.04.18/00136 nákup spotrebného materiálu IKT- USB, HDD, switch AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 10.04.2018 127,80 € 25,56 € 153,36 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.04.18/00135 diagnostika a servis multifunkčného zariadenia  RICOH Slovakia, s.r.o., Koceľova 9,  821 08 Bratislava 31331785 09.04.2018 37,00 € 7,40 € 44,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
09.04.18/00134 letenka Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45,  040 01 Košice 36667234 09.04.2018 608,00 € 0,00 € 608,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
06.04.18/00133 nákup rohožky  BRENO s.r.o., Rožňavská 1,  831 04 Bratislava 36660710 06.04.2018 54,17 € 10,83 € 65,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.04.18/00132 oprava balkónových dverí  Ing. Dušan Blažek, Tupolevova 1,  851 01 Bratislava 37419587 05.04.2018 567,50 € 113,50 € 681,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.04.18/00131 ročné predplatné on-line prístupu k dennému periodiku Petit Press, a.s., Lazaretská 12,  818 08 Bratislava 35790253 05.04.2018 24,17 € 4,83 € 29,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.04.18/00130 školenie  Goethe - Institut Bratislava, Panenská 33,  814 82 Bratislava 31783198 05.04.2018 240,00 € 0,00 € 240,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.04.18/00129 442/2009/SE-024 nákup stravovacích e-poukážok pre pracovníkov úradu, apríl 2018 EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 05.04.2018 13 507,20 € 0,00 € 13 507,20 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.04.18/00128 školenie  RELIA, s.r.o., Trnavská 80,  821 02 Bratislava 31369308 05.04.2018 240,00 € 48,00 € 288,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.04.18/00127 školenie  PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 05.04.2018 131,67 € 26,33 € 158,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.04.18/00126 školenie  PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 05.04.2018 115,00 € 23,00 € 138,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
05.04.18/00125 školenie  PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 05.04.2018 195,00 € 39,00 € 234,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.04.18/00124 nákup SSD disku pre NTB AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 04.04.2018 36,80 € 7,36 € 44,16 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.04.18/00123 nákup laminovacej fólie A4 ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.), Plynárenská 6,  821 09 Bratislava 31331131 04.04.2018 89,50 € 17,90 € 107,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.04.18/00122 školenia  PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18,  841 06 Bratislava 35900831 03.04.2018 520,00 € 104,00 € 624,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
03.04.18/00121 nákup vrtákov do účelového zariadenia Peter Sadovský - PEKOV, Holubyho 2033/9,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 32778163 03.04.2018 66,50 € 13,30 € 79,80 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
02394/2018/KÚ/OPSZ-012 kúpeľný pobyt Kúpele Dudince, a. s., Kúpeľná 106, 962 71 Dudince - kúpele 31642713 06.04.2018 1 600,00 € 1 600,00 € Blažej Lippay,
riaditeľ kancelárie úradu
28.03.18/00120 letenky - apríl 2018 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45,  040 01 Košice 36667234 28.03.2018 1 886,00 € 0,00 € 1 886,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
27.03.18/00119 2256/2017/SEP/OMTZ-008 nákup hliníkových diskov pre SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 27.03.2018 1 407,60 € 281,52 € 1 689,12 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
27.03.18/00118 ročné predplatné periodika v on-line a papierovej forme  N Press, s.r.o., Jarošova 1,  831 03 Bratislava 46887491 27.03.2018 107,50 € 21,50 € 129,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
27.03.18/00117 obnovenie  ročnej licencie on-line prístupu k produktu - monitoring FinStat, s.r.o., Ľudmily Kraskovskej 1402/14,  851 10 Bratislava 47165367 27.03.2018 95,00 € 19,00 € 114,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
27.03.18/00116 2256/2017/SEP/OMTZ-008 sezónna výmena pneumatík na SMV IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 27.03.2018 82,20 € 16,44 € 98,64 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
27.03.18/00115 nákup IKT - interný HDD AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 27.03.2018 33,30 € 6,66 € 39,96 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
26.03.18/00114 nákup vodoinštalačného materiálu pre potreby účelového zariadenia AQUA centrum SK, s.r.o., Žilinská 49,  921 01 Piešťany 36236560 26.03.2018 390,75 € 78,15 € 468,90 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
02394/2018/KÚ/OPSZ-009 kúpeľný pobyt Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO,  Ul. 17. novembra 6, 914 51 Trenčianske Teplice 735256 29.03.2018 760,00 € 760,00 € Dušan Šnirc,
riaditeľ kancelárie úradu
23.03.18/00113 letenka  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45,  040 01 Košice 36667234 23.03.2018 309,00 € 0,00 € 309,00 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.03.18/00112 nákup odbornej publikácie  Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58,  036 01 Martin 36440531 23.03.2018 52,85 € 10,57 € 63,42 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.03.18/00111 nákup spotrebného technického materiálu a náradia pre údržbu účelového zariadenia BIVA, s.r.o., Holubyho 2033/9,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 36329827 23.03.2018 237,76 € 47,55 € 285,31 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.03.18/00110 nákup ochrannej fólie na notebooky a obalu na tablet M-light, sr.o., A.Škarvana 365/4,  971 01 Prievidza 44483627 23.03.2018 447,88 € 89,58 € 537,46 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
23.03.18/00109 2256/2017/SEP/OMTZ-008 oprava SMV  IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23,  851 04 Bratislava 35731851 23.03.2018 130,92 € 26,18 € 157,10 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.03.18/00108 nákup spotrebných komponentov  IKT  AGEM Computers s.r.o., Panónska 42,  851 01 Bratislava 35692715 21.03.2018 25,40 € 5,08 € 30,48 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.03.18/00107 oprava otvárania bezpečnostných dverí  Janík Koloman, Topoľčianska 29,  851 05 Bratislava 40225186 21.03.2018 170,97 € 34,19 € 205,16 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.03.18/00106 výkon jarnej deratizácie objektov úradu Jaroslav Dzurík - TAJER, Gercenova 5,  851 01 Bratislava 11796791 21.03.2018 137,00 € 27,40 € 164,40 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
21.03.18/00105 oprava kopírovacieho zariadenia TOP SERVIS IT, a.s., Krajná 10,  821 04 Bratislava 44387598 21.03.2018 86,32 € 17,26 € 103,58 € Jana Lukáčová,
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky