1. Prevádzkovatelia základnej služby podľa § 3 písm. k) prvý bod zákona o kybernetickej bezpečnosti
dátum poslednej aktualizácie: 14.02.2019
Stĺpec1 Prevádzkovateľ základnej služby Základná služba IČO   Sektor Podsektor Ústredný orgán
Bratislavská teplárenská, a.s. Výrobcovia a dodávatelia tepla 35 823 542 Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu  35 850 370 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Energotel, a.s. Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené; poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete 35 785 217 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
eustream, a.s. Prevádzka prepravnej siete 35 910 712 Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, laboratórne služby 00 165 549 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou (Nové Zámky) Ekonomický software; digitálna archivácia RTG a CT snímkov; nemocničný informačný systém Medea; OMEGA- skladové hospodárstvo; EIS- expertný informačný systém MZ SR; CONAPAT- nemocničný informačný systém patológie; WinLSS- verejná lekáreň; BIOMETRIC AttendanceProW- dochádzkový
a prístupový systém, HUMAN- personalistika a mzdy
17 336 112 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Laboratórne služby 44 444 761 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Prijímanie vkladov od verejnosti, platobný styk
a zúčtovanie, vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet a cestovných šekov
36 869 376 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
 Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Poskytovanie bankových produktov a služieb
- platobný styk
47 231 564 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
KOMVaK- Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách 36 537 870 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. Laboratórne služby 36 601 578 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. RTG prístroje na letisku pre pohyb cestujúcich a ich batožiny do lietadla 36 426 032 Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik ATC služba riadenia letovej prevádzky EUROCAT 2000 35 778 458 Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu 36 672 441 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
MBS spol. s r.o. Poskytovanie služieb systému doménových mien na internete 30 228 018 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
NAFTA, .a.s.  Prevádzkovateľ podzemného zásobníka zemného plynu 36 286 192 Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Služba elektronického výberu mýta; služba elektronická dialničná známka, centrálny riadiaci systém tunelov; informačný systém dialnic
a rýchlostných ciest
35 919 001 Doprava Cestná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Nemocnica Komárno s.r.o. Laboratórne služby 50 828 371 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica Košice- Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Laboratórne služby 36 168 165 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica Krompachy s.r.o. Laboratórne služby 36 182 672 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica Levice s.r.o. Laboratórne služby 50 861 450 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica Zlaté Moravce a.s. Laboratórne služby 50 433 946 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica Zvolen a.s. Laboratórne služby 45 594 929 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
O2 Slovakia Siete a služby pevných a mobilných elektronických komunikácií; poskytovateľ služby výmenného uzla internetu; poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete 35 848 863 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Orange Slovensko, a.s. Služba výmenného uzla internetu na prepájanie sietí (IXP);  služba systému doménových mien na internete 35 697 270 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
OTP Banka Slovensko, a.s. Poskytovanie bankových produktov a služieb 31 318 916 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu 36 500 968 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Výroba a dodávka tepla 50 339 729 Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu 36 672 076 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
POZAGAS, a.s. Prevádzkovanie podzemného zásobníka zemného plynu 31 435 688 Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Prima banka Slovensko, a.s Poskytovanie bankových produktov a služieb 31 575 951  Bankovníctvo  Ministerstvo financií SR
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Poskytovanie bankových produktov a služieb; poskytovanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením; poskytovanie úverov stavebným sporiteľom;  31 335 004 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Saneca Pharmaceuticals a. s. Zmluvná farmaceutická výroba a výroba účinných    látok 46 833 323 Priemysel Farmaceutický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
Stredoslovenská energetika, a.s. Dodávka elektriny 51 865 467 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách 36 672 297 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenské elektrárne, a.s. Výroba elektrickej energie,
Dispečerské pracovisko SE
35 829 052 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
SLOVNAFT, a.s. Spracovanie ropy a súvisiace rafinérske činnosti 31 322 832 Energetika Ropa a ropné produkty Ministerstvo hospodárstva SR
Slovak Telekom, a.s. Služba výmenného uzlu na internete, služba systému doménových mien na internete 35 763 469 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Slovenské elektrárne, a.s.                                         Výroba elektrickej energie
