Zoznam základných služieb dátum poslednej aktualizácie: 14.02.2019
Stĺpec1 Základná služba Prevádzkovateľ základnej služby IČO   Sektor Podsektor Ústredný orgán
Služba, ktorá je prvkom kritickej infraštruktúry alebo je k nemu priamo pripojená Prevádzkovateľ základnej služby zaradený v zozname prvkov kritickej infraštruktúry schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 347/2018 alebo informačné systémy k nemu priamo pripojené
Prijímanie vkladov od verejnosti, platobný styk
a zúčtovanie, vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet a cestovných šekov
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 36 869 376 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb
- platobný styk
 Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 47 231 564 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb OTP Banka Slovensko, a.s. 31 318 916 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s 31 575 951  Bankovníctvo  Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením, poskytovanie úverov stavebným sporiteľom Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 31 335 004 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobných služieb a zaúčtovanie, poskytovanie úverov, poskytovanie investičných služieb a vydávanie cenných papierov Slovenská sporiteľňa, a.s. 00 151 653 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Prijímanie vkladov a poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovania, vydávanie cenný papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb Tatra banka, a.s. 686 930 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovanie bankových produktov a služieb VÚB, a.s. 31 320 155 Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického
a organizačného pohľadu oddelené; poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete
Energotel, a.s. 35 785 217 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb systému doménových mien na internete MBS spol. s r.o. 30 228 018 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Siete a služby pevných a mobilných elektronických komunikácií; poskytovateľ služby výmenného uzla internetu; poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete O2 Slovakia 35 848 863 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Služba výmenného uzla internetu na prepájanie sietí (IXP);  služba systému doménových mien na internete Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Služba výmenného uzlu na internete, služba systému doménových mien na internete Slovak Telekom, a.s. 35 763 469 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené SWAN Mobile, a.s. 35 680 202 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené, DNS- poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete SWAN, a.s. 47 258 314 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Poskytovanie služieb systému doménových mien na internete WebSupport, s.r.o. 36 421 928 Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
RTG prístroje na letisku pre pohyb cestujúcich a ich batožiny do lietadla Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 36 426 032 Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
ATC služba riadenia letovej prevádzky EUROCAT 2000 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 35 778 458 Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Služba elektronického výberu mýta; služba elektronická dialničná známka, centrálny riadiaci systém tunelov; informačný systém dialnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 919 001 Doprava Cestná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Nákladná železničná doprava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35 914 921 Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Železničná doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35 914 939 Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Prevádzka prepravnej siete eustream, a.s. 35 910 712 Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovateľ podzemného zásobníka zemného plynu NAFTA, .a.s.  36 286 192 Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Výrobcovia a dodávatelia tepla Bratislavská teplárenská, a.s. 35 823 542 Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba a dodávka tepla Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50 339 729 Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie podzemného zásobníka zemného plynu POZAGAS, a.s. 31 435 688 Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 51 865 467 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba elektrickej energie,
Dispečerské pracovisko SE
Slovenské elektrárne, a.s. 35 829 052 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Spracovanie ropy a súvisiace rafinérske činnosti SLOVNAFT, a.s. 31 322 832 Energetika Ropa a ropné produkty Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzka distribučnej siete plynu a technický dispečing využívaný k monitorovaniu a riadeniu distribučnej siete plynu SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739 Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávka, predaj plynu, výroba elektriny, dodávka
a predaj elektriny, výroba tepla, dodávka tepla
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35 815 256 Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovatelia ropovodov
Prevádzkovatelia zariadení na ťažbu, rafinovanie a spracovanie ropy, jej skladovanie a prepravu
Transpetrol, a.s. 31 341 977 Energetika Ropa a ropné produkty Ministerstvo hospodárstva SR
Výroba tepla, dodávka tepla, výroba elektrickej energie Tepláreň Košice, a,s. v skratke TEKO, a.s. 36 211 541 Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Výrobca tepla, dodávateľ tepla, výroba elektrickej energie Veolia Energia Slovensko, a.s. 35 702 257 Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Prevádzkovanie distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36 361 518 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Predaj elektriny ZSE Energia, a.s. 36 677 281 Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Zmluvná farmaceutická výroba a výroba účinných    látok Saneca Pharmaceuticals a. s. 46 833 323 Priemysel Farmaceutický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
Správca a prevádzkovateľ sietí a informačných
 systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej
 osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci
 služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme
  a verejné služby
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 35 942 436 Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície                                                                                          a informatizáciu
Správca a prevádzkovateľ sietí a informačných
systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej
osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci
služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme
 a verejné služby
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36 248 831 Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície                                                                                          a informatizáciu
Správca a prevádzkovateľ sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej
osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci
služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme
a verejné služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35 937 874 Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície                                                                                          a informatizáciu
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35 850 370 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách KOMVaK- Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 36 537 870 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36 672 441 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36 500 968 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36 672 076 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36 672 297 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasto distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu. Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36 672 271 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36 302 724 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36 252 484 Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, laboratórne služby Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 00 165 549 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Ekonomický software; digitálna archivácia RTG a CT snímkov; nemocničný informačný systém Medea; OMEGA- skladové hospodárstvo; EIS- expertný informačný systém MZ SR; CONAPAT- nemocničný informačný systém patológie; WinLSS- verejná lekáreň; BIOMETRIC AttendanceProW- dochádzkový
a prístupový systém, HUMAN- personalistika a mzdy
Fakultná nemocnica s poliklinikou (Nové Zámky) 17 336 112 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44 444 761 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby Letecká vojenská nemocnica, a.s. 36 601 578 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby Nemocnica Komárno s.r.o. 50 828 371 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby Nemocnica Košice- Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 36 168 165 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby Nemocnica Krompachy s.r.o. 36 182 672 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby Nemocnica Levice s.r.o. 50 861 450 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby Nemocnica Zlaté Moravce a.s. 50 433 946 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratórne služby Nemocnica Zvolen a.s. 45 594 929 Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR