Objednávky dátum poslednej aktualizácie: 11.01.2018
Číslo
objednávky
Číslo zmluvy Predmet Dodávateľ IČO Dátum vystavenia dokladu Celková cena
bez DPH
DPH Celková cena
vrátane DPH
  Objednávku podpísal(a)
Stĺpec1 Stĺpec2 Stĺpec3 Stĺpec4 Stĺpec6 Stĺpec7 Stĺpec8 Stĺpec85 Stĺpec84 Stĺpec83 Stĺpec82
10.01.18/00005 ročné predplatné odborného periodika AJFA+AVIS s.r.o., Klemensova 34,  010 01 Žilina 31602436 10.01.2018 45,75 € 9,15 € 54,90 € Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
08.01.18/00004 školenie  RELIA, s.r.o., Trnavská 80,  821 02 Bratislava 31369308 08.01.2018 140,00 € 28,00 € 168,00 € Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
08.01.18/00003 školenie  Goethe - Institut Bratislava, Panenská 33,  814 82 Bratislava 31783198 08.01.2018 250,00 € 0,00 € 250,00 € Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.01.18/00002 letenka  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Letná 45,  040 01 Košice 36667234 04.01.2018 502,00 € 0,00 € 502,00 € Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky
04.01.18/00001 442/2009/SE-024 nákup stravovacích e-poukážok - január 2018 EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8,  820 15 Bratislava 31328695 04.01.2018 14 590,80 € 0,00 € 14 590,80 € Mgr. Jana Lukáčová, riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky