Register prevádzkovateľov základných služieb dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2018
Stĺpec1 Prevádzkovateľ základnej služby Základná služba IČO   Sektor Podsektor Ústredný orgán
Prevádzkovateľ základnej služby zaradený v zozname prvkov kritickej infraštruktúry schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 347/2018 alebo informačné systémy k nemu priamo pripojené Služba, ktorá je prvkom kritickej infraštruktúry alebo je k nemu priamo pripojená
BENESTRA, s.r.o. IP - Transit- poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené,
DNS - poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete
46 303 502 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Energotel, a.s. Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené; poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete 35 785 217 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
 Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Poskytovanie bankových produktov a služieb
- platobný styk
47 231 564 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik ATC služba riadenia letovej prevádzky EUROCAT 2000 35 778 458 Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
MBS spol. s r.o. Poskytovanie služieb systému doménových mien na internete 30 228 018 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Služba elektronického výberu mýta; služba elektronická dialničná známka, centrálny riadiaci systém tunelov; informačný systém dialnic
a rýchlostných ciest
35 919 001 Doprava Cestná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Orange Slovensko, a.s. Služba výmenného uzla internetu na prepájanie sietí (IXP);  služba systému doménových mien na internete 35 697 270 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
OTP Banka Slovensko, a.s. Poskytovanie bankových produktov a služieb 31 318 916 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Výroba a dodávka tepla 50 339 729 Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Poskytovanie bankových produktov a služieb; poskytovanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením; poskytovanie úverov stavebným sporiteľom;  31 335 004 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Slovenské elektrárne, a.s. Výroba elektrickej energie,
Dispečerské pracovisko SE
35 829 052 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
SLOVNAFT, a.s. Spracovanie ropy a súvisiace rafinérske činnosti 31 322 832 Energetika Ropa a ropné produkty Ministerstvo hospodárstva SR
Slovak Telekom, a.s. Služba výmenného uzlu na internete, služba systému doménových mien na internete 35 763 469 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka, predaj plynu, výroba elektriny, dodávka
a predaj elektriny, výroba tepla, dodávka tepla
35 815 256 Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská sporiteľňa, a.s. Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobných služieb a zaúčtovanie, poskytovanie úverov, poskytovanie investičných služieb a vydávanie cenných papierov 00 151 653 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
SWAN Mobile, a.s. Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené 35 680 202 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
SWAN, a.s. Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené, DNS- poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete 47 258 314 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Tatra banka, a.s. Prijímanie vkladov a poskytovanie úverov; poskytovanie platobných služieb a zúčtovania; vydávanie cenný papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 686 930 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Tepláreň Košice, a,s. v skratke TEKO, a.s. Výroba tepla, dodávka tepla, výroba elektrickej energie 36 211 541 Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
VÚB, a.s. Poskytovanie bankových produktov a služieb 31 320 155 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Východoslovenská distribučná, a.s. Prevádzkovanie distribučnej sústavy 36 599 361 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Websupport, s.r.o. Poskytovanie služieb systému doménových mien na internete 36 421 928 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Západoslovenská distribučná, a.s. Prevádzkovanie distribučnej sústavy 36 361 518 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
ZSE Energia, a.s. Predaj elektriny 36 677 281 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Nákladná železničná doprava 35 914 921 Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železničná doprava 35 914 939 Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR