Zoznam základných služieb dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2018
Stĺpec1 Základná služba Prevádzkovateľ základnej služby IČO   Sektor Podsektor Ústredný orgán
Služba, ktorá je prvkom kritickej infraštruktúry alebo je
k nemu priamo pripojená
Prevádzkovateľ základnej služby zaradený v zozname prvkov kritickej infraštruktúry schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 347/2018 alebo informačné systémy k nemu priamo pripojené
Poskytovanie bankových produktov a služieb
- platobný styk
 Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 47 231 564 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb OTP Banka Slovensko, a.s. 31 318 916 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením, poskytovanie úverov stavebným sporiteľom Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 31 335 004 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobných služieb a zaúčtovanie, poskytovanie úverov, poskytovanie investičných služieb a vydávanie cenných papierov Slovenská sporiteľňa, a.s. 00 151 653 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Prijímanie vkladov a poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovania, vydávanie cenný papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb Tatra banka, a.s. 686 930 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb VÚB, a.s. 31 320 155 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
IP - Transit- poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené,
DNS - poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete
BENESTRA, s.r.o. 46 303 502 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického
a organizačného pohľadu oddelené; poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete
Energotel, a.s. 35 785 217 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb systému doménových mien na internete MBS spol. s r.o. 30 228 018 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Služba výmenného uzla internetu na prepájanie sietí (IXP);  služba systému doménových mien na internete Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Služba výmenného uzlu na internete, služba systému doménových mien na internete Slovak Telekom, a.s. 35 763 469 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené SWAN Mobile, a.s. 35 680 202 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené, DNS- poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete SWAN, a.s. 47 258 314 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb systému doménových mien na internete Websupport, s.r.o. 36 421 928 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
ATC služba riadenia letovej prevádzky EUROCAT 2000 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 35 778 458 Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Služba elektronického výberu mýta; služba elektronická dialničná známka, centrálny riadiaci systém tunelov; informačný systém dialnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 919 001 Doprava Cestná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Nákladná železničná doprava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35 914 921 Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Železničná doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35 914 939 Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Výroba a dodávka tepla Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50 339 729 Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba elektrickej energie,
Dispečerské pracovisko SE
Slovenské elektrárne, a.s. 35 829 052 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Spracovanie ropy a súvisiace rafinérske činnosti SLOVNAFT, a.s. 31 322 832 Energetika Ropa a ropné produkty Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka, predaj plynu, výroba elektriny, dodávka
a predaj elektriny, výroba tepla, dodávka tepla
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35 815 256 Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba tepla, dodávka tepla, výroba elektrickej energie Tepláreň Košice, a,s. v skratke TEKO, a.s. 36 211 541 Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36 361 518 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Predaj elektriny ZSE Energia, a.s. 36 677 281 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR