Ústredné orgány dátum poslednej aktualizácie: 10.04.2018
Stĺpec1 Ústredný orgán Sídlo Telefón / fax e-mail Sektor Podsektor
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Nám. slobody 6,
810 05 Bratislava 1
Telefón: 02 / 5949 4111
Fax: 02/ 5249 4794
obcan@mindop.sk Doprava  Cestná doprava, Letecká doprava, Vodná doprava, Železničná doprava
Elektronické komunikácie  Satelitná komunikácia , Siete a služby pevných a mobilných elektronických komunikácií 
Pošta Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk
a obstarávateľská činnosť 
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
Štefanovičova 5,
P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15
Telefón: 02/ 5958 1111-2
Fax: 02/5958 3048
info@mfsr.sk Bankovníctvo  
Infraštruktúra finančných trhov  
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a,
827 15 Bratislava 212
Telefón: 02/ 4854 1111,
Telefón 2: 02/ 4333 4000
Fax: 02/ 4333 7827, 02/ 4333 8604
info@economy.gov.sk Energetika  Baníctvo, Elektroenergetika, Plynárenstvo, Ropa a ropné produkty, Tepelná energetika
Priemysel Farmaceutický priemysel, Hutnícky priemysel, Chemický priemysel
Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky
Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
Telefón: 02 / 44 25 03 20
Fax: 02 / 442 532 42
info@mod.gov.sk Verejná správa Obrana 
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Pribinova 2,
812 72 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5094 1111
Telefón 2: Fax: 02/5094 4397
tokmv@minv.sk Verejná správa Bezpečnosť 
Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Limbova 2,
P.O.Box 52, 837 52 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5937 3111
Telefón 2: Fax: 02/ 547 77 983
office@health.gov.sk Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia
(vrátane nemocníc a súkromných kliník) 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ.Štúra 1,
812 35 Bratislava
Telefón: 02 / 5956 1111
Telefón 2: 02 /  5956 2222
Fax: 02 / 5956 2222
info@enviro.gov.sk Voda a atmosféra Meteorologická služba, Vodné stavby, Zabezpečovanie pitnej vody
Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30,
851 06 Bratislava
Telefón: 02 / 6869 1111
Fax: 02 / 6869 1700
podatelna@nbu.gov.sk Digitálna infraštruktúra  
Verejná správa Utajované skutočnosti 
Slovenská informačná služba Vajnorská 39
831 04 Bratislava 3
Telefón: 02 / 44 25 90 21
Telefón 2: 02 / 44 25 90 63
Fax: 02 / 44 25 92 07
info@sis.gov.sk Verejná správa Spravodajské služby 
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Adresa: Štefánikova 15
811 05 Bratislava
vicepremier@vicepremier.gov.sk Verejná správa Informačné systémy verejnej správy 
Vojenské spravodajstvo  Verejná správa Spravodajské služby