Dispečérske pracovisko 
35 829 052 Energetika Elektroenergetika  Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka, predaj plynu, výroba elektriny, dodávka
a predaj elektriny, výroba tepla, dodávka tepla
35 815 256 Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská sporiteľňa, a.s. Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobných služieb a zaúčtovanie, poskytovanie úverov, poskytovanie investičných služieb a vydávanie cenných papierov 00 151 653 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
SPP- distribúcia, a.s. Prevádzka distribučnej siete plynu a technický dispečing využívaný k monitorovaniu a riadeniu distribučnej siete plynu 35 910 739 Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
SWAN Mobile, a.s. Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 35 680 202 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
SWAN, a.s. Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené, DNS- poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete 47 258 314 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Tatra banka, a.s. Prijímanie vkladov a poskytovanie úverov; poskytovanie platobných služieb a zúčtovania; vydávanie cenný papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 686 930 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Tepláreň Košice, a,s. v skratke TEKO, a.s. Výroba tepla, dodávka tepla, výroba elektrickej energie 36 211 541 Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Transpetrol, a.s. Prevádzkovatelia ropovodov
Prevádzkovatelia zariadení na ťažbu, rafinovanie a spracovanie ropy, jej skladovanie a prepravu
31 341 977 Energetika Ropa a ropné produkty Ministerstvo hospodárstva SR
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu 36 302 724 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu  36 252 484 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Veolia Energia Slovensko, a.s. Výrobca tepla, dodávateľ tepla, výroba elektrickej energie 35 702 257 Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Vodárenská spoločnosť Ružomberok Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasto distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu. 36 672 271 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Laboratórne služby 36 594 849 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
VÚB, a.s. Poskytovanie bankových produktov a služieb 31 320 155 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Východoslovenská distribučná, a.s. Prevádzkovanie distribučnej sústavy 36 599 361 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
WebSupport, s.r.o. Poskytovanie služieb systému doménových mien na internete 36 421 928 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Západoslovenská distribučná, a.s. Prevádzkovanie distribučnej sústavy 36 361 518 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
ZSE Energia, a.s. Predaj elektriny 36 677 281 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Nákladná železničná doprava 35 914 921 Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železničná doprava 35 914 939 Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR

1. Prevádzkovatelia základnej služby podľa § 3 písm. k) prvý bod zákona o kybernetickej bezpečnosti
2. Prevádzkovatelia základnej služby podľa § 3 písm. k) druhý bod zákona o kybernetickej bezpečnosti
Úrad v spolupráci s príslušným ústredným orgánov zaraďuje tento typ základnej služby do zoznamu základných služieb a jej prevdázkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb a identifikovaným prevádzkovateľom zasiela oznámenie o zaradení
Stĺpec1 Prevádzkovateľ základnej služby Stĺpec2 Základná služba   Stĺpec3 Oznámenie o zaradení Stĺpec4
Orgán verejnej moci, ktorý prevádzkuje informačný systém verejnej správy Informačný systém verejnej správy   Prevádzkovateľom základnej služby bolo zaslané oznámenie o zaradení podľa § 17 ods. 6 zákona
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Správca a prevádzkovateľ sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby  Prevádzkovateľom základnej služby bolo zaslané oznámenie o zaradení podľa § 17 ods. 6 zákona
Union zdravotná poisťovňa, a.s. Správca a prevádzkovateľ sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti
povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy,
služby vo verejnom záujme a verejné služby
 Prevádzkovateľom základnej služby bolo zaslané oznámenie o zaradení podľa § 17 ods. 6 zákona
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Správca a prevádzkovateľ sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti
povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy,
služby vo verejnom záujme a verejné služby
 Prevádzkovateľom základnej služby bolo zaslané oznámenie o zaradení podľa § 17 ods. 6 zákona
3. Prevádzkovatelia základnej služby podľa § 3 písm. k) tretí bod zákona o kybernetickej bezpečnosti
Úrad zaraďuje tento typ základnej služby do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb podľa § 17 ods. 4 zákona a identifikovaným prevádzkovateľom zasiela oznámenie o zaradení 
Stĺpec1 Prevádzkovateľ základnej služby Stĺpec2 Základná služba   Stĺpec3 Oznámenie o zaradení Stĺpec4
Prevádzkovateľ prvku kritickej infraštruktúry, ktorý je zaradený v zozname prvkov
kritickej infraštruktúry podľa schváleného
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 347/2018
 Služba, ktorá je prvkom kritickej infraštruktúry alebo informačný systém, ktorý je
k nej priamo pripojený
Prevádzkovateľom základnej služby bolo zaslané oznámenie o zaradení podľa § 17 ods. 6 zákona